ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม

บริการรื้อและติดตั้ง ท่อชิลเลอร์ ความหมายของท่อ Chiller

บริการรื้อและติดตั้ง ท่อชิลเลอร์ ความหมายของท่อ Chiller

บริการรื้อและติดตั้ง ท่อชิลเลอร์ ความหมายของท่อ Chiller

บริการรื้อและติดตั้ง ท่อชิลเลอร์หรือท่อ Chiller คือระบบทำความเย็นขนาดใหญ่ที่มีหน้าที่ในการผลิตน้ำเย็นหรือปรับอุณหภูมิน้ำเย็นและส่งไปยังเครื่องปรับอากาศที่กระจายอยู่ตามห้องต่างๆ ของอาคาร หลักการทำงานของท่อ Chiller ด้วยหลักการทำงานของ ท่อ Chiller คือจะนำสารทำความเย็น (ก๊าซเย็นความดันต่ำ) ที่อยู่ในสภาวะไออิ่มตัว (อัดตัวอยู่ที่ Compressor) จากนั้นสารทำความเย็นจะถูกอัดโดยเครื่องอัด จนมีสภาวะเป็นไอร้อน (Superheated Vapor) มีความดันสูงและอุณหภูมิสูง หลังจากนั้นสาร ทำความเย็นจะเคลื่อนที่ผ่านเข้าไปในเครื่องควบแน่น (Condenser) เพื่อถ่ายเทความร้อนออกทำให้สารทำความเย็นเปลี่ยนสถานะเป็น ของเหลวอิ่มตัวที่มีความดันสูง ต่อจากนั้นของเหลวอิ่มตัวความดันสูงจะเคลื่อนที่ผ่านไปยังอุปกรณ์ขยายตัว (อุปกรณ์ลดแรงดัน) โดยสารทำความเย็นจะมี 2 สถานะ คือ ของเหลวและก๊าซที่มีอุณหภูมิต่ำและความดันต่ำ หลังจากนั้นจะถูกส่งผ่านเข้าไปในเครื่องระเหย (Evaporator) ทำให้สารทำความเย็นรับความร้อนจากการโหลดนั้นๆ และกลายสภาพเป็นไออิ่มตัว ซึ่งวัฏจักรการทำความเย็นจะดำเนินเช่นนี้ซ้ำไปเรื่อยๆ หมุน เวียนเป็นวงจรเช่นนี้ตลอดเวลา  จึงทำให้ Chiller สามารถผลิตน้ำเย็นได้อย่างต่อเนื่อง ระบบส่งน้ำเย็นนี้อาศัยท่อน้ำเย็น (Chilled Water Pipe) มีทั้งท่อส่งน้ำเย็น (Supply Chilled Water Pipe) และท่อน้ำเย็นกลับ (Return Chilled Water Pipe) ซึ่งจะต้องหุ้มฉนวน เพื่อป้องกันน้ำเกาะท่อ (Condensation) เนื่องจากความเย็นของท่อ จะทำให้ความชื้น ที่อยู่ในอากาศมาเกาะเป็นหยดน้ำที่ท่อ จำหน่ายโซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับสระว่ายน้ำ

บริการรื้อและติดตั้ง ท่อชิลเลอร์ Water Cooled Water Chiller

บริการรื้อและติดตั้ง ท่อชิลเลอร์ Water Cooled Water Chiller ในกรณีที่โครงการมีขนาดใหญ่ และมีความต้องการความเย็นมาก จำหน่ายปั๊มน้ำ มักจะนิยมใช้เครื่องทำน้ำ เย็นชนิดนี้ เพราะจะมีเครื่องทำน้ำเย็นที่มีประสิทธิภาพสูงให้เลือกใช้ (0.62 – 0.75 กิโลวัตต์/ตัน) ทำให้ได้ระบบปรับอากาศที่กินไฟน้อย กว่าเครื่องแบบอื่นๆ อย่างไรก็ตามการเลือกใช้ระบบนี้จะต้องมีหอระบายความร้อน และจะต้องมั่นใจว่ามีน้ำเพียงพอ มีคุณภาพเหมาะสม กับการนำมาเติมที่หอระบายความร้อน บริการรื้อและติดตั้ง ท่อชิลเลอร์ในอดีตมักจะใช้ท่อเหล็กมาใช้ในระบบ ท่อChiller แต่เมื่อใช้งานนานไปมักประสบปัญหาท่อผุ เป็นสนิมและเกิดปัญหารั่วในที่สุด ปัจุบันจึงมีการนำท่อ PPR เข้ามาใช้ทดแทนเนื่องสามารถทนแรงดัน และรองรับอุณหภูมิความร้อนได้ อีกทั้งยังมีราคาถูกและไม่เป็นสนิม มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า นอกจากการให้ความสำคัญกับการเลือกเครื่องทำความเย็น เพื่อให้ได้ Chiller ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และมีประสิทธิภาพตามความต้องการแล้ว การติดตั้ง Chiller ก็มีความสำคัญไม้แพ้กัน ดังนั้น เราต้องเลิกคิดว่าการติดตั้งเครื่องทำความเย็นนั้นเป็นเรื่องง่านๆ แค่ต่อเข้ากับไฟฟ้าและน้ำ ก็ทำงานได้ดีด้วยตัวมันเอง แต่เราต้องใส่ใจกับรายละเอียดที่จะทำให้ Chiller มีประสิทธิการทำงานและอายุการใช้งานที่ยาวนาน ซึ่งประกอบด้วยการเลือกตำแหน่งติดตั้ง โดยเครื่องทำความเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศนั้น จะต้องการพื้นที่เปิดโล่งที่มีการระบายอากาศที่ดี

บริการรื้อและติดตั้ง ท่อชิลเลอร์ วางฐานรากสำหรับตั้งเครื่องทำความเย็น

บริการรื้อและติดตั้ง ท่อชิลเลอร์ ในการติดตั้งต้องตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งกีดขวางหรือผนังโดยรอบในระยะ 1 เมตร เพราะจะมีปัญหาในการไหลเวียนของอากาศและการกระจายความร้อน ประเด็นคือเราต้องแน่ใจว่าความร้อนที่ออกจากเครื่องทำความเย็นสามารถถ่ายเทได้ดี แทนที่จะหมุนเวียนภายในพื้นที่เล็กๆ มีการวางฐานรากสำหรับตั้งเครื่องทำความเย็น เพราะเครื่องทำความเย็นอุตสาหกรรมต้องวางบนพื้นคอนกรีตที่แข็งแรงและได้ระดับ เพื่อให้รับน้ำหนักของเครื่อง Chiller ได้ และระดับความเรียบของพื้นควรไม่เกิน 6 มิลลิเมตร เพราะเครื่องทำความเย็นจะสั่นในช่วงทำงาน หากพื้นไม่แข็งหรือแบน เครื่องทำความเย็นจะเคลื่อนที่ได้ง่าย ซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาร้ายแรงหลังจากใช้งานเป็นเวลานาน โดยเฉพาะเครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ จำเป็นต้องสร้างรากฐานคอนกรีตรองรับ จากนั้นจึงติดตั้ง Chiller ลงบนฐานรากที่สร้างขึ้น บริการรื้อและติดตั้ง ท่อชิลเลอร์เตรียมท่อและลวด ตามเอกสารข้อมูลจำเพาะของเครื่องทำความเย็น Chiller แต่ละรุ่นให้มีขนาดการเชื่อมต่อ และแอมป์เหมาะสำหรับตัวเครื่อง เลือกขนาดท่อและสายไฟให้ถูกต้องโดยอ้างอิงเอกสารจำเพาะของเครื่องในแต่ละประเภทและดำเนินการต่อท่อ สายไฟเข้ากับเครื่องตามคำแนะนำในคู่มือ บริการรื้อและติดตั้ง ท่อชิลเลอร์ใส่ตัวกรองที่ทางเข้าของเครื่องทำความเย็น Chiller ในกรณีที่เราไม่มั่นใจในคุณภาพน้ำในโรงงาน การกรองคือสิ่งสำคัญและจำเป็นมาก จำหน่าย บูสเตอร์ปั๊ม  เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาวงจรน้ำเย็น โดยเฉพาะเครื่องทำน้ำเย็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ

บริการรื้อและติดตั้ง ท่อชิลเลอร์ เลือกระบบกรองที่เหมาะสมตามคำแนะนำ

บริการรื้อและติดตั้ง ท่อชิลเลอร์สิ่งสำคัญคือต้องใส่ตัวกรองที่ทางเข้าของคอนเดนเซอร์ เนื่องจากในกรณีส่วนใหญ่ น้ำจากหอหล่อเย็นจะมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ เราสามารถเลือกระบบกรองที่เหมาะสมตามคำแนะนำในคู่มือการใช้ต่อท่อให้ถูกต้องตามคำแนะนำในคู่มือและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อพอร์ตถูกต้อง แม้ว่าจะมีป้ายทางเข้าหรือทางออกของเครื่องทำความเย็นทุกเครื่อง จากนั้นดำเนินการใส่วาล์วที่ข้างอุปกรณ์ทุกชิ้นเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำในวงจร ติดตั้งเกจวัดแรงดันน้ำ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่าวงจรน้ำของคุณอุดตันหรือรั่วหรือไม่โดยการตรวจสอบค่าแรงดัน บริการรื้อและติดตั้ง ท่อชิลเลอร์ ในกรณีของการติดตั้ง Chiller ซึ่งเป็นระบบปรับอากาศมในอาคารขนาดใหญ่ หรือโรงงาน ควรได้รับการปรึกษาและข้อแนะนำจากทีมช่างผู้ชำนาญการ หรือ เลือกใช้ทีมช่างมืออาชีพในการติดตั้งเพื่อให้เครื่องทำความเย็นทำงานด้วยประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อทราบแล้วว่าในขั้นตอนการเลือกและติดตั้งเครื่องทำความเย็นมีความสำคัญ ต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบทำความเย็นในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารขนาดใหญ่อย่าง ดังนั้น การเลือกซื้อและใช้บริการทีมช่างมืออาชีพในการตจิดตั้งจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้ บริษัท แม็คเอนเนอยี่ อีโวลูชั่น จำกัด คือผู้ให้บริการด้านระบบปรับอากาศในอาคารตั้งแต่ขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ่และระบบหล่อเย็นด้วยน้ำแบบครบวงจร ที่ได้รับการยอมรับและความเชื่อมั่นจากลูกค้า ทั้งด้านการออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบและซ่อมบำรุง เช่น คูลลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Tower) ชิลเลอร์ (Chiller) ระบบปรับอากาศระบบ AHU VRV VRF HVAC ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบอาคารประหยัดพลังงาน ระบบโซล่าเซลล์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศในอาคาร สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม จำหน่ายโซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม หรือรับคำปรึกษา