ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม

ซ่อมขายและติดตั้ง Heat Pump ผลิตความร้อนได้สูงถึง 400%

ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump ผลิตความร้อนได้สูงถึง 400%

ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump ผลิตความร้อนได้สูงถึง 400%

ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump Siam Green Engineer ใช้หลักการผลิตความร้อนแบบ Carnot Heat Engine ซึ่ง Heat Pump Technology เป็นระบบทำความร้อนเดียวในโลก ที่มีประสิทธิภาพในผลิตความร้อนได้สูงถึง 400% ในขณะที่ระบบการผลิตความร้อนแบบเก่า เช่น หม้อต้มไฟฟ้า แก๊สหรือน้ำมัน จะมีประสิทธิภาพเฉลี่ยเพียง 80% ระบบน้ำร้อนฮีทปั๊มเป็นเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่อง ทำน้ำร้อนแบบอื่นๆ ถึง 4 เท่า เครื่องจะเปลี่ยนความร้อนจากอากาศ มาเป็นพลังงานความร้อนในอุณหภูมิที่เหมาะกับการใช้งาน ถ่ายเทความร้อนจากอากาศให้น้ำ โดยเครื่องจะใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง 25% ของพลังงานความร้อนที่ได้ 100% โดยพลังงานอีก 75% ได้มาจากอากาศรอบตัวเรา นอกจากนี้ยังได้รับลมเย็นซึ่งเป็นผลพลอยได้ สามารถนำไปใช้งานได้เหมาะสมในหลายรูปแบบ เช่นปรับอากาศให้ทางเดิน โถงลิฟท์ ห้องเก็บของ หรือห้องไฟฟ้า Hot Water HeatPump เช่นเดียวกับ Air Source Heat Pump เครื่องจะเปลี่ยนความร้อนจากน้ำด้านเย็น มาเป็นพลังงานความร้อนในอุณหภูมิที่เหมาะกับการใช้งาน ถ่ายเทความร้อนจากน้ำด้านเย็นให้น้ำร้อน โดยเครื่องจะใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง 25% ของพลังงานความร้อนที่ได้ 100% โดยพลังงานอีก 75% ได้มาจากน้ำด้านเย็น ทำให้น้ำด้านเย็นขาออกจากเครื่องฮีทปั๊มมีอุณหภูมิต่ำลง ซึ่งเป็นผลพลอยได้ สามารถนำไปใช้งานได้เหมาะสมในหลายรูปแบบ เช่น นำไปช่วยลดภาระทำความเย็นของชิลเลอร์Chiller หรือช่วยระบายความร้อนของน้ำจากหอผึ่งน้ำ Cooling Tower

ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump เครื่องทำน้ำร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง

ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump Siam Engineer จึงเป็นเครื่องทำน้ำร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดค่าใช้จ่าย กว่าฮีตเตอร์ไฟฟ้า และเชื้อเพลิงอื่่นๆ ทุกชนิด อีกทั้งยังช่วยลดการปล่อย CO2 ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดภาวะโลกร้อนในปัจจุบันได้อีกด้วย ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pumpสามารถผลิตน้ำร้อนได้ตั้งแต่อุณหภูมิ 40-70 องศาเซลเซียส จึงเหมาะสำหรับการทำน้ำ ร้อนทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริการ เช่น โรงแรม, รีสอร์ท, คอนโดมิเนียม, โรงพยาบาล และ รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำร้อนในการดำเนินธุรกิจ ยิ่งกว่านั้น HeatPump ยังให้ลมเย็นซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำร้อนอีกด้วย ซึ่งสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ส่วนอื่นๆ ภายในอาคาร อาทิ ห้องอาหาร, ห้องโถง, ห้องซักรีด อื่นๆ เพื่อช่วยระบายอากาศและลดค่าไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศได้เป็นอย่างดี ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump เป็นเครื่องลดความชื้นในอากาศประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า เครื่องลดความชื้นด้วยฮีตเตอร์ไฟฟ้าถึง 5-7 เท่า และแม้ว่าการใช้ Heat Pipe จะมีค่าใช้จ่ายในการใช้งานที่ต่ำกว่า แต่ก็มีข้อจำกัดในการใช้งานในบางสภาวะและการทำงานก็มีข้อจำกัด จึงเลือกใช้งานในระบบปั๊มความร้อน HeatPump โดยชุดควบคุมอุณหภูมิและความชื้น สำหรับอุปกรณ์ที่พัฒนานี้ นอกจากจะสามารถควบคุมสภาวะของห้องได้แล้ว ยังสามารถส่งข้อมูลของอุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณการใช้พลังงาน การแจ้งเตือนของเครื่อง โดยเก็บไว้ในฐานข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์ สามารถเรียกดูค่าย้อนหลังเพื่อการวิเคราะห์ปัญหาและคำนวณผลประหยัดของระบบได้

ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump ชุดควบคุมอุณหภูมิมีประสิทธิภาพสูง

ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump สามารถสั่งการเปิด-ปิดเครื่องพร้อมแก้ปัญหาปรับตั้งค่า ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถนำมาเป็นจุดขายของอุปกรณ์ได้ เนื่องจากการบริการที่รวดเร็ว สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที ไม่ต้องรอช่างเข้าไปยังที่เครื่องก็สามารถแก้ไขความผิดปกติของระบบได้ เนื่องจากซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump ชุดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นนี้ มีประสิทธิภาพของระบบที่ค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการอื่นๆ สามารถลดค่าใช้จ่ายในช่วงการทำงาน เหมาะกับการลงทุนเพื่อคืนผลประหยัดได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมนโยบายในเรื่องของการประหยัดพลังงานให้กับหน่วยงานอีกทางด้วย ซึ่งระยะเวลาในการคืนทุนของโครงการนี้อยู่ที่ประมาณ 0.8-1.5 ปี ถือเป็นระยะเวลาคุ้มทุนที่สั้นมาก ระบบลดความชื้นในอากาศด้วยฮีทปั๊ม และการนำไปใช้งาน ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump จึงเหมาะสำหรับการนำไปใช้งานห้องปรับอากาศต่างๆ ที่ต้องการควบคุมความชื้นในอากาศเช่น ห้องผ่าตัด ห้องเก็บยา ในโรงพยาบาล ห้องทดสอบ ห้องผลิตยา ในโรงงานผลิตยา และเวชภัณฑ์ และแม้กระทั่งการนำไปใช้ลดความชื้นของระบบส่งลมเย็นในอาคารต่างๆ ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump เครื่องทำน้ำร้อนเป็นระบบหนึ่งที่มีความสําคัญ ในการใช้งานสําหรับสถานประกอบการหลายประเภท เช่น โรงพยาบาล, โรงแรม, รีสอร์ท, และ โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทเป็นต้นระบบการทําน้ำร้อนเดิมที่สถานประกอบการต่างๆ ใช้กันอยู่มีด้วยกันหลายชนิด เช่น การใช้บอล์ยเลอร์ Boiler หม้อต้มน้ำ โดยใช้เชื้อเพลิงต่างๆ หรือการใช้ขดลวดไฟฟ้า Heater ซึ่งการทําน้ำร้อนแบบเดิมที่ใช้กันอยู่นี้เป็นระบบทําน้ำร้อนที่ใช้พลังงานสูงและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย

ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในส่วนที่ต้องใช้พลังงานสูงในการทําน้ำร้อนเพื่อใช้ในสถานประกอบการ การเลือกระบบทําน้ำร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงประหยัดพลังงานเป็นการลดค่าใช้จ่ายและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่สถานประกอบ การตั้งอยู่ให้ปลอดมลภาวะที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงจึงเป็นทางเลือกใหม่ โดยการเสนออุปกรณ์ทําน้ำร้อนชนิดใหม่ คือ เครื่องทําน้ำร้อน ระบบ Heat Pump ขึ้นมาใช้ ทดแทนระบบเดิม ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump เป็นระบบเครื่องทำน้ำร้อน ที่มีลักษณะการทำงานเหมือนเครื่องปรับอากาศ Airconditioning โดยทั่วไป อุปกรณ์หลักของ Heat Pump มี 4 ชนิดคือ คอมเพรสเซอร์ Compressor คอนเดนเซอร์ Condenser ชุดพัดลมและมอเตอร์ Fan or Blower Motor อีแวปพอเรเตอร์ Evaporator ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump ประหยัดพลังงานได้มากเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับการทำน้ำร้อนด้วยวิธีอื่นๆ เช่น ระบบหม้อต้มน้ำร้อนด้วยขดลวดไฟฟ้า ระบบหม้อต้มน้ำร้อนด้วยน้ำมันเตาเผา ระบบหม้อต้มน้ำร้อนด้วยน้ำมันดีเซล ระบบหม้อต้มน้ำร้อนด้วยก๊าซแอลพีจี ระบบหม้อต้มน้ำร้อนด้วยเชื้อเพลิงอื่นๆ ซ่อม ขายและติดตั้ง Hybrid Heat-Pump