ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม

Heat Pump เทคโนโลยีปั๊มความร้อนที่ใช้กันแพร่หลาย

Heat Pump เทคโนโลยีปั๊มความร้อนที่ใช้กันแพร่หลาย

Heat Pump เทคโนโลยีปั๊มความร้อนที่ใช้กันแพร่หลาย

Heat Pump เทคโนโลยีปั๊มความร้อนที่ใช้กันแพร่หลาย Heat Pump เป็นเทคโนโลยีที่เราดึงเอา พลังงานความร้อนจากอากาศรอบตัวเรา เรียกว่า เป็น Renewable Energy เป็นพลังงานที่ฟรีมาใช้ประโยชน์ เพื่อให้เป็น แหล่งพลังงานป้อนให้กับ Heat Pump ในประเทศไทย เทคโนโลยีปั๊มความร้อนที่ใช้กันแพร่หลาย เราใช้พลังงานความร้อนจาก อากาศเกือบทั้งหมด ประเทศเราอยู่ในเขตโซนที่มีอากาศร้อนชื้น เมื่อเรานำเอาความร้อนจากอากาศมาใช้สามารถมาผลิตน้ำร้อนได้สูงถึงอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส และผลพลอยได้ที่ยิ่งใหญ่ของระบบปั๊มความร้อนคือ การคืนลมเย็นสู่สิ่งแวดล้อม ทำให้บรรยากาศของเราเย็นลง และไม่มีมลภาวะ CO2 ปลดปล่อยออกมา ซึ่งได้ประโยชน์ทั้งการประหยัดพลังงานและได้ประโยชน์ในเชิงสิ่งแวดล้อมด้วย ก่อให้เกิดการปฏิวัติวงการออกแบบการใช้ระบบน้ำร้อนในประเทศไทย โดยเฉพาะในวงการอุตสาหกรรมบริการ ด้านโรงแรมและโรงพยาบาล ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของภาคการผลิตน้ำร้อน นับเป็นความสำเร็จของประเทศชาติ ในเชิงวิศวกรรมการประหยัดพลังงานในระดับหนึ่ง เพราะในช่วงที่ ผ่านมานั้นค่าใช้จ่ายพลังงานเพิ่มขึ้นสูงมาก พอเราได้นำระบบ Heat Pump เข้ามาใช้งานในอตุสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม ทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม ลดการใช้พลังงานต่ำลง กลายเป็นโรงแรมสีเขียว Green Hotel เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมโรงพยาบาล เริ่มมองเห็นประโยชน์ ก็นำไปประยุกต์ใช้งาน มลภาวะที่เคยเห็น ในเรื่องของการผลิตที่ใช้ในหม้อไอน้ำ ซึ่งต้องใช้พลังงานฟอสซิล เผาไหม้และมี CO2 ปล่อยออกมา ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหามลภาวะนี้เริ่มลดน้อยหายไป นับได้ว่าเป็นการปฎิวัติที่ดี และคุ้มค่าอย่างมาก Heat Pump เทคโนโลยีปั๊มความร้อนที่ใช้กันแพร่หลาย

ฮีทปั๊ม (Heat Pump) ปั๊มความร้อนทางเลือกใหม่สำหรับคนรักษ์โลก

ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เป็นปั๊มทำความร้อนที่มีระบบการทำงานคล้ายกับเครื่องปรับอากาศ โดยจะทำงานตรงกันข้ามกับเครื่องปรับอากาศจากการทำความเย็น เป็นการทำความร้อนแทน ซึ่งต่างจากการทำความร้อนของเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปตรงที่ ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าทำความร้อนโดยตรง แต่จะใช้การแลกเปลี่ยนอุณหภูมิจากภายนอก ถ่ายเทอุณหภูมิเข้าไปแทน ทำให้ฮีทปั๊มประหยัดพลังงานมากกว่าการใช้ไฟฟ้าทำความร้อนแบบปกติถึง 3 เท่า แถมยังช่วยลดมลพิษทางอากาศได้อีกด้วย ฮีทปั๊มมีส่วนช่วยในการรักษ์โลกอย่างไร

  1. ประหยัดพลังงาน

ถ้าเทียบการใช้พลังงานกับเครื่องทำความร้อนแบบใช้ไฟฟ้าแล้ว ฮีทปั๊มจะใช้พลังงานเพียงแค่ 20 – 30% ในการทำความร้อนเท่านั้น แถมให้พลังงานความร้อนที่สูงกว่าเครื่องทำความร้อนประเภทอื่นๆ เนื่องจากเป็นการทำความร้อนด้วยวิธีถ่ายเทความร้อนจากภายนอกมายังภายในเครื่อง ต่างจากการใช้ไฟฟ้าที่ต้องสร้างความร้อนด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา

  1. ลดมลภาวะทางอากาศ

ฮีทปั๊มส่วนใหญ่ใช้การถ่ายเทความร้อนด้วยสารทำความเย็นแบบพิเศษที่มีคุณสมบัติคือ ไม่มีพิษ ไม่สร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์ และที่สำคัญคือ ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนอีกด้วย จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  1. สามารถนำความเย็นที่ได้จากเครื่องกลับมาใช้ได้อีกครั้ง

ถ้าเครื่องปรับอากาศความเย็นทั่วไประบายลมร้อนออกมาจากตัวคอนเดนเซอร์ (Condenser) ฮีทปั๊มก็จะทำงานสลับกัน โดยจะระบายลมเย็นออกมาจากตัวคอนเดนเซอร์แทน ซึ่งลมเย็นที่ได้มา เราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น สร้างความเย็นทดแทนการเปิดแอร์ในพื้นที่ต่างๆ การนำกลับมาใช้ใหม่ ก็ถือว่าเป็นการประหยัดพลังงาน และลดมลพิษได้มากเลยทีเดียว Heat Pump เทคโนโลยีปั๊มความร้อนที่ใช้กันแพร่หลาย

ฮีทปั๊มเหมาะสำหรับการใช้งานประเภทไหน

ฮีทปั๊มคุณภาพสูง โดยส่วนใหญ่แล้ว ฮีทปั๊ม มักจะถูกใช้กับธุรกิจที่ต้องการใช้น้ำร้อนต่อวันในปริมาณมาก เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและควบคุมอัตราสิ้นเปลืองได้ง่ายขึ้น มีความปลอดภัยมากกว่าเครื่องทำความร้อนไฟฟ้า อีกทั้งยังมีค่าดูแลรักษาต่อปีที่น้อยกว่ามาก ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายมักจะนำไปใช้ในธุรกิจของตัวเอง เช่น ธุรกิจที่พักหรือโรงแรม ใช้ทำระบบน้ำร้อน น้ำอุ่น เพื่อใช้กับห้องพัก หรือฆ่าเชื้อพื้นที่ต่างๆ โรงพยาบาล ใช้ทำระบบน้ำร้อน ฆ่าเชื้อโรคให้มีความสะอาดและปลอดภัย ร้านอาหารต่างๆ ที่ต้องการน้ำร้อนไปใช้ล้างภาชนะต่างๆ เพื่อลดต้นทุน โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทที่ต้องการระบบน้ำร้อน พร้อมนำลมเย็นที่ออกมาไปใช้งานด้วยเครื่อง Blower ฮีทปั๊ม หรือปั๊มทำความร้อนนั้นมีประโยชน์หลากหลาย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน จึงเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ การเลือกซื้อฮีทปั๊มจากผู้เชี่ยวชาญก็สำคัญด้วยเช่นกัน บริษัท แอดวานซ์เทอร์โมโซลูชั่น จำกัด ผู้ให้บริการระบบแลกเปลี่ยนความร้อนความเย็นอย่างครบวงจร ผลิตเครื่องทำน้ำร้อนฮีทปั๊ม (Heat Pump) และเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ประสิทธิภาพสูง พร้อมให้บริการออกแบบ ผลิต หรือให้คำปรึกษา เพื่อให้ตรงตามความต้องการของโรงงานและอุตสาหกรรม ระบบน้ำร้อน Heat Pump ทำให้โลกเย็นลง Heat Pump ปัจจุบันโลกเรานั้นได้สิ้นสุดยุคของ ภาวะโลกร้อน (Global Warming) และกำลังเข้าสู่ยุค ภาวะโลกเดือด (Global Boiling) ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนชื่อ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็น กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม Heat Pump เทคโนโลยีปั๊มความร้อนที่ใช้กันแพร่หลาย

Heat Pump นวัตกรรมเพื่อชีวิต และสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้ประเทศไทยมีหน่วยงานรองรับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมโดยตรง โดยนโยบายของหน่วยงานรัฐดังกล่าว สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ทันสมัย Heat Pump นวัตกรรมเพื่อชีวิต และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จสู่ภาคอุตสาหกรรม ด้วยนวัตกรรมประหยัดพลังงานของ เจ-เซเว่น เอ็นจิเนียริ่ง นโยบาย กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ Heat Pump มาตรฐานสากล EN255-3 นโยบาย กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ได้ปรับปรุงจากโครงสร้างเดิมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมีโครงสร้างส่วนหนึ่งมาจาก กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีโครงสร้างการทำงานที่สมบูรณ์พร้อมเริ่มงานตามภารกิจได้ทันที มุ่งมั่นในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในทุกประเภทของกิจกรรม โดยคำนึงถึงความยั่งยืนและการให้ความสำคัญกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อโลกเข้าสู่ยุคภาวะโลกเดือดทุกภาคอุตสาหกรรมที่มีส่วนในการสร้างภาวะโลกเดือด อย่างเช่น โรงงานอุตสาหกรรม เครื่องจักร การขนส่งคมนาคม การผลิตพลังงานไฟฟ้า จำเป็นต้องตระหนักถึงการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ช่วยทำให้โลกเย็นลง ตัวอย่างเช่น ระบบอีโคเทค ฮีทปั๊ม (Heat Pump) หรือ ปั๊มความร้อน เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน ที่มีประสิทธิภาพสูง ถูกออกแบบโดยการดึงเอาพลังงานความร้อนจาก อากาศ ธรรมชาติรอบตัวเรา ซึ่งเป็นพลังงานที่ได้มา ฟรี มาทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น โดยใช้พลังงานขับของคอมเพรสเซอร์ มาถ่ายเทพลังงาน ให้แก่น้ำเพื่อผลิตเป็นน้ำร้อน Heat Pump เทคโนโลยีปั๊มความร้อนที่ใช้กันแพร่หลาย

iam Green EngineerSiam Engineerซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pumpซ่อม ขายและติดตั้ง Hybrid Heat-Pumpซ่อม ขายและติดตั้ง heatpumpซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้มซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม หาดใหญ่ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม หาดใหญ่ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม กทมซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม กทมซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม สมุยซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม สมุยซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม ภูเก็ตซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม ภูเก็ตซ่อม ขายและติดตั้ง เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานซ่อม ขายและติดตั้ง Solar Hybridซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับอุตสาหกรรม โรงแรม รีสอร์ทซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรมซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ทซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรม หาดใหญ่ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท หาดใหญ่ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรม กทมซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท กทมซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรม สมุยซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท สมุยซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรม ภูเก็ตซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท ภูเก็ตบริการรื้อและติดตั้ง ระบบน้ำร้อน น้ำเย็นบริการรื้อและติดตั้ง ท่อชิลเลอร์บริการรื้อและติดตั้ง ท่อดับเพลิงจำหน่าย บูสเตอร์ปั๊มจำหน่ายปั๊มน้ำ, จำหน่ายโซล่าไฮบริดฮีตปั๊มจำหน่ายโซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับสระว่ายน้ำ