ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม

พิจารณาเมื่อเลือกบริการรื้อและติดตั้ง ท่อชิลเลอร์

พิจารณาเมื่อเลือกบริการรื้อและติดตั้ง ท่อชิลเลอร์

พิจารณาเมื่อเลือกบริการรื้อและติดตั้ง ท่อชิลเลอร์

ในปัจจุบัน เครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ที่นิยมใช้กับอาคาร Siam Engineer และโรงงานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน คือ ชิลเลอร์ (Chiller) หรือเครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ และ คูลลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Tower) หรือที่เรียกว่า หอหล่อเย็น/ หอระบายควาร้อน คืออุปกรณ์สำคัญที่ช่วยให้การระบายความร้อนให้กับน้ำ ซึ่งต้องใช้ในการทำความเย็นในห้องต่างๆ ในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Central Air-conditioning System) ในอาคารขนาดใหญ่ และโรงงานอุตสาหกรรม บริการรื้อและติดตั้ง ท่อชิลเลอร์ แม้ว่า ชิลเลอร์ และคูลลิ่งทาวเวอร์ จะเป็นระบบปรับอากาศในอาคารเหมือนกัน และมีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยระบายความร้อนเหมือนกัน แต่ก็มีวิธีการทำงานและหน้าที่ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ชิลเลอร์ โดยทั่วไปก็คือเครื่องทำความเย็นที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของเครื่องจักรหลายชนิด และถ้าอยู่ในระบบปรับอากาศที่นิยมใช้ในอาคารขนาดใหญ่ เช่น โรงงาน โรงแรม,ห้างสรรพสินค้า, โรงพยาบาล, ชิลเลอร์ก็คือเครื่องทำน้ำเย็น ที่มีหน้าที่หลักในการปรับอุณหภูมิน้ำที่ใช้ในระบบปรับอากาศของอาคารให้เย็นลง เพื่อให้พร้อมที่จะส่งน้ำกลับไปใช้ทำความเย็นให้กับเครื่องปรับอากาศที่อยู่ในแต่ละห้องของอาคารได้ ชิลเลอร์ (Chiller) ตามกระบวนการระบายความร้อน ด้วยคอยล์ร้อน (Condenser) จะสามารถแบ่งประเภทของชิลเลอร์ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

  • Water Cooled Chiller

เป็นชิลเลอร์ชนิดที่ใช้น้ำเป็นตัวระบายความร้อนหลัก ซึ่งเครื่องทำน้ำเย็นชนิดนี้สามารถระบายความร้อนได้ดีมาก จึงเหมาะกับระบบใหญ่ที่ต้องการทำความเย็นมากๆ แต่ชิลเลอร์ประเภทนี้ก็ต้องใช้ควบคู่กับอุปกรณ์อื่นๆ ทั้ง Cooling Tower หรือหอทำความเย็น และ Condenser Water Pump หรือเครื่องสูบน้ำระบายความร้อน รวมถึงต้องคอยดูแลความสะอาดของน้ำที่หมุนเวียนในระบบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดตะกรันหรือคราบสกปรกเจือปน

  • Air Cooled Chiller

ชิลเลอร์ที่ระบายความร้อนด้วยอากาศ เหมาะที่จะติดตั้งในบริเวณที่มีพื้นที่จำกัด หรือบริเวณที่ไม่สะดวกในการจัดการระบบน้ำที่ใช้ระบายความร้อน

  • Absorption Chiller

ชิลเลอร์ที่ใช้วิธีการดูดซึมไอเสียของไอน้ำที่เป็นความร้อนเหลือทิ้ง หรือก๊าซจากกระบวนการทำความเย็น นำมาเป็นพลังงานให้เครื่องทำความเย็น ซึ่งเหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมหรืออาคารที่มีพลังงานความร้อนเหลือทิ้งปริมาณมาก ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยให้ประหยัดพลังงานรวมถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะใช้น้ำเป็นสารทำความเย็นหลัก

บริการรื้อและติดตั้ง ท่อชิลเลอร์ สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือก Chiller

เครื่องทำความเย็น (Chiller) อุตสาหกรรมเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการผลิต เนื่องจากมีความจำเป็นในการลดปัญหาการหยุดทำงานของการผลิต หรือการปนเปื้อนในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดจากความร้อน ส่วนเกินในกระบวนการหรือการใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องทำความเย็นอุตสาหกรรม ซึ่งคอยปกป้องความสมบูรณ์ของกระบวนการโดยการขจัดความร้อนส่วนเกินออกจากอุปกรณ์ และการใช้งานที่ไวต่ออุณหภูมิสูง ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม พลาสติก ฯลฯ ดังนั้น ในสการเลือก Chiller เพื่อติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรม จึงต้องพิจารณาให้รอบครอบ โดย 5 สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาเลือกเครื่อง Chiller ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมประกอบมีดังนี้

  • ประเภทของของไหลในกระบวนการที่ใช้

ในการเลือกของไหลระบายความร้อน สำหรับกระบวนการทำความเย็น ความพิจารณาทั้งประสิทธิภาพของของไหลและความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ ประสิทธิภาพของของไหลจำเพาะ ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของไหลที่อุณหภูมิที่กำหนด เช่น ความร้อนจำเพาะ ความหนืด และจุดเยือกแข็งและจุดเดือด เมื่อพิจารณาความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ ให้แน่ใจว่าได้พิจารณาทั้งวัสดุและของไหลที่ใช้ เนื่องจากมีโอกาสเกิดการกัดกร่อนและการเสื่อมสภาพของซีลก่อนเวลามักเกิดขึ้นในระบบที่มีขนาดไม่ถูกต้อง

  • อุณหภูมิในการทำความเย็นของกระบวนการ

อุณหภูมิของเหลวหล่อเย็น บริการรื้อและติดตั้ง ท่อชิลเลอร์ คือสิ่งสำคัญที่ต้องรู้ เพราะข้อมูลประสิทธิภาพเครื่องทำความเย็น และความสามารถในการทำความเย็นของเครื่องทำความเย็นจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากอุณหภูมิที่ตั้งไว้ ซึ่งหมายความว่าความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างอุณหภูมิที่เครื่องทำความเย็นถูกตั้งค่าและความสามารถในการทำความเย็นทั้งหมด อุณหภูมิที่ลดลงจะทำให้ระบบทำความเย็นมีภาระเพิ่มขึ้น

  • ความต้องการแรงดันและการไหลในกระบวนการ

มีความสำคัญต่อขนาดและประสิทธิภาพของปั๊ม ซึ่งช่วยในการระบุการสูญเสียแรงดันของระบบ ตลอดจนอัตราการไหลที่จำเป็นที่ถูกต้อง ดังนั้นความดันในการตรวจสอบการสูญเสียแรงดันทั่วทั้งระบบ จึงต้องติดตั้งเกจวัดแรงดันที่ทางเข้าและทางออกของกระบวนการ จากนั้นใช้แรงดันปั๊มเพื่อให้ได้ค่าที่อัตราการไหลที่ต้องการ ทั้งนี้ หากการไหลของของไหลผ่านกระบวนการที่ไม่เพียงพอจะทำให้การถ่ายเทความร้อนไม่เพียงพอ ดังนั้น การไหลจะไม่ขจัดความร้อนที่จำเป็นสำหรับการทำงานอย่างปลอดภัยของกระบวนการ

  • สภาพแวดล้อมการทำงาน

บริการรื้อและติดตั้ง ท่อชิลเลอร์การทราบเงื่อนไขของสถานที่ซึ่งเครื่องทำความเย็นจะทำงานเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับกระบวนการปรับอากาศ ดังนั้น อุณหภูมิแวดล้อมและข้อจำกัดเชิงพื้นที่จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพิจารณาเลือกเครื่องทำความเย็น หรือ Chiller เพราะข้อจำกัด เชิงพื้นที่ เพื่อรักษาอุณหภูมิของอากาศแวดล้อมที่เหมาะสม ดังนั้น สิ่งสำคัญคือต้องจัดให้มีพื้นที่หมุนเวียนอากาศรอบๆ เครื่องทำความเย็นอย่างเพียงพอ หากไม่มีการไหลของอากาศที่เหมาะสม การหมุนเวียนของอากาศในปริมาณที่ไม่เพียงพอจะทำให้อากาศร้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว สิ่งนี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของเครื่องทำความเย็นและอาจทำให้หน่วยทำความเย็นเสียหายได้

  • ขนาดของเครื่องทำความเย็น บริการรื้อและติดตั้ง ท่อชิลเลอร์

การเลือกเครื่องทำความเย็นที่มีขนาดถูกต้องคือการตัดสินใจที่สำคัญ เครื่องทำความเย็นขนาดเล็กจะเป็นปัญหา – ไม่สามารถทำให้อุปกรณ์ในกระบวนการเย็นลงได้อย่างถูกต้อง และอุณหภูมิของน้ำในกระบวนการผลิตจะไม่คงที่ ในทางตรงกันข้าม เครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่จะไม่สามารถทำงานในระดับที่มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ และจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงในการดำเนินการ ดังนั้นในการกำหนดขนาดหน่วยที่ถูกต้องสำหรับการใช้งาน จึงจำเป็นต้องทราบอัตราการไหลและพลังงานความร้อนที่อุปกรณ์ในกระบวนการเพิ่มลงในตัวกลางทำความเย็น เช่น การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิระหว่างน้ำที่ไหลเข้าและออก Siam Green Engineer