ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม

เทคโนโลยี HeatPump ใช้หลักการผลิตความร้อน

iam Green Engineer, Siam Engineer, ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump, ซ่อม ขายและติดตั้ง Hybrid Heat-Pump, ซ่อม ขายและติดตั้ง heatpump, ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม, ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม หาดใหญ่, ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม หาดใหญ่, ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม กทม, ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม กทม, ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม สมุย, ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม สมุย, ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม ภูเก็ต, ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม ภูเก็ต, ซ่อม ขายและติดตั้ง เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน, ซ่อม ขายและติดตั้ง Solar Hybrid, ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับอุตสาหกรรม โรงแรม รีสอร์ท, ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรม, ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท, ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรม หาดใหญ่, ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท หาดใหญ่, ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรม กทม, ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท กทม, ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรม สมุย, ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท สมุย, ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรม ภูเก็ต, ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท ภูเก็ต, บริการรื้อและติดตั้ง ระบบน้ำร้อน น้ำเย็น, บริการรื้อและติดตั้ง ท่อชิลเลอร์, บริการรื้อและติดตั้ง ท่อดับเพลิง, จำหน่าย บูสเตอร์ปั๊ม, จำหน่ายปั๊มน้ำ, จำหน่ายโซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม, จำหน่ายโซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับสระว่ายน้ำ

เทคโนโลยี HeatPump ใช้หลักการผลิตความร้อน

เทคโนโลยี HeatPump ใช้หลักการผลิตความร้อน ฮีทปั๊มคือ เทคโนโลยี HeatPump ใช้หลักการผลิตความร้อนแบบ Carnot Heat Engine ซึ่งคิดค้นโดย นิโคลัส ลีโอนาร์ด ซาดี การ์โนต์ Nicolas Léonard Sadi Carnot ซึ่ง Heat Pump Technology เป็นระบบทำความร้อนเดียวในโลก ที่มีประสิทธิภาพในผลิตความร้อนได้สูงถึง 400% ในขณะที่ระบบการผลิตความร้อนแบบเก่า เช่น หม้อต้มไฟฟ้า แก๊สหรือน้ำมัน จะมีประสิทธิภาพเฉลี่ยเพียง 80% ระบบน้ำร้อนฮีทปั๊ม Air Source Hot Water HeatPump เป็นเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่อง ทำน้ำร้อนแบบอื่นๆถึง 4 เท่า เครื่องจะเปลี่ยนความร้อนจากอากาศ มาเป็นพลังงานความร้อนในอุณหภูมิที่เหมาะกับการใช้งาน ถ่ายเทความร้อนจากอากาศให้น้ำ โดยเครื่องจะใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง 25% ของพลังงานความร้อนที่ได้ 100% โดยพลังงานอีก 75% ได้มาจากอากาศรอบตัวเรา นอกจากนี้ยังได้รับลมเย็นซึ่งเป็นผลพลอยได้ สามารถนำไปใช้งานได้เหมาะสมในหลายรูปแบบ เช่นปรับอากาศให้ทางเดิน โถงลิฟท์ ห้องเก็บของ หรือห้องไฟฟ้า Water SourceHot Water HeatPump เช่นเดียวกับ Air Source Heat Pump เครื่องจะเปลี่ยนความร้อนจากน้ำด้านเย็น มาเป็นพลังงานความร้อนในอุณหภูมิที่เหมาะกับการใช้งาน ถ่ายเทความร้อนจากน้ำด้านเย็นให้น้ำร้อน โดยเครื่องจะใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง 25% ของพลังงานความร้อนที่ได้ 100% โดยพลังงานอีก 75% ได้มาจากน้ำด้านเย็น ทำให้น้ำด้านเย็นขาออกจากเครื่องฮีทปั๊มมีอุณหภูมิต่ำลง ซึ่งเป็นผลพลอยได้ สามารถนำไปใช้งานได้เหมาะสมในหลายรูปแบบ เช่น นำไปช่วยลดภาระทำความเย็นของชิลเลอร์Chiller หรือช่วยระบายความร้อนของน้ำจากหอผึ่งน้ำ Cooling Tower เทคโนโลยี HeatPump ใช้หลักการผลิตความร้อน

HeatPump เครื่องทำน้ำร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง

Hot Water HeatPump จึงเป็นเครื่องทำน้ำร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดค่าใช้จ่าย กว่าฮีตเตอร์ไฟฟ้า และเชื้อเพลิงอื่่นๆทุกชนิด อีกทั้งยังช่วยลดการปล่อย CO2 ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดภาวะโลกร้อนในปัจจุบันได้อีกด้วย ระบบน้ำร้อนฮีทปั๊ม และการนำไปใช้งาน Hot Water HeatPump เป็นเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถผลิตน้ำร้อนได้ตั้งแต่อุณหภูมิ 40-70 องศาเซลเซียส จึงเหมาะสำหรับการทำน้ำ ร้อนทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริการ เช่น โรงแรม, รีสอร์ท, คอนโดมิเนียม, โรงพยาบาล และ รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานต่างๆที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำร้อนในการดำเนินธุรกิจ ยิ่งกว่านั้น HeatPump ยังให้ลมเย็นซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำร้อนอีกด้วย ซึ่งสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ส่วนอื่นๆภายในอาคาร อาทิ ห้องอาหาร, ห้องโถง, ห้องซักรีด อื่นๆ เพื่อช่วยระบายอากาศและลดค่าไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศได้เป็นอย่างดี ลดความชื้นในอากาศ ด้วยฮีทปั๊ม Dehumidifier HeatPump เป็นเครื่องลดความชื้นในอากาศประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า เครื่องลดความชื้นด้วยฮีตเตอร์ไฟฟ้าถึง 5-7 เท่า และแม้ว่าการใช้ Heat Pipe จะมีค่าใช้จ่ายในการใช้งานที่ต่ำกว่า แต่ก็มีข้อจำกัดในการใช้งานในบางสภาวะและการทำงานก็มีข้อจำกัด จึงเลือกใช้งานในระบบปั๊มความร้อน HeatPump โดยชุดควบคุมอุณหภูมิและความชื้น สำหรับอุปกรณ์ที่พัฒนานี้ นอกจากจะสามารถควบคุมสภาวะของห้องได้แล้ว ยังสามารถส่งข้อมูลของอุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณการใช้พลังงาน การแจ้งเตือนของเครื่อง โดยเก็บไว้ในฐานข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์ สามารถเรียกดูค่าย้อนหลังเพื่อการวิเคราะห์ปัญหาและคำนวณผลประหยัดของระบบได้ เทคโนโลยี HeatPump ใช้หลักการผลิตความร้อน

ติดตั้ง ฮีตปั้ม สั่งการเปิด-ปิดเครื่องพร้อมแก้ปัญหาปรับตั้งค่า

ติดตั้ง ฮีตปั้ม อีกทั้งยังสามารถสั่งการเปิด-ปิดเครื่องพร้อมแก้ปัญหาปรับตั้งค่า ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถนำมาเป็นจุดขายของอุปกรณ์ได้ เนื่องจากการบริการที่รวดเร็ว สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที ไม่ต้องรอช่างเข้าไปยังที่เครื่องก็สามารถแก้ไขความผิดปกติของระบบได้ เนื่องจากชุดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นนี้ มีประสิทธิภาพของระบบที่ค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการอื่นๆ สามารถลดค่าใช้จ่ายในช่วงการทำงาน เหมาะกับการลงทุนเพื่อคืนผลประหยัดได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมนโยบายในเรื่องของการประหยัดพลังงานให้กับหน่วยงานอีกทางด้วย ซึ่งระยะเวลาในการคืนทุนของโครงการนี้อยู่ที่ประมาณ 0.8-1.5 ปี ถือเป็นระยะเวลาคุ้มทุนที่สั้นมาก ระบบลดความชื้นในอากาศด้วยฮีทปั๊ม และการนำไปใช้งาน Dehumidifier HeatPump จึงเหมาะสำหรับการนำไปใช้งานห้องปรับอากาศต่างๆ ที่ต้องการควบคุมความชื้นในอากาศเช่น ห้องผ่าตัด ห้องเก็บยา ในโรงพยาบาล ห้องทดสอบ ห้องผลิตยา ในโรงงานผลิตยา และเวชภัณฑ์ และแม้กระทั่งการนำไปใช้ลดความชื้นของระบบส่งลมเย็นในอาคารต่างๆ ปั๊มทำความร้อนสำหรับสระว่ายน้ำ เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้สระว่ายน้ำของคุณอุ่นได้ตลอดช่วง เวลา 24 ชั่วโมง โดย Heat Pump สามารถสร้างพลังงานในปริมาณที่มากกว่า เมื่อเทียบกับเครื่องทำความร้อนแบบใช้แก๊สและแบบใช้ไฟฟ้า และยังไม่ต้องพึ่งพาดวงอาทิตย์ เหมือนเครื่องทำความร้อนจากแสงอาทิตย์ เนื่องจาก Heat Pump สามารถใช้ความร้อนที่แฟงอยู่ในอากาศเพื่อนำมาเพิ่มอุณหภูมิให้น้ำนั่นเอง เทคโนโลยี HeatPump ใช้หลักการผลิตความร้อน

ติดตั้ง Heat Pump ในระบบสระว่ายน้ำ

สามารถควบคุมอุณหภูมิของสระว่ายน้ำให้อุ่นได้ตลอด 24 ชั่วโมงในราคาประหยัด โดยจะใช้ความร้อนที่แฝงอยู่ในอากาศมาเพิ่มอุณหภูมิให้กับน้ำ ทำให้ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่า Heater และไม่ต้องพึ่งพาดวงอาทิตย์เหมือนเครื่องทำความร้อนจากแสงอาทิตย์ ช่วยปรับอุณหภูมิน้ำในสระว่ายน้ำให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่ทำ เช่น 26°C – 30°C สำหรับการออกกำลังกาย, 27°C – 29°C สำหรับการว่ายน้ำในผู้ใหญ่, 30°C – 32°C สำหรับการว่ายน้ำในเด็กเล็กและทารก หรือ 30°C – 40°C สำหรับสปาและออนเซ็น เป็นต้น ช่วยลดต้นทุนในการผลิตน้ำร้อน เนื่องจาก Heat Pump จะใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่าการทำน้ำร้อนด้วยฮีตเตอร์ไฟฟ้า 3-4 เท่า หมดกังวลเรื่องไฟฟ้ารั่ว และช็อต ในขณะที่ว่ายน้ำ เนื่องจากผู้ใช้น้ำร้อนไม่ต้องสัมผัสกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยตรง ทำให้ปลอดภัยมากกว่า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสารทำความเย็นของ Heat Pump รุ่นใหม่ ๆ จะไม่ก่อให้เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อม ไม่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ใช้เทคโนโลยีคล้ายกับเครื่องทำความเย็น แต่จะแตกต่างกันตรงที่จะทำงานเพื่อดึงเอาความร้อนจากอากาศโดยรอบมาเพิ่มให้สารทำความเย็น และถ่ายเทอุณหภูมิไปยังน้ำในสระว่ายน้ำให้ร้อนขึ้น Heat Extraction การสกัดเพื่อดึงความร้อน : ด้วยพัดลมทำหน้าที่หมุนเวียนอากาศ ผ่านคอยล์เย็น (Evaporator) ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวดูดซับความร้อนที่มีอยู่จากอากาศแวดล้อม และระบายความร้อนให้สารทำความเย็นเหลว Heat Intensification เพิ่มความร้อนจากนั้นเครื่องอัดไอ (Compressor) จะรับสาร ทำความเย็นที่อุณหภูมิสูงขึ้น และทำให้เกิดความร้อนมากขึ้น สารทำความเย็นที่ร้อนจัดจะถูกสูบเข้าไป ในตัวแลกเปลี่ยนความร้อน เทคโนโลยี HeatPump ใช้หลักการผลิตความร้อน

iam Green EngineerSiam Engineerซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pumpซ่อม ขายและติดตั้ง Hybrid Heat-Pumpซ่อม ขายและติดตั้ง heatpumpซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้มซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม หาดใหญ่ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม หาดใหญ่ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม กทมซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม กทมซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม สมุยซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม สมุยซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม ภูเก็ตซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม ภูเก็ตซ่อม ขายและติดตั้ง เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานซ่อม ขายและติดตั้ง Solar Hybridซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับอุตสาหกรรม โรงแรม รีสอร์ทซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรมซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ทซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรม หาดใหญ่ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท หาดใหญ่ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรม กทมซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท กทมซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรม สมุยซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท สมุยซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรม ภูเก็ตซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท ภูเก็ตบริการรื้อและติดตั้ง ระบบน้ำร้อน น้ำเย็นบริการรื้อและติดตั้ง ท่อชิลเลอร์บริการรื้อและติดตั้ง ท่อดับเพลิงจำหน่าย บูสเตอร์ปั๊มจำหน่ายปั๊มน้ำ, จำหน่ายโซล่าไฮบริดฮีตปั๊มจำหน่ายโซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับสระว่ายน้ำ

iam Green Engineer, Siam Engineer, ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump, ซ่อม ขายและติดตั้ง Hybrid Heat-Pump, ซ่อม ขายและติดตั้ง heatpump, ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม, ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม หาดใหญ่, ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม หาดใหญ่, ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม กทม, ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม กทม, ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม สมุย, ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม สมุย, ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม ภูเก็ต, ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม ภูเก็ต, ซ่อม ขายและติดตั้ง เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน, ซ่อม ขายและติดตั้ง Solar Hybrid, ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับอุตสาหกรรม โรงแรม รีสอร์ท, ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรม, ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท, ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรม หาดใหญ่, ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท หาดใหญ่, ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรม กทม, ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท กทม, ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรม สมุย, ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท สมุย, ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรม ภูเก็ต, ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท ภูเก็ต, บริการรื้อและติดตั้ง ระบบน้ำร้อน น้ำเย็น, บริการรื้อและติดตั้ง ท่อชิลเลอร์, บริการรื้อและติดตั้ง ท่อดับเพลิง, จำหน่าย บูสเตอร์ปั๊ม, จำหน่ายปั๊มน้ำ, จำหน่ายโซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม, จำหน่ายโซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับสระว่ายน้ำ