ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม

ซ่อม ขายและติดตั้งฮีทปั๊ม เชียงใหม่ ผลิตน้ำร้อนอุณหภูมิสูง

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม เชียงใหม่ ผลิตน้ำร้อนอุณหภูมิสูง

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม เชียงใหม่ ผลิตน้ำร้อนอุณหภูมิสูง

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม เชียงใหม่ ผลิตน้ำร้อนอุณหภูมิสูง  ฮีทปั๊ม (Heat Pump) ผลิตน้ำร้อนอุณหภูมิสูง พลังงานความร้อน ถูกนำมาใช้มากมายทั้งในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรมการผลิต ใช้ในอาคารสำนักงาน หรือในโรงงานต่างๆ เพื่อทำความร้อนภายในอาคาร การทำความร้อนจะใช้พลังงานจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงเป็นส่วนใหญ่ แต่ปัจจุบันด้วยความต้องการที่จะประหยัดพลังงานให้มากขึ้น และควบคุมการปล่อย CO2 เพื่อป้องกันสภาวะโลกร้อน ฮีทปั๊ม (Heat Pump) หรือปั๊มความร้อน จึงเป็นทางเลือกในการให้พลังงานความร้อนอีก รูปแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถนำเอาพลังงานความร้อนของระบบทำความเย็นหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม เชียงใหม่ (Heat Pump) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ปั๊มความร้อน คือ เครื่องจักรสำหรับผลิตน้ำร้อนหรือเครื่องทำความร้อน นิยมใช้ในโรงแรม โรงพยาบาลและโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้น้ำร้อน โดยอาศัยหลักการถ่ายเทความร้อนจากแหล่งที่มีความร้อนสูงกว่าเพื่อมาผลิตน้ำหรืออากาศร้อน ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เป็นเครื่องทำความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า เมื่อเทียบกับเครื่องทำความร้อนแบบอื่นเนื่องจากอาศัยหลักการถ่ายเท ทำให้ใช้พลังงานน้อยกว่าเครื่องทำความร้อนที่ใช้ฮีทเตอร์ อาจกล่าวสรุปได้ว่า ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม เชียงใหม่ (Heat Pump) คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายเทความร้อนจากแหล่งที่มีความร้อนสูงกว่าเพื่อมาผลิตน้ำหรืออากาศร้อนโดยใช้อุปกรณ์เช่นเดียวกับเครื่องปรับอากาศแต่สามารถใช้ความร้อนที่ออกจากเครื่องเพื่อไปทำน้ำร้อนหรือลมร้อนส่วนความเย็นที่ได้สามารถนำไปใช้เป็นผลพลอยได้ ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม เชียงใหม่ ผลิตน้ำร้อนอุณหภูมิสูง

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม เชียงใหม่ ในวงจรสารทำความเย็น

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม เชียงใหม่ ในวงจรสารทำความเย็นจะมีอุปกรณ์สำคัญ 4 ส่วน คือ คอมเพรสเซอร์ (Compressor) ทำหน้าที่ เพิ่มแรงดันสารทำความเย็น คอยล์ร้อน (Condenser) ทำหน้าที่ ระบายความร้อนด้วยอากาศ,ระบายความร้อนด้วยน้ำ คอยล์เย็น (Evaporator) ทำหน้าที่ ระบายความเย็นสารทำความเย็น วาล์วลดแรงดัน (Expansion Valve) ทำหน้าที่ ลดแรงดันสารทำความเย็น เทคโนโลยีของ ฮีทปั๊ม (Heat Pump) หรือปั๊มความร้อน ใช้หลักการผลิตความร้อนแบบ Carnot Heat Engine ซึ่งคิดค้นโดย นิโคลัส ลีโอนาร์ด ซาดี การ์โนต์ (Nicolas Léonard Sadi Carnot) ซึ่ง Heat Pump Technology เป็นระบบทำความร้อนเดียวในโลกที่มีประสิทธิภาพในผลิตความร้อนได้สูงถึง 400% ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม เชียงใหม่ ในขณะที่ระบบการผลิตความร้อนแบบเก่า เช่น หม้อต้มไฟฟ้า แก๊สหรือน้ำมัน จะมีประสิทธิภาพเฉลี่ยเพียง 80% เท่านั้น การประเมินประสิทธิภาพของฮีทปั๊ม (Heat Pump) หรือปั๊มความร้อน System Efficiency of Heat Pump แหล่งพลังงานของฮีทปั๊ม (Heat Pump) หรือปั๊มความร้อน ที่ใช้ในการผลิตความร้อน คือ พลังงานความร้อนจากในธรรมชาติและนําไปผลิตเป็นน้ำร้อนหรือลมร้อน ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม เชียงใหม่ (Heat Pump) หรือปั๊มความร้อน มีหลักการทำงานของระบบฮีทปั๊ม (Heat Pump) หรือปั๊มความร้อน จะเหมือนกับระบบทําความเย็น แต่จะต่างตรงที่ระบบทำความเย็น Evaporator จะดูดรับปริมาณความร้อนเข้ามาที่สารทำความเย็น เพื่อได้ความเย็นไปใช้งาน แต่ระบบ ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม เชียงใหม่ (Heat Pump) หรือปั๊มความร้อน จะถ่ายเทพลังงานความร้อนของสารทำความเย็นที่ผ่าน Compressor ส่งไปยังน้ำหรืออากาศ ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม เชียงใหม่ ผลิตน้ำร้อนอุณหภูมิสูง

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม เชียงใหม่ เพื่อให้น้ำมีอุณหภูมิสูง

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม เชียงใหม่ เพื่อให้น้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้นเมื่อสูญเสียความร้อนสารทำความเย็นจะกลั่นตัวเป็นของเหลวไหลไปยังวาล์วลดแรงดันจากนั้นจะไปแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศอีกครั้งและกลายเป็นไอเป็นวัฏจักรแบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้น้ำร้อนที่ต้องการสามารถนำน้ำไปใช้งานในส่วนต่างๆตามความเหมาะสมได้ ข้อดีของฮีทปั๊ม (Heat Pump) หรือปั๊มความร้อน ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม เชียงใหม่ ช่วยลดต้นทุนในด้านการผลิตน้ำร้อน ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม เชียงใหม่ เป็นทางเลือกในการผลิตน้ำร้อนประหยัดพลังงานแทนฮีทเตอร์ไฟฟ้า (Electric Heater) ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ดี เนื่องจากใช้ไฟน้อยกว่าวิธีทำน้ำร้อนด้วยฮีทเตอร์ไฟฟ้า ฮีทปั๊ม (Heat Pump) ใช้พลังงานน้อยกว่า 3-4 เท่า ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม เชียงใหม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม – ฮีทปั๊ม (Heat Pump) รุ่นมาตรฐาน ใช้สารทำความเย็น R134A ซึ่งเป็นสารทำความเย็นในอนาคตไม่ก่อให้เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อมไม่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก มีความปลอดภัยจากไฟฟ้ารั่วและช็อตในขณะใช้น้ำร้อน –เนื่องจากผู้ใช้น้ำร้อนไม่ได้สัมผัสกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยตรง ค่าใช้จ่ายในการทำน้ำร้อนน้อยกว่าวิธีการทำน้ำร้อนแบบไฟฟ้า ทำไมถึงต้องเลือก ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม เชียงใหม่ ไม่ทำลายชั้นโอโซนบรรยากาศ (ค่า GWP (Global Warming Potential) ต่ำ ,ODP เท่ากับ 0) มีระบบในการควบคุมการทำงานอัตโนมัติด้วยชุดควบคุมอุณหภูมิ ประหยัดไฟฟ้ากว่าฮีทเตอร์ 2-3 เท่า ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม เชียงใหม่สามารถลดการใช้พลังงานได้ 50% เมื่อเทียบกับระบบที่ใช้เชื้อเพลิงหรือไอน้ำ ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม เชียงใหม่ ผลิตน้ำร้อนอุณหภูมิสูง

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม เชียงใหม่ ทำอุณหภูมิสูงสุดได้ถึง 80-85 °C

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม เชียงใหม่ สามารถควบคุมอัตราการจ่ายน้ำร้อนได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำไปใช้ในการควบคุมรักษาคุณภาพของสินค้าได้ (การอบแห้งที่อุณหภูมิไม่สูงเกิน 85°C โดยความชื้นที่ปล่อยออกมาจากฮีทปั๊ม (Heat Pump)จะมีลักษณะความชื้นต่ำ) ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม เชียงใหม่ สามารถควบคุมกระบวนการส่งน้ำร้อนออกจากเครื่องได้อย่างสม่ำเสมอ ทำอุณหภูมิสูงสุดได้ถึง 80-85 °C เหมาะสำหรับอบแห้งพืช สมุนไพร อบไม้ วัสดุก่อสร้าง อบพืชผลทางเกษตร อาหารทะเล ใบยาสูบ อุปกรณ์ผลิตพลาสติก ยางพารา เป็นต้น ได้ความเย็นจากการเป่าทิ้งอุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม เชียงใหม่ สามารถนำความเย็นที่ได้ไปใช้ในการ Pre-cool อากาศก่อนเข้าเครื่องทำความเย็นได้ อุปกรณ์ภายในของฮีทปั๊มหรือปั๊มความร้อนผลิตน้ำร้อนอุณหภูมิสูง (Product Detail of Heat Pump for Drier) การติดตั้งฮีทปั๊ม (Heat Pump) หรือปั๊มความร้อนฮีทปั๊ม (Heat Pump) หรือปั๊มความร้อน ผลิตน้ำร้อนสำหรับอบแห้ง (Heat Pump Drier) ควรติดตั้งอยู่ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อประสิทธิภาพในการทำน้ำร้อน ไม่ควรมีสิ่งกีดขวางทางเข้า–ออกของอากาศ ลมเย็นที่ถูกปล่อยออกมาจากเครื่องควรปล่อยออกสู่บรรยากาศหรือต่อท่อลมเพื่อนำไปใช้ในการ Pre cool ของอากาศก่อนเข้าไปในเครื่องปรับอากาศ ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม เชียงใหม่ ผลิตน้ำร้อนอุณหภูมิสูง

iam Green EngineerSiam Engineerซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pumpซ่อม ขายและติดตั้ง Hybrid Heat-Pumpซ่อม ขายและติดตั้ง heatpumpซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้มซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม หาดใหญ่ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม หาดใหญ่ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม กทมซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม กทมซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม สมุยซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม สมุยซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม ภูเก็ตซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม ภูเก็ตซ่อม ขายและติดตั้ง เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานซ่อม ขายและติดตั้ง Solar Hybridซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับอุตสาหกรรม โรงแรม รีสอร์ทซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรมซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ทซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรม หาดใหญ่, ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท หาดใหญ่, ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรม กทมซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท กทมซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรม สมุยซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท สมุยซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรม ภูเก็ตซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท ภูเก็ตบริการรื้อและติดตั้ง ระบบน้ำร้อน น้ำเย็นบริการรื้อและติดตั้ง ท่อชิลเลอร์บริการรื้อและติดตั้ง ท่อดับเพลิงจำหน่าย บูสเตอร์ปั๊มจำหน่ายปั๊มน้ำ, จำหน่ายโซล่าไฮบริดฮีตปั๊มจำหน่ายโซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับสระว่ายน้ำ