ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม

การวางแผน วางระบบซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump

การวางแผน วางระบบซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump

การวางแผน วางระบบซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump

การวางแผน วางระบบซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump การซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump จากประสบการณ์มากกว่า 10 ปีที่เราได้ดูแล ให้คำปรึกษา วางแผน วางระบบ และมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมเครื่องทำน้ำร้อน และเครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงานให้แก่ ธุรกิจ อุตสาหกรรม และครัวเรือน ทำให้เราสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจรโดยทีมงานวิศวกร และช่างผู้เชี่ยวชาญ บริการของเราครอบคลุมตั้งแต่การให้คำแนะนำเรื่องระบบ การปรับพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ไปจนถึงบริการติดตั้ง การซ่อมบำรุงหลังการขาย และเก็บข้อมูลจากการใช้งานเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นต่อไป รายละเอียดการให้บริการของเรา แบ่งออกเป็นบริการ ดังต่อไปนี้ ระบบ ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump ปรับอุณหภูมิน้ำ ระบบปรับอากาศ การซ่อมบำรุง

  • ออกแบบผลิตภัณฑ์ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump

ทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของ PAC สามารถช่วยออกแบบ และปรับผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับลักษณะการใช้งาน และพื้นที่การติดตั้ง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดจากการใช้งาน และความปลอดภัยต่อตัวผู้ใช้งานเอง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการลดการใช้พลังงาน เพื่อช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าให้ได้มากที่สุด

  • ออกแบบงานระบบซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump

นอกเหนือจากเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์แล้ว PAC ยังบริการออกแบบการวางระบบให้เข้ากับลักษณะการใช้งาน รูปแบบตัวอาคาร และอุปกรณ์ไฟฟ้าของคุณอีกด้วย โดยครอบคลุมทั้งการวางระบบใหม่ หรือปรับปรุงระบบที่ใช้งานอยู่เดิม เพื่อให้การประหยัดพลังงานโดยผลิตภัณฑ์ PAC เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

  • คำนวณผลประหยัดซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump

ทีมงานฝ่ายขายของเราสามารถช่วยคำนวณผลประหยัดให้คุณในเบื้องต้น โดยคำนวณจากลักษณะการใช้งาน ขนาด และคุณสมบัติของเครื่องทำน้ำร้อน หรือเครื่องปรับอากาศที่ท่านเลือกใช้ เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ PAC และผลิตภัณฑ์ที่ท่านใช้อยู่เดิม เพื่อช่วยวางแผนการลดต้นทุนพลังงานของท่านให้คุ้มค่าการลงทุน ให้ผลิตภัณฑ์ของ PAC ช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ธุรกิจ และครัวเรือนของคุณ

  • ติดตั้งผลิตภัณฑ์ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump

ผลิตภัณฑ์ของเรามาพร้อมบริการติดตั้งโดยทีมช่าง และวิศวกรมากประสบการณ์ที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางระบบ และอุปกรณ์สำหรับการทำน้ำร้อน และระบบปรับอากาศเป็นอย่างดี เราสามารถเข้าไปติดตั้งได้ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ และต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ PAC พร้อมใช้งานทันทีหลังจากติดตั้งโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม

  • บำรุงรักษาเชิงป้องกันซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump

เราให้ความสำคัญกับบริการหลังการขายอยู่เสมอ โดยทีมงานของ PAC จะเข้ามาตรวจสอบการทำงานของผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาให้คุณได้อย่างตรงจุด เพื่อการใช้งานที่ราบรื่น และส่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดให้แก่คุณ

  • บริการงานซ่อม และอะไหล่ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump

ด้วยการบริหารจัดการอะไหล่อุปกรณ์เพื่องานซ่อมบำรุง ทำให้สินค้าของเรามีอะไหล่พร้อมเปลี่ยน ทีมช่าง และวิศวกรของเราได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดี เพื่อให้เข้าใจในระบบการทำงานของผลิตภัณฑ์ทุกตัวอย่างถ่องแท้ เราจึงสามารถให้บริการงานซ่อม ดูแลรักษาตัวเครื่อง หรือเปลี่ยนตัวอะไหล่ได้อย่างชำนาญ สะดวก และรวดเร็ว เรามุ่งมั่นที่จะใส่ใจดูแลคุณไปตลอดอายุการรับประกันการใช้งาน การวางแผน วางระบบซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump

ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump หรือปั๊มความร้อน

ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump พลังงานความร้อน ถูกนำมาใช้มากมายทั้งในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรมการผลิต ใช้ในอาคารสำนักงาน หรือในโรงงานต่างๆ เพื่อทำความร้อนภายในอาคาร การทำความร้อนจะใช้พลังงานจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงเป็นส่วนใหญ่ แต่ปัจจุบันด้วยความต้องการที่จะประหยัดพลังงานให้มากขึ้น และควบคุมการปล่อย CO2 เพื่อป้องกันสภาวะโลกร้อน ฮีทปั๊ม (Heat Pump) หรือปั๊มความร้อน จึงเป็นทางเลือกในการให้พลังงานความร้อนอีก รูปแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถนำเอาพลังงานความร้อนของระบบทำความเย็นหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ปั๊มความร้อน คือ เครื่องจักรสำหรับผลิตน้ำร้อนหรือเครื่องทำความร้อน นิยมใช้ในโรงแรม โรงพยาบาลและโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้น้ำร้อน โดยอาศัยหลักการถ่ายเทความร้อนจากแหล่งที่มีความร้อนสูงกว่าเพื่อมาผลิตน้ำหรืออากาศร้อน ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เป็นเครื่องทำความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า เมื่อเทียบกับเครื่องทำความร้อนแบบอื่นเนื่องจากอาศัยหลักการถ่ายเท ทำให้ใช้พลังงานน้อยกว่าเครื่องทำความร้อนที่ใช้ฮีทเตอร์ อาจกล่าวสรุปได้ว่า ฮีทปั๊ม (Heat Pump) คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายเทความร้อนจากแหล่งที่มีความร้อนสูงกว่าเพื่อมาผลิตน้ำหรืออากาศร้อนโดยใช้อุปกรณ์เช่นเดียวกับเครื่องปรับอากาศแต่สามารถใช้ความร้อนที่ออกจากเครื่องเพื่อไปทำน้ำร้อนหรือลมร้อนส่วนความเย็นที่ได้สามารถนำไปใช้เป็นผลพลอยได้ การวางแผน วางระบบซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump

เทคโนโลยีซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump

เทคโนโลยี ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump ในวงจรสารทำความเย็นจะมีอุปกรณ์สำคัญ 4 ส่วน คือ คอมเพรสเซอร์ (Compressor) ทำหน้าที่ เพิ่มแรงดันสารทำความเย็น คอยล์ร้อน (Condenser) ทำหน้าที่ ระบายความร้อนด้วยอากาศ,ระบายความร้อนด้วยน้ำ คอยล์เย็น (Evaporator) ทำหน้าที่ ระบายความเย็นสารทำความเย็น วาล์วลดแรงดัน (Expansion Valve) ทำหน้าที่ ลดแรงดันสารทำความเย็น เทคโนโลยีของ ฮีทปั๊ม (Heat Pump) หรือปั๊มความร้อน ใช้หลักการผลิตความร้อนแบบ Carnot Heat Engine ซึ่งคิดค้นโดย นิโคลัส ลีโอนาร์ด ซาดี การ์โนต์ (Nicolas Léonard Sadi Carnot) ซึ่ง Heat Pump Technology เป็นระบบทำความร้อนเดียวในโลกที่มีประสิทธิภาพในผลิตความร้อนได้สูงถึง 400% ในขณะที่ระบบการผลิตความร้อนแบบเก่า เช่น หม้อต้มไฟฟ้า แก๊สหรือน้ำมัน จะมีประสิทธิภาพเฉลี่ยเพียง 80% เท่านั้น การประเมินประสิทธิภาพของฮีทปั๊ม (Heat Pump) หรือปั๊มความร้อน System Efficiency of Heat Pump แหล่งพลังงานของฮีทปั๊ม (Heat Pump) หรือปั๊มความร้อน ที่ใช้ในการผลิตความร้อน คือ พลังงานความร้อนจากในธรรมชาติและนําไปผลิตเป็นน้ำร้อนหรือลมร้อน การวางแผน วางระบบซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump

หลักการทำงานของฮีทปั๊ม (Heat Pump) หรือปั๊มความร้อน

หลักการทำงานของระบบฮีทปั๊ม (Heat Pump) หรือปั๊มความร้อน จะเหมือนกับระบบทําความเย็น แต่จะต่างตรงที่ระบบทำความเย็น Evaporator จะดูดรับปริมาณความร้อนเข้ามาที่สารทำความเย็น เพื่อได้ความเย็นไปใช้งาน แต่ระบบฮีทปั๊ม (Heat Pump) หรือปั๊มความร้อน จะถ่ายเทพลังงานความร้อนของสารทำความเย็นที่ผ่าน Compressor ส่งไปยังน้ำหรืออากาศเพื่อให้น้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้นเมื่อสูญเสียความร้อนสารทำความเย็นจะกลั่นตัวเป็นของเหลวไหลไปยังวาล์วลดแรงดันจากนั้นจะไปแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศอีกครั้งและกลายเป็นไอเป็นวัฏจักรแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนได้น้ำร้อนที่ต้องการสามารถนำน้ำไปใช้งานในส่วนต่างๆ ตามความเหมาะสมได้ ข้อดีของฮีทปั๊ม (Heat Pump) หรือปั๊มความร้อนที่ช่วยลดต้นทุนในด้านการผลิตน้ำร้อน

  1. เป็นทางเลือกในการผลิตน้ำร้อน

ประหยัดพลังงานแทนฮีทเตอร์ไฟฟ้า (Electric Heater) ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ดี เนื่องจากใช้ไฟน้อยกว่าวิธีทำน้ำร้อนด้วยฮีทเตอร์ไฟฟ้า ฮีทปั๊ม (Heat Pump) ใช้พลังงานน้อยกว่า 3-4 เท่า

  1. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ฮีทปั๊ม (Heat Pump) รุ่นมาตรฐาน ใช้สารทำความเย็น R134A ซึ่งเป็นสารทำความเย็นในอนาคตไม่ก่อให้เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อมไม่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก

  1. มีความปลอดภัยจากไฟฟ้ารั่วและช็อต

ในขณะใช้น้ำร้อน –เนื่องจากผู้ใช้น้ำร้อนไม่ได้สัมผัสกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยตรง ค่าใช้จ่ายในการทำน้ำร้อนน้อยกว่าวิธีการทำน้ำร้อนแบบไฟฟ้า การวางแผน วางระบบซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump

iam Green EngineerSiam Engineerซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pumpซ่อม ขายและติดตั้ง Hybrid Heat-Pumpซ่อม ขายและติดตั้ง heatpumpซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้มซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม หาดใหญ่ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม หาดใหญ่ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม กทมซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม กทมซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม สมุยซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม สมุยซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม ภูเก็ตซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม ภูเก็ตซ่อม ขายและติดตั้ง เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานซ่อม ขายและติดตั้ง Solar Hybridซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับอุตสาหกรรม โรงแรม รีสอร์ทซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรมซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ทซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรม หาดใหญ่ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท หาดใหญ่ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรม กทมซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท กทมซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรม สมุยซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท สมุยซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรม ภูเก็ตซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท ภูเก็ตบริการรื้อและติดตั้ง ระบบน้ำร้อน น้ำเย็นบริการรื้อและติดตั้ง ท่อชิลเลอร์บริการรื้อและติดตั้ง ท่อดับเพลิงจำหน่าย บูสเตอร์ปั๊มจำหน่ายปั๊มน้ำ, จำหน่ายโซล่าไฮบริดฮีตปั๊มจำหน่ายโซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับสระว่ายน้ำ