ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน  ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม ได้ดำเนินกิจการครบรอบ 11 ปีระบบน้ำร้อนประหยัดพลังงานโดยใช้ฮีทปั๊ม ระบบน้ำร้อนฮีทปั๊ม Air Source – Hot Water HeatPump เป็นเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่อง ทำน้ำร้อนแบบอื่นๆถึง 4 เท่า เครื่องจะเปลี่ยนความร้อนจากอากาศ มาเป็นพลังงานความร้อนในอุณหภูมิที่เหมาะกับการใช้งาน (ถ่ายเทความร้อนจากอากาศให้น้ำ) โดยเครื่องจะใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง 25% ของพลังงานความร้อนที่ได้ 100% โดยพลังงานอีก 75% ได้มาจากอากาศรอบตัวเรา นอกจากนี้ยังได้รับลมเย็นซึ่งเป็นผลพลอยได้ สามารถนำไปใช้งานได้เหมาะสมในหลายรูปแบบ เช่นปรับอากาศให้ทางเดิน โถงลิฟท์ ห้องเก็บของ หรือห้องไฟฟ้า Water Source – Hot Water HeatPump เช่นเดียวกับ Air Source Heat Pump เครื่องจะเปลี่ยนความร้อนจากน้ำด้านเย็น มาเป็นพลังงานความร้อนในอุณหภูมิที่เหมาะกับการใช้งาน (ถ่ายเทความร้อนจากน้ำด้านเย็นให้น้ำร้อน) โดยเครื่องจะใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง 25% ของพลังงานความร้อนที่ได้ 100% โดยพลังงานอีก 75% ได้มาจากน้ำด้านเย็น ทำให้น้ำด้านเย็นขาออกจากเครื่องฮีทปั๊มมีอุณหภูมิต่ำลง ซึ่งเป็นผลพลอยได้ สามารถนำไปใช้งานได้เหมาะสมในหลายรูปแบบ เช่น นำไปช่วยลดภาระทำความเย็นของชิลเลอร์(Chiller) หรือช่วยระบายความร้อนของน้ำจากหอผึ่งน้ำ (Cooling Tower) Hot Water HeatPump จึงเป็นเครื่องทำน้ำร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดค่าใช้จ่าย กว่าฮีตเตอร์ไฟฟ้า และเชื้อเพลิงอื่่นๆทุกชนิด อีกทั้งยังช่วยลดการปล่อย CO2 ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดภาวะโลกร้อนในปัจจุบันได้อีกด้วย ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน

ระบบน้ำร้อนฮีทปั๊ม และการนำไปใช้งาน

Hot Water Heat Pump เป็น เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถผลิตน้ำร้อนได้ตั้งแต่อุณหภูมิ 40-70 องศาเซลเซียส จึงเหมาะสำหรับการทำน้ำ ร้อนทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริการ เช่น โรงแรม, รีสอร์ท, คอนโดมิเนียม, โรงพยาบาล และ รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานต่างๆที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำร้อนในการดำเนินธุรกิจ ยิ่งกว่านั้น Heat Pump ยังให้ลมเย็นซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำร้อนอีกด้วย ซึ่งสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ส่วนอื่นๆภายในอาคาร อาทิ ห้องอาหาร, ห้องโถง, ห้องซักรีด อื่นๆ เพื่อช่วยระบายอากาศและลดค่าไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศได้เป็นอย่างดี Heat Pump เป็นระบบการผลิตความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและลดภาวะโลกร้อน Heat Pump จึงเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะกับอนาคตที่เชื้อเพลิงในธรรมชาติเริ่มลดน้อยลงและมีราคาสูงขึ้น ผลประหยัดและปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่ลดลงจากการใช้ Heat Pump ทดแทนการผลิตน้ำในเชื้อเพลิงแต่ละประเภท หากใช้ฮีทปั๊มแทนเครื่องทำน้ำร้อน (Electric Heater) จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำน้ำร้อนได้มากถึง 76% และสามารถลดการปล่อย CO2 ได้มากถึง 75% หากใช้ฮีทปั๊มแทนน้ำมันเตา (Bunker Oil) จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำน้ำร้อนได้มากถึง 69% และสามารถลดการปล่อย CO2 ได้มากถึง 84% หากใช้ฮีทปั๊มแทนแก๊สแอลพีจี (LPG) จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำน้ำร้อนได้มากถึง 58% และสามารถลดการปล่อย CO2 ได้มากถึง 82% หากใช้ฮีทปั๊มแทนแก๊สธรรมชาติ (Natural Gas) จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำน้ำร้อนได้มากถึง 41% และสามารถลดการปล่อย CO2 ได้มากถึง 78% ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม ระบบ online service

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม ระบบ online service ของ Leafs heat pump เป็นระบบที่ช่วยบริการให้ผู้ใช้งานฮีทปั๊ม และอุปกรณ์ต่างๆ ของทาง Leafs heat pump ได้ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ ปรับตั้งค่าต่างๆ ของอุปกรณ์ และสภาพความพร้อมใช้งานต่างๆได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว โดยผ่านทางโปรแกรม ที่สามารถเข้าถึงการดูข้อมูลทั้งหมด ได้จากอินเทอร์เน็ต และยังมีผู้ดูแลระบบจากทางเรา คอยตรวจสอบและให้คำปรึกษาเราได้รวบรวมผลงานการนำฮีทปั๊มมาใช้ทำน้ำร้อน และลดความชื้นในอากาศ การติดตั้งใช้งานในอาคารต่างๆ ตาม ทดสอบการทำงานของระบบควบคุมความชื้นในสถานพยายาบาล โดยใช้ฮีทปั๊มลดความชื้น แนะนำการใช้งานระบบให้กับเจ้าหน้าที่ และส่งมอบงาน โครงการ ปรับปรุงระบบควบคุมความชื้นห้อง แบบใช้น้ำร้อน HEAT PUMP ปรับปรุงระบบผลิตน้ำร้อนประหยัดพลังงานโดยฮีทปัม Heat Pump เปลี่ยนถังเก็บน้ำร้อน Hot Water Storage Tank และ ปรับปรุงระบบควบคุมปั้มน้ำเสริมแรงดัน Booster Pump Control ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน

ปั๊มความร้อน ช่วงอุณหภูมิไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส

ฮีทปั๊ม มีชื่ออย่างเป็นทางการ คือ ปั๊มความร้อน เป็นเครื่องจักรสำหรับผลิตน้ำร้อน นิยมใช้ในโรงแรม โรงพยาบาล และ โรงงานอุตสาหกรรม ที่มีการใช้น้ำร้อน ช่วงอุณหภูมิไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส โดยใช้วงจรสารทำความเย็นในการทำงาน และเปลี่ยนพลังงานจากสิ่งแวดล้อม สู่น้ำ ที่เราต้องการเพิ่มอุณหภูมิ  โดยในบทความนี้ ทางผู้เขียน จะขออธิบายหลักการทำงานเบื้องต้นของวงจรสารทำความเย็นที่เรานำไปประยุกต์ใช้กับเครื่องฮีทปั๊มและเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจพื้นฐานของวงจร และหน้าที่ของอุปกรณ์ สามารถวิเคราะห์ แยกแยะ เมื่อเกิดปัญหาในการใช้งาน โดยเฉพาะที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดคือ เครื่องปรับอากาศที่ คนส่วนใหญ่ได้ใช้งานเกือบทุกวัน ในวงจรสารทำความเย็นมีอุปกรณ์สำคัญ 4 อุปกรณ์หลัก คือ คอมเพลสเซอร์ (Compressor) ทำหน้าที่เพิ่มแรงดันสารทำความเย็น คอล์ยร้อน (Condenser) ทำหน้าที่ระบายความร้อนสารทำความเย็น คอล์ยเย็น (Evaporator) ทำหน้าที่ระบายความเย็นสารทำความเย็น วาล์วลดแรงดัน (Expansion Valve) ทำหน้าที่ลดแรงดันสารทำความเย็น หากเราสังเกต หน้าที่ของอุปกรณ์ แต่ละตัวนั้น จะพบ คู่อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ตรงข้ามกัน คือ คอมเพลสเซอร์-วาล์วลดแรงดัน คอยเพิ่มและลดแรงดันให้สารทำความเย็น , คอล์ยร้อน – คอล์ยเย็น ทำหน้าที่ ระบายความร้อนและความเย็น โดยตำแหน่งของอุปกรณจะสลับกัน เป็นไปตามภาพด้านบน เหตุผลที่เป็นเช่นนี้ เพราะ ผู้ประดิษฐ์ออกแบบให้มีการหมุนเวียนเป็นวงจร เพื่อให้ได้คุณสมบัติที่ต้องการในตำแหน่งที่ใช้งาน ทำงานเป็นวัฎจักร วนเวียน ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน

iam Green EngineerSiam Engineerซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pumpซ่อม ขายและติดตั้ง Hybrid Heat-Pumpซ่อม ขายและติดตั้ง heatpumpซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้มซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม หาดใหญ่ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม หาดใหญ่ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม กทมซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม กทมซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม สมุยซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม สมุยซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม ภูเก็ตซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม ภูเก็ตซ่อม ขายและติดตั้ง เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานซ่อม ขายและติดตั้ง Solar Hybridซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับอุตสาหกรรม โรงแรม รีสอร์ทซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรมซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ทซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรม หาดใหญ่ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท หาดใหญ่ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรม กทมซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท กทมซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรม สมุยซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท สมุยซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรม ภูเก็ตซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท ภูเก็ตบริการรื้อและติดตั้ง ระบบน้ำร้อน น้ำเย็นบริการรื้อและติดตั้ง ท่อชิลเลอร์บริการรื้อและติดตั้ง ท่อดับเพลิงจำหน่าย บูสเตอร์ปั๊มจำหน่ายปั๊มน้ำ, จำหน่ายโซล่าไฮบริดฮีตปั๊มจำหน่ายโซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับสระว่ายน้ำ