ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม

Heat Pump คืออะไร ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump

Heat Pump คืออะไร ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump

Heat Pump คืออะไร ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump

HEAT PUMP คือ เครื่องทำน้ำร้อนเป็นระบบหนึ่งที่มีความสําคัญ Siam Green Engineer ในการใช้งานสําหรับสถานประกอบการหลายประเภท เช่น โรงพยาบาล, โรงแรม, รีสอร์ท, และ โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทเป็นต้นระบบการทําน้ำร้อนเดิมที่สถานประกอบการต่างๆใช้กันอยู่มีด้วยกันหลายชนิด เช่น การใช้บอล์ยเลอร์ Boiler (หม้อต้มน้ำ) โดยใช้เชื้อเพลิงต่างๆ หรือการใช้ขดลวดไฟฟ้า Heater ซึ่งการทําน้ำร้อนแบบเดิมที่ใช้กันอยู่นี้เป็นระบบทําน้ำร้อนที่ใช้พลังงานสูงและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในส่วนที่ต้องใช้พลังงานสูงในการทําน้ำร้อนเพื่อใช้ในสถานประกอบการ การเลือกระบบทําน้ำร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงประหยัดพลังงานเป็นการลดค่าใช้จ่ายและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่สถานประกอบ การตั้งอยู่ให้ปลอดมลภาวะที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงจึงเป็นทางเลือกใหม่ โดยการเสนออุปกรณ์ทําน้ำร้อนชนิดใหม่ คือ เครื่องทําน้ำร้อน ระบบ Heat Pump ขึ้นมาใช้ ทดแทนระบบเดิม ระบบ Heat Pump เป็นระบบเครื่องทำน้ำร้อน ที่มีลักษณะการทำงานเหมือนเครื่องปรับอากาศ (Airconditioning) โดยทั่วไป อุปกรณ์หลักของ Heat Pump มี 4 ชนิดคือ คอมเพรสเซอร์ (Compressor) คอนเดนเซอร์ (Condenser) ชุดพัดลมและมอเตอร์ (Fan or Blower Motor) อีแวปพอเรเตอร์ (Evaporator) ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump ประหยัดพลังงานได้มากเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับการทำน้ำร้อนด้วยวิธีอื่นๆ เช่น ระบบหม้อต้มน้ำร้อนด้วยขดลวดไฟฟ้า ระบบหม้อต้มน้ำร้อนด้วยน้ำมันเตาเผา ระบบหม้อต้มน้ำร้อนด้วยน้ำมันดีเซล ระบบหม้อต้มน้ำร้อนด้วยก๊าซแอลพีจี ระบบหม้อต้มน้ำร้อนด้วยเชื้อเพลิงอื่นๆ

หลักการทำงานของ Heat Pump ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump

การซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump ทำงานของ Heat Pump จะถ่ายเทความร้อนจากสารทําความเย็น (Refrigerant) ให้กับน้ำ ด้าน Condenser สารทําความเย็นจะถูกคอมเพรสเซอร์ (Compressor) ดูดเข้าไปและอัดด้วยแรงดันสูงจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น ขณะที่สารทําความเย็น (Refrigerant) ยังเป็นแก๊สมีแรงดันสูงและอุณหภูมิสูง เมื่อสารทําความเย็น (Refrigerant)ไปถึงคอนเดนเซอร์ (Condenser) ซึ่งในที่นี้เป็นท่อทองแดงอยู่ในน้ำ จะคายความร้อนให้แก่น้ำ ทำให้น้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้น สารทำความเย็นจะมีอุณหภูมิลดลงถึงจุดที่กลายเป็นของเหลว แต่ยังมีแรงดันสูงมากอยู่ เมื่อสารทำความเย็นเหลว ไหลผ่านวาล์วลดแรงดันหรือท่อลดแรงดันจะกลายเป็นไอของน้ำยา (Vapor) อุณหภูมิต่ำและแรงดันต่ำ เมื่อไปถึงอีแวปพอเรเตอร์ (Evaporator) และได้รับความร้อนจากอากาศก็จะกลับกลายเป็นแก๊สอีก และไหลต่อไปยังคอมเพรสเซอร์ Siam Engineer การทำงานของ Heat Pump จะทำงานวนเวียนเป็นรูปวงจรอยู่ในระบบเช่นนี้จนกว่าจะได้น้ำร้อนตามที่ต้องการ ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump คุณประโยชน์ของการใช้ Heat Pump ประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำน้ำร้อนลง 70% เพราะใช้พลังงานเพียง 30% ในการทำน้ำร้อน เนื่องจากไม่ได้ให้พลังงานความร้อนกับน้ำ โดยตรงแต่เป็นการใช้ Compressor ไฟฟ้า ไปอัดน้ำยาให้มีความดันสูงขึ้นทำให้มีพลังงานความร้อนสูงขึ้นถึง 3 เท่าแล้ว จึงไปให้ความร้อนกับน้ำโดยผ่านคอล์ยร้อน ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump ได้ลมเย็น จากคอล์ยเย็นฟรี เพราะเมื่อน้ำยาถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำร้อนแล้ว น้ำยาจะเปลี่ยนเป็นของเหลว เมื่อน้ำยาเหลวไหลผ่านตัว ExpansionValve น้ำยาเหลวจะระเหย ทำให้คอล์ยเย็นดูดความร้อน กลายเป็นลมเย็นโดยพัดลมระบายความเย็น ไม่มีมลพิษ

ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump ควบคุมอุณหภูมิความร้อนแทนความเย็น

ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump หากกำหนดความจุของถังให้เหมาะสมระบบสามารถทำงานโดยกำหนดเวลาให้ใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ราคาถูก (หลบ Peak Demand) ไอเสีย เขม่า ปล่องไฟ เพราะไม่มีการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง และเป็นการช่วยชาติในการอนุรักษ์พลังงานอย่างได้ผล ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump เป็นชุดอุปกรณ์ทำความร้อนที่ใช้ Compressor แบบเดียวกับที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ มาดึงความร้อนจากอากาศภายนอกที่อุณหภูมิปกติแล้วถ่ายเทความร้อนให้แก่น้ำ เป็นชุดอุปกรณ์ทำความร้อนที่ใช้ Compressor แบบเดียวกับที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ มาดึงความร้อนจากอากาศภายนอกที่อุณหภูมิปกติแล้วถ่ายเทความร้อนให้แก่น้ำ หลักการทำงานของฮีทปั๊ม คือ การถ่ายเทความร้อน ไม่ใช่การสร้างความร้อน กล่าวคือ ฮีทปั๊มทำงานโดยการดึงความร้อน วัฏจักรการทำงานมีลักษณะเช่นเดียวกับระบบการทำความเย็นแบบอัดไอ ต่างกันเพียงแต่ฮีทปั๊ม จะเลือกใช้ประโยชน์จากฮีทปั๊มเป็นหลัก และควบคุมอุณหภูมิด้านความร้อนแทนด้านความเย็นและได้ความเย็นเป็นผลพลอยได้ของระบบ ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump ทำหน้าที่ส่งผ่านวามร้อนจากแหล่งความร้อนไปยังด้านที่รับความร้อน ซึ่งถ้าส่งความร้อนไปเรื่อยๆ อีกฝั่งก็จะร้อนขึ้น และเมื่อสะสมมากๆ จะสามารถมีอุณหภูมิสูงขึ้นจนมากกว่าอุณหภูมิของแหล่งความร้อน ตัวอย่างเช่น อุณหภูมิของอากาศหรือความร้อนภายนอกอาคารนั้น สูงเพียง 34 องศาเซลเซียส แต่ฮีทปั๊มซึ่งมีสารทำงานในวงจรที่สามารถดูดความร้อนจากอากาศแล้วไปถ่ายเทให้กับบริเวณหรือตัวกลางที่ต้องการทำความร้อน

ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump วัฏจักรการทำความเย็นกับความร้อน

ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump ซ่อม ขายและติดตั้ง Hybrid Heat-Pump สามารถสะสมความร้อนได้จนอุณหภูมิสูงตามความต้องการที่ออกแบบไว้ เช่น กรณีของน้ำร้อนที่ใช้ใน โรงแรม สามารถได้สูงถึง 60 องศาเซลเซียส วัฏจักรการทำความเย็นกับความร้อนนั้นจะเชื่อมโยงกันด้วยสารทำงาน (Working Substance – HCFC R22 หรือ HFC 134a) โดยเริ่มจากการทำงานของ Compressor ซึ่งสารทำงานจะถูกอัดเพื่อเพิ่มอุณหภูมิและความดัน จากนั้นสารทำงานถูกนำมากลั่นใน Condenser (สารทำงานคายความร้อนออกไปให้กับน้ำ ทำให้ได้น้ำร้อน) จนได้ของเหลวความดันสูง หลังจากนั้นจะถูกลดความดันใน Expansion valve จนสารทำงานบางส่วนกลายเป็นไอหรือพร้อมที่จะระเหยเมื่อได้รับความร้อนจากแหล่งความร้อนใน Evaporator ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ระบบฮีทปั๊มมีการใช้พลังงานเพื่อขับ Compressor และพัดลมที่บริเวณ Evaporator หรือ Condenser และอาจมีการใช้พลังงานที่ปั๊มน้ำสำหรับระบบที่ถังน้ำแยกเป็นคนละส่วนกับปั๊มความร้อนนั่นเอง ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump สามารถทำน้ำร้อนทดแทนการใช้น้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติในการผลิตน้ำร้อนได้ ฮีทปั๊มเป็นระบบที่มีค่าสัมประสิทธิ์การทำงาน (COP) สูง โดยทั่วไปมีค่ามากกว่า 3 (คิดเฉพาะการทำความร้อน) ทำให้ประหยัดพลังงานเมื่อเทียบกับการผลิตน้ำร้อนโดยใช้หม้อต้มน้ำที่ใช้น้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ ซึ่งมีค่า COP ประมาณ 0.75 – 0.95 ซึ่งหากนำลมเย็นที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ค่า COP รวมทั้งการทำความร้อนและการทำความเย็นก็จะสูงขึ้นอีกเป็นเท่าตัว