ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม

ซ่อมขายและติดตั้งฮีตปั้มสมุย ทางเลือกใหม่สำหรับคนรักษ์โลก

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม สมุย ทางเลือกใหม่สำหรับคนรักษ์โลก

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม สมุย ทางเลือกใหม่สำหรับคนรักษ์โลก

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม สมุย ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท จะระบายลมเย็นออกมาจากตัวคอนเดนเซอร์แทน ซึ่งลมเย็นที่ได้มา เราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น สร้างความเย็นทดแทนการเปิดแอร์ในพื้นที่ต่างๆ การนำกลับมาใช้ใหม่ ก็ถือว่าเป็นการประหยัดพลังงาน และลดมลพิษได้มากเลยทีเดียว ฮีทปั๊มเหมาะสำหรับการใช้งานประเภทไหน โดยส่วนใหญ่แล้ว ฮีทปั๊ม มักจะถูกใช้กับธุรกิจที่ต้องการใช้น้ำร้อนต่อวันในปริมาณมาก เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและควบคุมอัตราสิ้นเปลืองได้ง่ายขึ้น มีความปลอดภัยมากกว่าเครื่องทำความร้อนไฟฟ้า อีกทั้งยังมีค่าดูแลรักษาต่อปีที่น้อยกว่ามาก ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายมักจะนำไปใช้ในธุรกิจของตัวเอง เช่น ธุรกิจที่พักหรือโรงแรม ใช้ทำระบบน้ำร้อน น้ำอุ่น เพื่อใช้กับห้องพัก หรือฆ่าเชื้อพื้นที่ต่างๆ โรงพยาบาล ใช้ทำระบบน้ำร้อน ฆ่าเชื้อโรคให้มีความสะอาดและปลอดภัย ร้านอาหารต่างๆ ที่ต้องการน้ำร้อนไปใช้ล้างภาชนะต่างๆ เพื่อลดต้นทุน โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทที่ต้องการระบบน้ำร้อน พร้อมนำลมเย็นที่ออกมาไปใช้งานด้วยเครื่อง Blower ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม สมุย ทำความร้อนนั้นมีประโยชน์หลากหลาย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน จึงเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ การเลือกซื้อฮีทปั๊มจากผู้เชี่ยวชาญก็สำคัญด้วยเช่นกัน บริษัท แอดวานซ์เทอร์โมโซลูชั่น จำกัด ผู้ให้บริการระบบแลกเปลี่ยนความร้อนความเย็นอย่างครบวงจร ผลิตเครื่องทำน้ำร้อนฮีทปั๊ม (Heat Pump) และเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ประสิทธิภาพสูง พร้อมให้บริการออกแบบ ผลิต หรือให้คำปรึกษา เพื่อให้ตรงตามความต้องการของโรงงานและอุตสาหกรรม

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม สมุย ทางเลือกใหม่สำหรับคนรักษ์โลก

ฮีทปั๊ม (Heat Pump) ปั๊มความร้อนทางเลือกใหม่สำหรับคนรักษ์โลก ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เป็นปั๊มทำความร้อนที่มีระบบการทำงานคล้ายกับเครื่องปรับอากาศ ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท กทม โดยจะทำงานตรงกันข้ามกับเครื่องปรับอากาศจากการทำความเย็น เป็นการทำความร้อนแทน ซึ่งต่างจากการทำความร้อนของเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปตรงที่ ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าทำความร้อนโดยตรง แต่จะใช้การแลกเปลี่ยนอุณหภูมิจากภายนอก ถ่ายเทอุณหภูมิเข้าไปแทน ทำให้ฮีทปั๊มประหยัดพลังงานมากกว่าการใช้ไฟฟ้าทำความร้อนแบบปกติถึง 3 เท่า แถมยังช่วยลดมลพิษทางอากาศได้อีกด้วย ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม สมุย ประหยัดพลังงาน ถ้าเทียบการใช้พลังงานกับเครื่องทำความร้อนแบบใช้ไฟฟ้าแล้ว ฮีทปั๊มจะใช้พลังงานเพียงแค่ 20 – 30% ในการทำความร้อนเท่านั้น แถมให้พลังงานความร้อนที่สูงกว่าเครื่องทำความร้อนประเภทอื่นๆ เนื่องจากเป็นการทำความร้อนด้วยวิธีถ่ายเทความร้อนจากภายนอกมายังภายในเครื่อง ต่างจากการใช้ไฟฟ้าที่ต้องสร้างความร้อนด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม สมุยลดมลภาวะทางอากาศ ปั๊มส่วนใหญ่ใช้การถ่ายเทความร้อนด้วยสารทำความเย็นแบบพิเศษที่มีคุณสมบัติคือ ไม่มีพิษ ไม่สร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์ และที่สำคัญคือ ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนอีกด้วย จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม สมุย สามารถนำความเย็นที่ได้จากเครื่องกลับมาใช้ได้อีกครั้ง ถ้าเครื่องปรับอากาศความเย็นทั่วไประบายลมร้อนออกมาจากตัวคอนเดนเซอร์ (Condenser) ฮีทปั๊มก็จะทำงานสลับกัน

การออกแบบและสร้างฮีทปั๊มชนิดปรับความเร็วรอบเพื่อการอุ่นอากาศจ่าย

ออกแบบและสร้างฮีทปั๊มชนิดปรับความเร็วรอบเพื่อการอุ่นอากาศจ่าย ในกระบวนการปรับสภาวะอากาศที่มีความต้องการในการควบคุมความชื้นนั้น อากาศจ่ายจากเครื่องส่งลมเย็น มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการอุ่น (Reheat) ก่อนจ่ายเข้าสู่พื้นที่ปรับอากาศ ในอดีตการอุ่นอากาศนี้มักใช้ขดลวดต้านทานไฟฟ้า (Electric Heater) เพราะมีราคาถูกและง่ายต่อการใช้งาน แต่มีข้อเสียที่สำคัญคือสิ้นเปลืองพลังงานมาก ระบบฮีทปั้มเป็นเทคโนโลยีที่ให้ผลในการประหยัดในการทำความร้อน (ในลักษณะนี้) สูงสุด ประกอบกับในปัจจุบันสมรรถนะของคอมเพรสเซอร์ชนิดปรับเปลี่ยนความเร็วรอบ ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท สมุย เริ่มมีความคุ้มทุนทางเศรษฐกิจ ดังนั้นการนำเอาคอมเพรสเซอร์ชนิดนี้มาประยุกต์เข้ากับหลักการทำงานของระบบฮีทปั้ม อาจทำให้เราได้เครื่องอุ่นอากาศที่มีความสามารถในการประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น และอาจมีผลค้างเคียงในทางบวกในเรื่องอื่นๆ อีกด้วย ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม สมุย อุ่นอากาศด้วยขดลวดต้านทานไฟฟ้า จุดเด่นที่สำคัญของฮีทปั๊มแบบนี้ คือ ความสามารถในการปรับเปลี่ยนปริมาณการอุ่นอากาศได้ตามต้องการอย่างแม่นยำ โดยการปรับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ คอยล์ระเหย (Evaporator Coil) ของระบบฮีทปั๊ม สามารถช่วยในการลดอุณหภูมิจุดน้ำค้างของอากาศให้ต่ำลงได้อีก ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการควบคุมความชื้นทำได้ดียิ่งขึ้น ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม สมุย การออกแบบเครื่องฮีทปั๊มชนิดปรับความเร็วรอบได้เพื่อการอุ่นอากาศจ่ายนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ การคำนวณหาปริมาณความร้อนสำหรับการอุ่นอากาศ และการเลือกอุปกรณ์ภายในเครื่อง รายละเอียดของแต่ละส่วนมีดังต่อไปนี้คือ

  • การคำนวณหาปริมาณความร้อนสำหรับการอุ่นอากาศ

โดยปกติคอยล์น้ำเย็น (Chilled Water Coil) ของเครื่องส่งลมเย็นจะจ่ายอากาศออกมาที่อุณหภูมิประมาณ 10°C และความต้องการในการอุ่นอากาศจะอยู่ที่ราว 16°C ถึง 22°C ขึ้นอยู่กับสภาวะโหลดของห้องปรับอากาศ (ในสภาวะ Full Load ความต้องการในการอุ่นอากาศจะมีน้อย คือประมาณ 16°C ส่วนในสภาวะ Part Load ความต้องการในการอุ่นอากาศจะมีมาก

  • การเลือกขนาดของอุปกรณ์ภายในเครื่อง

การออกแบบและเลือกขนาดอุปกรณ์ของระบบฮีทปั๊มนี้ก็เหมือนกับการออกแบบระบบเครื่องทำความเย็น/ร้อน ทั่วไป กล่าวคือต้องพิจารณากำหนดอุณหภูมิและความดันของวัฏจักรบนแผนภาพ P-h ไดอะแกรม ของสารทำความเย็นที่ใช้ในระบบ แล้วทำการเลือกอุปกรณ์ต่างๆ ให้สัมพันธ์กัน เพื่อให้สามารถคายความร้อนได้ตามที่ต้องการ ปริมาณความเย็นที่คอยล์ระเหยสามารถคำนวณได้จากความสัมพันธ์

  • คอยล์ระเหย (Evaporator Coil)

ความสามารถในการดึงความร้อนของคอยล์ระเหยหาได้โดยตรง จากวัฏจักรการทำงานของระบบฮีทปั๊มบน P-h ไดอะแกรม ขนาดของคอยล์ระเหยที่ต้องการจะมีค่าอยู่ที่ 3.88 kW ที่ TE เท่ากับ 0°C โดยมีอัตราการไหลของสารทำความเย็น R410A เท่ากับ 86.4 kg/hr และสัดส่วนของไอผสม(x) เท่ากับ 0.12 ที่อุณหภูมิจุดน้ำค้างอากาศขาเข้าเท่ากับ 10 °C การเลือกหาขนาดของคอยล์ที่เหมาะสมทำได้หลายวิธี โดยในงานวิจัยนี้จะใช้โปรแกรม EVAP-CON ช่วยในการออกแบบหาขนาดที่เหมาะสม เช่นเดียวกันกับคอยล์ควบแน่น ผลลัพธ์ที่ได้คือคอยล์จะเป็นแบบ Finned-tube ทำด้วยท่อทองแดงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8″ กว้าง 24″ สูง 16″ ลึก 2 แถว มีค่า FPI เท่ากับ 12 และมีความสามารถในการคายความร้อนให้กับอากาศ