ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม

การออกแบบและสร้างฮีทปั๊มชนิดปรับความเร็วรอบ

การออกแบบและสร้างฮีทปั๊มชนิดปรับความเร็วรอบ

การออกแบบและสร้างฮีทปั๊มชนิดปรับความเร็วรอบ

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊มห้องแยกโรค (ISOLATION ROOM) ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท คือ ห้องที่ใช้แยกผู้ป่วยออกจากผู้ป่วยอื่น ตามระดับความร้ายแรงของโรค เพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปสู่ผู้ป่วยที่อยู่ข้างเคียง หรือการแยกผู้ป่วยที่มีระดับภูมิคุ้มกันต่ำ ซึ่งส่งผลทำให้ติดเชื้อได้ง่าย ให้อยู่ในห้องที่ปลอดเชื้อ เป็นต้น ดังนั้น ห้องแยกโรค หรือ ISOLATION ROOM จึงมีความจำเป็น และสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับสถานพยาบาล การออกแบบและสร้างฮีทปั๊มชนิดปรับความเร็วรอบเพื่อการอุ่นอากาศจ่าย ในกระบวนการปรับสภาวะอากาศที่มีความต้องการในการควบคุมความชื้นนั้น อากาศจ่ายจากเครื่องส่งลมเย็น มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการอุ่น (Reheat) ก่อนจ่ายเข้าสู่พื้นที่ปรับอากาศ ในอดีตการอุ่นอากาศนี้มักใช้ขดลวดต้านทานไฟฟ้า (Electric Heater) เพราะมีราคาถูกและง่ายต่อการใช้งาน แต่มีข้อเสียที่สำคัญคือสิ้นเปลืองพลังงานมาก ระบบฮีทปั้มเป็นเทคโนโลยีที่ให้ผลในการประหยัดในการทำความร้อน (ในลักษณะนี้) สูงสุด ประกอบกับในปัจจุบันสมรรถนะของคอมเพรสเซอร์ชนิดปรับเปลี่ยนความเร็วรอบ เริ่มมีความคุ้มทุนทางเศรษฐกิจ ดังนั้นการนำเอาคอมเพรสเซอร์ชนิดนี้มาประยุกต์เข้ากับหลักการทำงานของระบบฮีทปั้ม อาจทำให้เราได้เครื่องอุ่นอากาศที่มีความสามารถในการประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น และอาจมีผลค้างเคียงในทางบวกในเรื่องอื่นๆ อีกด้วย การอุ่นอากาศด้วยขดลวดต้านทานไฟฟ้า การอุ่นอากาศด้วยระบบฮีทปั๊ม จุดเด่นที่สำคัญของฮีทปั๊มแบบนี้คือ ความสามารถในการปรับเปลี่ยนปริมาณการอุ่นอากาศได้ตามต้องการอย่างแม่นยำ โดยการปรับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ คอยล์ระเหย (Evaporator Coil) ของระบบฮีทปั๊ม สามารถช่วยในการลดอุณหภูมิจุดน้ำค้างของอากาศให้ต่ำลงได้อีก

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม ประสิทธิภาพในการควบคุมความชื้นทำได้ดี

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊มส่งผลให้ประสิทธิภาพในการควบคุมความชื้นทำได้ดียิ่งขึ้น การออกแบบ ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรม ภูเก็ต การออกแบบเครื่องฮีทปั๊มชนิดปรับความเร็วรอบได้เพื่อการอุ่นอากาศจ่ายนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ การคำนวณหาปริมาณความร้อนสำหรับการอุ่นอากาศ และการเลือกอุปกรณ์ภายในเครื่อง รายละเอียดของแต่ละส่วนมีดังต่อไปนี้คือ การคำนวณหาปริมาณความร้อนสำหรับการอุ่นอากาศ โดยปกติคอยล์น้ำเย็น (Chilled Water Coil) ของเครื่องส่งลมเย็นจะจ่ายอากาศออกมาที่อุณหภูมิประมาณ 10°C และความต้องการในการอุ่นอากาศจะอยู่ที่ราว 16°C ถึง 22°C ระบบปรับอากาศห้องคลีนรูม (CLEAN ROOM) ห้องคลีนรูม (Clean Room) ห้องสะอาด หรือห้องปลอดเชื้อ เป็นห้องมีการควบคุมปริมาณฝุ่นละออง แรงดัน อุณหภูมิ หรือสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ไม่ให้เกินระดับมาตราฐานที่กำหนดไว้ เราจะพบ ห้องคลีนรูม (Clean Room) ห้องสะอาด หรือห้องปลอดเชื้อ ได้จากสถานที่เหล่านี้ เช่น โรงพยาบาล, ห้องแลปทดลอง, โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น Air Dehumidifer HeatPump ลดความชื้นในอากาศ ด้วยฮีทปั๊ม มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงานกว่าระบบอื่น โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ โดยผู้เชี่ยวชาญ LEAFS HEATPUMP ตัวอย่างการใช้งาน แบบ Real-Time ผ่าน Internet of Things โดยทั่วไปการอุ่นอากาศ และลดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ จะใช้ฮีทเตอร์ไฟฟ้าในการสร้างความร้อน การอุ่นอากาศ และลดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ โดยระบบฮีทปั๊ม (Dx-Coil) เราสามารถอธิบายหลักการที่ฮีทปั๊ม ลดความชื้นในอากาศ ด้วยการ Plot ลง Psychrometric Chart ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊มความร้อน

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม เครื่องจักรที่ใช้ผลิตน้ำร้อน

นิยมเรียกกันอีกอย่างว่า ฮีทปั๊ม Heat Pump บริการรื้อและติดตั้ง ระบบน้ำร้อน น้ำเย็น คือ เครื่องจักรที่ใช้ผลิตน้ำร้อนให้กับอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เช่น โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม ร้านอาหาร เป็นต้น โดยน้ำร้อนที่ใช้จะอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมและสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ ซึ่งฮีทปั๊ม หรือ ปั๊มความร้อน เป็นอุปกรณ์ทำความร้อนที่ใช้ Compressor แบบเดียวกับเครื่องปรับอากาศ โดยการดึงความร้อนจากอากาศภายนอกที่อุณหภูมิปกติ ถ่ายเทความร้อนให้แก่น้ำหรือลมร้อน ส่วนความเย็นที่ได้สามารถนำไปใช้ร่วมในการปรับอากาศได้ ข้อดีของปั๊มความร้อน ฮีทปั๊ม Heat pump ช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการ ในด้านการผลิตน้ำร้อนให้กับธุรกิจของตน ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ดี ใช้ไฟน้อยกว่าวิธีทำน้ำร้อนด้วยฮีทเตอร์ไฟฟ้า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นพลังงานสะอาด ไม่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ปลอดภัยจากไฟฟ้ารั่วและช็อตในขณะใช้น้ำร้อน เนื่องจากผู้ใช้น้ำร้อนไม่ได้สัมผัสกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยตรง ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม สามารถนำลมเย็นที่ได้เป็นผลพลอยได้ ไปต่อท่อลมเพื่อนำลมเย็นไปใช้ตามตึกหรืออาคารต่างๆ ข้อเสียของปั๊มความร้อนฮีทปั๊ม การติดตั้งฮีทปั๊มและการดูแลรักษาซ่อมบำรุงจำเป็นต้องปรึกษาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญดำเนินการให้เพื่อที่จะใช้งานปั๊มความร้อนอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม ต้องมีการคำนึงถึงการระบายอากาศของสถานที่ติดตั้งนั่นสามารถทำได้หรือไม่ ระบบฮีทปั๊มจะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักดังนี้ ชุดคอยล์ร้อน (Condenser) ทำหน้าที่ระบายความร้อนสารทำความเย็น ชุดคอยล์เย็น (Evaporator) ทำหน้าที่ระบายความเย็นสารทำความเย็น เครื่องอัดไอ (Compressor) ทำหน้าที่เพิ่มแรงดันสารทำความเย็น วาล์วขยายตัว (Expansion Valve) ทำหน้าที่ลดแรงดันสารทำความเย็น

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม ตั้งใจบริการทุกงานเครื่องแลกเปลี่ยน

สินค้าและบริการของซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นชนิดแผ่นเพลทมีปะเก็น ฮีทปั๊ม (ปั๊มความร้อน) อุปกรณ์ทำน้ำในท่อให้แข็ง บริการรื้อและติดตั้ง ท่อชิลเลอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนมีลเลอร์ แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน คาโอริ แผ่นอุณหภูมิมีลเลอร์ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนไทเทเนี่ยม ฟาลลิ่งฟิมล์ชิลเลอร์ แอร์คูลลิ่งชิลเลอร์ ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า ตู้น้ำเย็น ตู้แช่ บริการซ่อมระบบทำความเย็น งานล้างทำความสะอาดและเปลี่ยนปะเก็นตัวแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นชนิดแผ่นเพลท งานตรวจสอบระบบการทำงานของชิลเลอร์ บริการทำความสะอาดคูลลิ่งทาวเวอร์และคูลลิ่งไลน์ไปป์ งานบริการติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน รับซ่อมระบบทำความเย็นและแนะนำวิธีดูแลรักษาความปลอดของระบบทำความเย็น เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน นิยมใช้ในอุตสาหกรรมประเภทใดบ้าง เทมป์เมกเกอร์ ศูนย์รวมฮีทปั๊มและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนอุตสาหกรรมทุกชนิด รับออกแบบและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นทุกชนิด เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ฮีทปั๊ม ปั๊มความร้อน แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบคาโอริ เครื่องชิลเลอร์ ชิลเลอร์ตู้ปลาทะเล รับซ่อมระบบทำความเย็น เครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น ระบบทําความเย็นตู้ปลาทะเล ทีมงานของเรามีความยินดีที่จะให้ข้อมูลสินค้า และการเลือกใช้งานโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่องการประหยัดพลังงาน เพื่อการใช้งานของท่าน