ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม

ซ่อมขายและติดตั้งฮีท ปั๊ม ระบบปรับอากาศโรงงานอุตสาหกรรม

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม ระบบปรับอากาศโรงงานอุตสาหกรรม

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม ระบบปรับอากาศโรงงานอุตสาหกรรม

ออกแบบ ติดตั้งระบบปรับอากาศโรงงานอุตสาหกรรม ออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิง ป้องกันอัคคีภัยโรงงานอุตสาหกรรม Siam Green Engineer ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม สมุยผู้เชี่ยวชาญทางวิศวกรรมสำหรับระบบชิลเลอร์ อุตสาหกรรม และระบบปรับอากาศ พร้อมให้การบริการแบบครบวงจร อาทิเช่น การออกแบบติดตั้งและวางระบบงานชิลเลอร์ และ ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ ติดตั้งระบบชิลเลอร์ทำน้ำเย็น ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง ชิลเลอร์อุตสาหกรรม เครื่องทำน้ำเย็นชิลเลอร์ การออกแบบและติดตั้ง งานระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ (HVAC) ทั้งติดแอร์บ้าน แอร์โรงงาน แอร์สำหรับออฟฟิต และโชว์รูมสินค้าต่างๆ ทั้งระบบแอร์แบบแยกส่วนขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ่ระบบทำความเย็นแบบชิลเลอร์ (Chiller) สำหรับหล่อเย็นให้เครื่องจักรและระบบปรับอากาศ ระบบจ่ายลมแบบเฉพาะจุด (Spot Cooling) สำหรับไลด์การผลิต รวมถึงระบบระบายอากาศในรูปแบบต่างๆ ระบบอีแวปโรงงานอุตสาหกรรม (EVAP) เพื่อสร้างลมเย็น ลดความร้อน และ ระบายอากาศ ให้กับทุกอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิต, พื้นที่จัดเก็บ, คลังสินค้า, โกดัง และอื่นๆ อีกมากมาย ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม สมุยก่อตั้งขึ้นโดยทีมงานผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ มีความชำนาญเฉพาะทางในวงการ HVAC, Utility, Clean room และ Energy Saving มากว่า 15 ปี เราพร้อมบริการออกแบบ ติดตั้งในรูปแบบ Turn Key Service หรือที่เรียกว่า Solution Provider สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง พัดลมยักษ์ HVLS Big Fan การประหยัดพลังงานระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ (HVAC System) ระบบควบคุมความชื้น (Dry Room) ระบบเครื่องกลและสุขาภิบาล (Mechanical & Sanitary System) ระบบสนับสนุนกระบวนการผลิต (Process Utility System) งานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมงานระบบ สุขาภิบาล ดับเพลิง และออกแบบระบบประหยัดพลังงาน Energy Saving

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม สมุย รับออกแบบและติดตั้งระบบระบายความร้อน

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม สมุย Siam Engineer ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ Ai ล้ำสมัยที่สุดในยุคนี้เพื่อให้ลูกค้าประหยัดพลังงานและค่าไฟได้มากที่สุด รับติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์สำหรับชิลเลอร์ทั้งระบบแบบ Turn Key รับเหมางานติดตั้งระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ รับออกแบบและติดตั้งระบบห้องควบคุมความดันอากาศ รับออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมความชื้นภายในห้อง รับออกแบบและติดตั้งหอระบายความร้อน รับออกแบบและติดตั้งคอยล์เย็น วาล์วพีไอซีวี เครื่องส่งลม รับออกแบบ ติดตั้งระบบอีแวปโรงงานอุตสาหกรรม (EVAP) รับออกแบบ ติดตั้งท่อน้ำเย็นและฉนวน Chilled Water Pipe รับออกแบบ ติดตั้งระบบท่อส่งลมเย็น Duct Work รับออกแบบ ผลิตและติดตั้งงานท่อลม (PID DUCT) ออกแบบ และติดตั้งระบบท่อลมระบายอากาศ Exhaust Duct Work ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ Electrical Work บริการออกแบบระบบปรับอากาศ และระบายอากาศในโรงงานและอาคาร (HVAC System) Fresh Innovation ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบปรับอากาศให้มีความเหมาะสมที่สุดซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ในส่วนของการออกแบบ HVAC นั้นเราพิจารณาและออกแบบให้กับลูกค้า โดยคำนึงถึง วัตถุประสงค์การใช้งาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนกระบวนการผลิตของลูกค้าแต่ละรายที่มีความต้องการแตกต่างกัน อาทิเช่น ในทุกภาคธุรกิจทั้งโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตล้อยางยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง อุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก อุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว อุตสาหกรรมผลิต อุตสาหกรรมผลิตสารเคมี อุตสาหกรรมผลิตกระดาษโลหะ อุตสาหกรรมผลิตสิ่งทอ เสื้อผ้า โรงแรม โรงพยาบาล ห้องปลอดเชื้อ (Clean Room) คลีนิค โรงเรียน สถานศึกษา วัด สถานปฏิบัติธรรม ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร บาร์โกดัง คลังสินค้า ศูนย์โลจิสติกส์ ศูนย์กระจายสินค้า อาคารสำนักงาน สนามบิน สถานีรถไฟฟ้า และโรงไฟฟ้า เป็นต้น

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม สมุย บริการออกแบบระบบอุตสาหกรรม

โดยผลลัพธ์ที่ได้นั้นสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้เป็นอย่างดี รวมถึงประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump โดยเรามีโซลูชั่นที่หลากหลายที่จะมาตอบสนองลูกค้าเช่น พัดลมระบายอากาศในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ระบบลดความร้อนในโรงงาน ท่อส่งลมพิเศษน้ำหนักเบา ท่อลมหุ้มฉนวน (PID DUCT) ท่อดักท์สไปร่อน ดักเมท หน้าแปลน อุปกรณ์ท่อดัก ท่อดักส์ ท่อลม หุ้มฉนวน พัดลมไอเย็น พัดลมไอเย็น (EVAP) พัดลมอุตสาหกรรม HVLS Fan พัดลมยักษ์ Big Fan เครื่องผลิตออกซิเจน การดักจับควันเชื่อมและฟูม เครื่องดูดควันเชื่อม พัดลมกรองอากาศ เครื่องกรองสำหรับห้องครัว ปั๊มน้ำ อินเวอร์เตอร์ คอนโทรลวาล์ว ระบบชิลเลอร์ ฉนวนกันความร้อน คูลลิ่งทาวเวอร์ พัดลมและกงล้อแลกเปลี่ยนพลังงานความร้อน ฉนวนท่อยาง สมาร์ทไลท์ติ้ง และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม บริการออกแบบระบบ และโบลเวอร์อุตสาหกรรม เนื่องจากระบบลมมีความสำคัญกับงานอุตสาหกรรม ที่จะช่วยให้การผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทีมงานวิศวกรของเรามีความชำนาญในการออกแบบ ติดตั้ง พัดลม โบลเวอร์อุตสาหกรรม และคอมเพรสเซอร์ให้เหมาะสมกับงานในลักษณะต่างๆ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและใช้พลังงานเหมาะสมและประหยัดที่สุด ด้วยสินค้าและโซลูชั่นที่เรามี อาทิเช่น Industrial Ventilation Supply/Exhaust Air พัดลมระบายอากาศ แบบติดผนัง พัดลมฟาร์ม พัดลมดูดอากาศ พัดลมถังกลม พัดลมระบายอากาศ (Wall Exhaust Fan) Roof Ventilation พัดลมระบายอากาศ (Roof Fan) หรือพัดลมหลังคา พัดลมระบายอากาศติดหลังคา (Roof Exhaust Fan) General Ventilation Mobile fan พัดลมเคลื่อนที่ General Industrial Fans/Blower High Pressure blower อลูมิเนียม โบลเวอร์ แรงดันสูง ชนิดขับตรงขั้วใบพัด ใบพัดแบบปิด ชนิดทดสายพาน

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม สมุยใบพัด Ring Blower ริงโบล

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม สมุย ใบพัดแบบปิด ซ่อม ขายและติดตั้ง Hybrid Heat-Pump ชนิดขับตรงขั้วใบพัด Ring Blower ริงโบลเวอร์ โบลเวอร์แรงดันสูง ปริมาณลมน้อย น้ำหนักเบา เสียงเงียบ สำหรับงานดูด เป่า ที่ต้องการแรงดันหรือดูดสูง Root Blower เครื่องเติมอากาศ ใช้สำหรับเติมอากาศ การกวนน้ำเสียและบำบัดน้ำเสีย ใช้ในระบบเติมอากาศสำหรับโรงงานน้ำยาง โรงงานแป้ง โรงงานน้ำตาล โรงงานปาล์ม เป็นต้น Vacuum Blower เครื่องดูดพ่นอากาศ Axial-Flow Fans หรือ พัดลมถังกลม ทั่วไปจะใช้ในระบบ HVAC และการใช้งานในอุตสาหกรรมเบา เช่น ควันไอเสีย หรือติดผนังเพื่อการระบายอากาศทั่วไป ใช้ในการดูดระบายอากาศ หรือส่งลมตามท่อ ตั้งแต่ขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ่ สร้างปริมาณลมได้มาก ไกล ทำงานเสียงเงียบเบา Dust collector ระบบบำบัดฝุ่น ระบบเครื่องกรองฝุ่นและมลพิษซึ่งถูกออกแบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่สูง ซึ่งออกแบบให้สามารถต่อเฉพาะที่หรือต่อท่อ Duct Dust Collector Mobile ในการแก้ปัญหาสำหรับการกำจัดฝุ่น รวมถึงการบำรุงรักษาและการใช้งานที่ง่าย General HVAC พัดลม สำหรับระบายอากาศในอาคาร การระบายอากาศเป็นกระบวนการ “เปลี่ยน” หรือเปลี่ยนถ่ายอากาศในทุกพื้นที่ รวมถึงการแลกเปลี่ยนอากาศสู่ภายนอก และการหมุนเวียนของอากาศภายในอาคาร Fume Exhaust พัดลม สำหรับงานดูดควันเชื่อม /กลิ่น /ไอ Industrial Spray booth Paint booth พัดลม สำหรับห้องพ่นสี พัดลมอุตสาหกรรม สำหรับระบบห้องพ่นสี. สีที่ฟุ้งจะถูกดูดด้วยลมจากพัดลมดูด Dry Spray Booth ห้องพ่นสีระบบม่านกรองแห้ง Water Spray Booth ห้องพ่นสีระบบม่านน้ำ Oil-Free Air Compressor เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมแบบหล่อลื่นด้วยน้ำมัน เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมแบบเคลื่อนที่