ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม

การนำไปใช้งานระบบซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump น้ำร้อนฮีทปั๊ม

การนำไปใช้งานระบบซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump น้ำร้อนฮีทปั๊ม

การนำไปใช้งานระบบซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump น้ำร้อนฮีทปั๊ม

Hot Water HeatPump ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรม ภูเก็ต เป็นเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด Heat Pump สามารถผลิตน้ำร้อนได้ตั้งแต่อุณหภูมิ 40-70 องศาเซลเซียส จึงเหมาะสำหรับการทำน้ำ ร้อนทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริการ เช่น โรงแรม, รีสอร์ท, คอนโดมิเนียม, โรงพยาบาล และ รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานต่างๆที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำร้อนในการดำเนินธุรกิจ ยิ่งกว่านั้น HeatPump ยังให้ลมเย็นซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำร้อนอีกด้วย ซึ่งสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ส่วนอื่นๆภายในอาคาร อาทิ ห้องอาหาร, ห้องโถง, ห้องซักรีด อื่นๆ เพื่อช่วยระบายอากาศและลดค่าไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศได้เป็นอย่างดี เป็นเครื่องลดความชื้นในอากาศประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า เครื่องลดความชื้นด้วยฮีตเตอร์ไฟฟ้าถึง 5-7 เท่า และแม้ว่าการใช้ Heat Pipe จะมีค่าใช้จ่ายในการใช้งานที่ต่ำกว่า แต่ก็มีข้อจำกัดในการใช้งานในบางสภาวะและการทำงานก็มีข้อจำกัด จึงเลือกใช้งานในระบบปั๊มความร้อน Heat Pump โดยชุดควบคุมอุณหภูมิและความชื้น สำหรับอุปกรณ์ที่พัฒนานี้ นอกจากจะสามารถควบคุมสภาวะของห้องได้แล้ว ยังสามารถส่งข้อมูลของอุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณการใช้พลังงาน การแจ้งเตือนของเครื่อง โดยเก็บไว้ในฐานข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์ สามารถเรียกดูค่าย้อนหลังเพื่อการวิเคราะห์ปัญหาและคำนวณผลประหยัดของระบบได้ อีกทั้งยังสามารถสั่งการเปิด-ปิดเครื่องพร้อมแก้ปัญหาปรับตั้งค่า ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถนำมาเป็นจุดขายของอุปกรณ์ได้ เนื่องจากการบริการที่รวดเร็ว สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที ไม่ต้องรอช่างเข้าไปยังที่เครื่องก็สามารถแก้ไขความผิดปกติของระบบได้

ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump ระบบเครื่องทำน้ำร้อน

ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump เครื่องทำน้ำร้อนเป็นระบบหนึ่งที่มีความสําคัญ ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม ภูเก็ต ในการใช้งานสําหรับสถานประกอบการหลายประเภท เช่น โรงพยาบาล, โรงแรม, รีสอร์ท, และ โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทเป็นต้นระบบการทําน้ำร้อนเดิมที่สถานประกอบการต่างๆใช้กันอยู่มีด้วยกันหลายชนิด เช่น การใช้บอล์ยเลอร์ Boiler (หม้อต้มน้ำ) โดยใช้เชื้อเพลิงต่างๆ หรือการใช้ขดลวดไฟฟ้า Heater ซึ่งการทําน้ำร้อนแบบเดิมที่ใช้กันอยู่นี้เป็นระบบทําน้ำร้อนที่ใช้พลังงานสูงและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในส่วนที่ต้องใช้พลังงานสูงในการทําน้ำร้อนเพื่อใช้ในสถานประกอบการ การเลือกระบบทําน้ำร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงประหยัดพลังงานเป็นการลดค่าใช้จ่ายและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่สถานประกอบ การตั้งอยู่ให้ปลอดมลภาวะที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงจึงเป็นทางเลือกใหม่ โดยการเสนออุปกรณ์ทําน้ำร้อนชนิดใหม่ คือ เครื่องทําน้ำร้อน ระบบ Heat Pump ขึ้นมาใช้ ทดแทนระบบเดิม ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump เป็นระบบเครื่องทำน้ำร้อน ที่มีลักษณะการทำงานเหมือนเครื่องปรับอากาศ (Airconditioning) โดยทั่วไป อุปกรณ์หลักของ Heat Pump มี 4 ชนิดคือ คอมเพรสเซอร์ (Compressor) คอนเดนเซอร์ (Condenser) ชุดพัดลมและมอเตอร์ (Fan or Blower Motor) อีแวปพอเรเตอร์ (Evaporator)

ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump ประหยัดพลังงาน

Heat Pump ประหยัดพลังงานได้มากเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับการทำน้ำร้อนด้วยวิธีอื่นๆ เช่น ระบบหม้อต้มน้ำร้อนด้วยขดลวดไฟฟ้า ระบบหม้อต้มน้ำร้อนด้วยน้ำมันเตาเผา ระบบหม้อต้มน้ำร้อนด้วยน้ำมันดีเซล ระบบหม้อต้มน้ำร้อนด้วยก๊าซแอลพีจี  ระบบหม้อต้มน้ำร้อนด้วยเชื้อเพลิงอื่นๆ หลักการทำงานของ Heat Pump การทำงานของ Heat Pump จะถ่ายเทความร้อนจากสารทําความเย็น (Refrigerant) ให้กับน้ำ ด้าน Condenser สารทําความเย็นจะถูกคอมเพรสเซอร์ (Compressor) ดูดเข้าไปและอัดด้วยแรงดันสูงจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น ขณะที่สารทําความเย็น (Refrigerant) ยังเป็นแก๊สมีแรงดันสูงและอุณหภูมิสูง เมื่อสารทําความเย็น (Refrigerant)ไปถึงคอนเดนเซอร์ (Condenser) ซึ่งในที่นี้เป็นท่อทองแดงอยู่ในน้ำ จะคายความร้อนให้แก่น้ำ ทำให้น้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้น ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท สารทำความเย็นจะมีอุณหภูมิลดลงถึงจุดที่กลายเป็นของเหลว แต่ยังมีแรงดันสูงมากอยู่ เมื่อสารทำความเย็นเหลว ไหลผ่านวาล์วลดแรงดันหรือท่อลดแรงดันจะกลายเป็นไอของน้ำยา (Vapor) อุณหภูมิต่ำและแรงดันต่ำ เมื่อไปถึงอีแวปพอเรเตอร์ (Evaporator) และได้รับความร้อนจากอากาศก็จะกลับกลายเป็นแก๊สอีก และไหลต่อไปยังคอมเพรสเซอร์ การทำงานของ Heat Pump จะทำงานวนเวียนเป็นรูปวงจรอยู่ในระบบเช่นนี้จนกว่าจะได้น้ำร้อนตามที่ต้องการ

คุณประโยชน์ของซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำน้ำร้อนลง 70% เพราะใช้พลังงานเพียง 30% ในการทำน้ำร้อน เนื่องจากไม่ได้ให้พลังงานความร้อนกับน้ำ จำหน่ายโซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม โดยตรงแต่เป็นการใช้ Compressor ไฟฟ้า ไปอัดน้ำยาให้มีความดันสูงขึ้นทำให้มีพลังงานความร้อนสูงขึ้นถึง 3 เท่าแล้ว จึงไปให้ความร้อนกับน้ำโดยผ่านคอล์ยร้อน ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump ได้ลมเย็น จากคอล์ยเย็นฟรี เพราะเมื่อน้ำยาถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำร้อนแล้ว น้ำยาจะเปลี่ยนเป็นของเหลว เมื่อน้ำยาเหลวไหลผ่านตัว Expansion Valve น้ำยาเหลวจะระเหย ทำให้คอล์ยเย็นดูดความร้อน กลายเป็นลมเย็นโดยพัดลมระบายความเย็น ไม่มีมลพิษ ไอเสีย เขม่า ปล่องไฟ เพราะไม่มีการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง และเป็นการช่วยชาติในการอนุรักษ์พลังงาน หากกำหนดความจุของถังให้เหมาะสมระบบสามารถทำงานโดยกำหนดเวลาให้ใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ราคาถูก (หลบ Peak Demand) อย่างได้ผล เทคโนโลยี Heat Pump ใช้หลักการผลิตความร้อนแบบ Carnot Heat Engine ซึ่งคิดค้นโดย นิโคลัส ลีโอนาร์ด ซาดี การ์โนต์ (Nicolas Léonard Sadi Carnot) ซึ่ง Heat Pump Technology เป็นระบบทำความร้อนเดียวในโลก ที่มีประสิทธิภาพในผลิตความร้อนได้สูงถึง 400% ในขณะที่ระบบการผลิตความร้อนแบบเก่า เช่น หม้อต้มไฟฟ้า แก๊สหรือน้ำมัน จะมีประสิทธิภาพเฉลี่ยเพียง 80%

ระบบน้ำร้อนฮีทปั๊ม พลังงานความร้อนที่ได้ 100%

Hot Water Heat Pump เป็นเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่อง ทำน้ำร้อนแบบอื่นๆถึง 4 เท่า จำหน่ายโซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับสระว่ายน้ำ เครื่องจะเปลี่ยนความร้อนจากอากาศ มาเป็นพลังงานความร้อนในอุณหภูมิที่เหมาะกับการใช้งาน (ถ่ายเทความร้อนจากอากาศให้น้ำ) โดยเครื่องจะใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง 25% ของพลังงานความร้อนที่ได้ 100% โดยพลังงานอีก 75% ได้มาจากอากาศรอบตัวเรา นอกจากนี้ยังได้รับลมเย็นซึ่งเป็นผลพลอยได้ สามารถนำไปใช้งานได้เหมาะสมในหลายรูปแบบ เช่นปรับอากาศให้ทางเดิน โถงลิฟท์ ห้องเก็บของ หรือห้องไฟฟ้า Hot Water Heat Pump เช่นเดียวกับ Air Source Heat Pump เครื่องจะเปลี่ยนความร้อนจากน้ำด้านเย็น มาเป็นพลังงานความร้อนในอุณหภูมิที่เหมาะกับการใช้งาน (ถ่ายเทความร้อนจากน้ำด้านเย็นให้น้ำร้อน) โดยเครื่องจะใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง 25% ของพลังงานความร้อนที่ได้ 100% โดยพลังงานอีก 75% ได้มาจากน้ำด้านเย็น ทำให้น้ำด้านเย็นขาออกจากเครื่องฮีทปั๊มมีอุณหภูมิต่ำลง ซึ่งเป็นผลพลอยได้ สามารถนำไปใช้งานได้เหมาะสมในหลายรูปแบบ เช่น นำไปช่วยลดภาระทำความเย็นของชิลเลอร์(Chiller) หรือช่วยระบายความร้อนของน้ำจากหอผึ่งน้ำ (Cooling Tower)