ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม

ซ่อม ขายและติดตั้ง Hybrid Heat-Pump ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงหม้อไอน้ำ

ซ่อม ขายและติดตั้ง Hybrid Heat-Pump ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงหม้อไอน้ำ

ซ่อม ขายและติดตั้ง Hybrid Heat-Pump ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงหม้อไอน้ำ

ซ่อม ขายและติดตั้ง Hybrid Heat-Pump ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงหม้อไอน้ำได้ หม้อไอน้ำ มีหลักการทำงาน คือ เผาไหม้ เชื้อเพลิงเกิดเป็นพลังงานความร้อน ถ่ายเทสู่น้ำ จนน้ำเดือดกลายเป็นไอน้ำ ในส่วนของประสิทธิภาพเครื่องจักรนั้น ในกรณีหม้อไอน้ำใหม่ จะมีประสิทธิภาพโดยประมาณ 85% และเมื่อมีอายุการใช้งานและมีการบำรุงรักษาหม้อไอน้ำอย่างสม่ำเสมอจะมีประสิทธิภาพ อยู่ที่ 75%- 80% ในส่วนฮีทปั๊มมีหลักการทำงาน คือ จ่ายไฟฟ้าให้อุปกรณ์ในวงจรสารทำความเย็น เกิดการแลกเปลี่ยนพลังงานความร้อน จากอากาศสิ่งแวดล้อม ถ่ายเทสู่น้ำ มีประสิทธิภาพเครื่องจักร 380% – 420% เนื่องด้วยประสิทธิภาพที่แตกต่าง กันเกือบ 5 เท่า เราจึงหาวิธีในการจะนำเครื่องจักรทั้งสองประเภท มาทำงานร่วมกัน โดยในวันนี้ ผู้เขียน ขอยกตัวอย่างการทำงานร่วมกันของฮีทปั๊ม และ หม้อไอน้ำชนิดเชื้อเพลิง LPG ซ่อม ขายและติดตั้ง Hybrid Heat-Pump ขั้นตอนการทำ ในระบบหม้อไอน้ำ เมื่อผลิตไอน้ำไปใช้งาน จะมีไอน้ำส่วนหนึ่งหมุนเวียนกลับมาใช้งานใหม่ นั่นคือ น้ำคอนเดนเสท และจะมีไอน้ำสูญหายในระหว่างใช้งานส่วนหนึ่ง ซึ่งเมื่อมีน้ำหายไป จึงต้องมีการเติมน้ำเพิ่มเข้าไปในระบบ โดยปกติแล้ว เราจะต้องเติมน้ำที่ผ่านการทำเป็นน้ำอ่อนอุณหภูมิปกติ เข้าสู่ระบบ ดังนั้น เราจึงใช้ฮีทปั๊ม อุ่นน้ำ ที่จะเติมเข้าระบบจาก อุณหภูมิปกติเฉลี่ย 30 องศาเซลเซียส เพิ่มเป็น 60 องศาเซลเซียส (PREHEAT BOILER) นั่นหมายถึง เราจะได้ใช้ความได้เปรียบของประสิทธิภาพฮีทปั๊ม ที่สูงกว่าหม้อไอน้ำ ส่งผลให้ประหยัดพลังงานค่าเชื้อเพลิง LPG ภาพรวมได้มากถึง 30%

ซ่อม ขายและติดตั้ง Hybrid Heat-Pump แลกเปลี่ยนความร้อน ไอน้ำหมุนเวียนกลับ

ซ่อม ขายและติดตั้ง Hybrid Heat-Pump ในบางโครงการ ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท กทม ได้ติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ระหว่างไอน้ำหมุนเวียนกลับ หรือ น้ำคอนเดนเสท (อุณหภูมิ 80-90 องศาเซลเซียส)กับน้ำเย็น เพื่อผลิตน้ำร้อนใช้ภายในระบบอาคาร ซึ่งก็สามารถทำได้เช่นกัน แต่ในทางกลับกัน หากเราใช้ฮีทปั๊ม ในการผลิตน้ำร้อนสำหรับใช้ภายในอาคารโดยตรง จะช่วยให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ำร้อน ถูกกว่า การใช้ไอน้ำ จากหม้อไอน้ำ จากกรณีตัวอย่าง เราจะพบว่า แม้จะต้องลงทุนฮีทปั๊มเพิ่มเติมจากระบบหม้อไอน้ำ แต่เนื่องด้วยประสิทธิภาพที่สูงของเครื่องจักร จะสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ ในระยะยาว Heat Pump พลังงานความร้อนสำหรับอุตสาหกรรมช่วยประหยัดพลังงานได้จริง จะดีกว่าไหมถ้าเลือกใช้ Heat Pump สำหรับอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ในปัจจุบันค่าไฟฟ้ามีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นในทุกวันอีกทั้งยังทำให้หลายๆอุตสาหกรรมต้องรับภาระแบกต้นทุนที่สูงขึ้นตลอดเวลาการมองหาพลังงานทดแทนมาเพื่อช่วยในการลดต้นทุนเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต่างมองหามาตลอดเวลา และ ระบบ Heat Pump ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในหลายๆอุตสาหกรรม ดังนั้นในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Heat Pump ว่าสิ่งนี้จะนำมาช่วยในการประหยัดพลังงานสำหรับอุตสาหกรรมได้อย่างไร มีการทำงานอย่างไร และ อุตสาหกรรมใดบ้างที่ควรใช้ Heat Pump บ้างเราจะมาอธิบายกัน ทำความรู้จักกับ Heat Pump คือมีการทำงาน Heat Pump หรือ เรียกอีกอย่างว่า ปั๊มความร้อน เป็นแหล่งกำเนิดน้ำร้อนมีหน้าที่การถ่ายเทความร้อนในอุณหภูมิต่ำจากแหล่งหนึ่งไปยังแหล่งที่ต้องการความร้อน

ซ่อม ขายและติดตั้ง Hybrid Heat-Pump

ซึ่งถือว่าซ่อม ขายและติดตั้ง Hybrid Heat-Pump ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท สมุย เป็นอุปกรณ์แหล่งกำเนิดน้ำร้อนที่โรงแรม โรงพยาบาล และ โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้น้ำร้อน โดยอาศัยหลักการถ่ายเทความร้อนจากแหล่งที่มีความร้อนสูงกว่าเพื่อมาผลิตน้ำ หรือ อากาศร้อน ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เป็นเครื่องทำความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า เมื่อเทียบกับเครื่องทำความร้อนแบบอื่นเนื่องจากอาศัยหลักการถ่ายเท ทำให้ใช้พลังงานน้อยกว่าเครื่องทำความร้อนที่ใช้ฮีทเตอร์ อาจกล่าวสรุปได้ว่า ฮีทปั๊ม (Heat Pump) คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายเทความร้อนจากแหล่งที่มีความร้อนสูงกว่าเพื่อมาผลิตน้ำ หรืออากาศร้อนโดยใช้อุปกรณ์เช่นเดียวกับเครื่องปรับอากาศแต่สามารถใช้ความร้อนที่ออกจากเครื่องเพื่อไปทำน้ำร้อน หรือ ลมร้อนส่วนความเย็นที่ได้สามารถนำไปใช้เป็นผลพลอยได้ ร้านอาหารก็นิยมนำไปใช้กันอย่างมาก เช่นกัน ดังนั้นHeat Pumpจะช่วยลดภาระการทำงานของระบบปรับอากาศ ลดปริมาณการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดการใช้เชื้อเพลิงในการเผาไหม้ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้โลกร้อนแถมยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ดังนั้นฮีทปั๊มช่วยประหยัดต้นทุนให้กับเจ้าของธุรกิจต่างๆ และ ช่วยประหยัดการใช้พลังงานได้เป็นอย่างดี ประโยชน์ของการใช้ Heat Pump มีดังต่อไปนี้

  • ประหยัดพลังงาน และ ลดต้นทุน

ซ่อม ขายและติดตั้ง Hybrid Heat-Pump ช่วยให้ประหยัดพลังงานในการทำน้ำร้อน ซึ่งHeat Pumpสามารถให้ความร้อนได้เหมือนกับเครื่องฮีทเตอร์ไฟฟ้าแถมยังกินไฟน้อยกว่า 3-4 เท่า เพราะว่าHeat Pump ใช้ระบบแลกเปลี่ยนความร้อนของตัวทำความเย็นในสถานะแก๊สเพื่อทำให้อุณหภูมิร้อนขึ้น ซึ่งต่างจากฮีทเตอร์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นความร้อนโดยตรงซึ่งจะกินไฟมากกว่าจึงเป็นตัวช่วยที่ดีในการที่ประหยัดพลังงานการใช้ไฟฟ้า และ ลดต้นทุนของผู้ประกอบการลง

  • รักษาสิ่งแวดล้อม

ซ่อม ขายและติดตั้ง Hybrid Heat-Pump เป็นพลังงานสะอาดที่จะผลิตโดยนำลมเย็นกลับมาใช้ประโยชน์ได้ Heat Pump จะใช้สร้างทำความเย็นทำงานเป็นหลัก ซึ่งสารทำความเย็นไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมรุ่นมาตรฐาน ใช้สารทำความเย็น R134A ซึ่งเป็นสารทำความเย็นในอนาคตไม่ก่อให้เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อมไม่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเนื่องจากฮีทปั๊ม ใช้หลักการแลกเปลี่ยนความร้อน และ จะกลายเป็นไอสลายไปนั้นเอง

  • มีความปลอดภัยสูง

Heat Pump มีความปลอดภัยสูงจากไฟฟ้ารั่ว และ ช็อตในขณะใช้น้ำร้อน –เนื่องจากผู้ใช้น้ำร้อนไม่ได้สัมผัสกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยตรงจึงทำให้ปลอดภัยกับผู้ใช้มากกว่า