ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม

ซ่อม ขายและติดตั้ง Hybrid Heat-Pump ในโรงงานอุตสาหกรรม

ซ่อม ขายและติดตั้ง Hybrid Heat-Pump สำหรับระบบระบายอากาศอุตสาหกรรม เป็นระบบส่งลมเย็นทางเลือกใหม่ของเทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงาน ใช้หลักการ ทำความเย็นโดยการแลกเปลี่ยนความร้อน โดยอากาศที่มีอุณหภูมิสูงภายนอก ถูกดูดเข้าตัวเครื่องให้ไหลผ่านแผงทำความเย็น (Cooling Pad) ที่มีน้ำอยู่ภายใน เมื่ออากาศอุณหภูมิสูงสัมผัสกับน้ำ ภายในแผงทำความเย็นจึงเกิดการแลกเปลี่ยน ความร้อนและระเหยขึ้นทันที ทำให้อากาศที่ปล่อยออกจากเครื่องมีอุณหภูมิลดลง โดยไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศจึงช่วยประหยัดพลังงาน ลดค่า ใช้จ่าย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัทของเรา มีเครื่องมืออันสมัย พร้อมด้วยโรงงานที่มีศักยภาพในการผลิต(Fabrication) อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในประกอบการติดตั้ง อาทิเช่น งานท่อดักส์ ที่เราทำการผลิตเองด้วยเครื่องมือ ที่ทันสมัย ประกอบกับทีมงานที่มีประสบการณ์ ทำให้งานติดตั้งเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ยืดหยุ่น เรียบร้อย และสวยงาม เรามีทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในออกแบบ ระบบ ปรับกาศ(แอร์) และระบายอากาศ (HVAC) รวมถึงงาน ระบบเครื่องกล อื่นๆ อาทิเช่น ระบบชิลเลอร์ขนาดใหญ่ ระบบดับเพลิง ห้องคลีนรูม ระบบลมอัด ระบบท่อส่งลมขนาดใหญ่ ระบบอนุรักษ์พลังงาน ระบบไฟฟ้าและระบบคอนโทรล(Instrument) สำหรับงานควบคุมที่ต้องการความละเอียด เป็นต้น Siam Green Engineer, Siam Engineer, ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump, ซ่อม ขายและติดตั้ง Hybrid Heat-Pump, ซ่อม ขายและติดตั้ง heatpump, ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม, ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม เชียงใหม่, ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม เชียงใหม่, ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม กทม, ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม กทม, ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม สมุย, ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม สมุย, ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม ภูเก็ต, ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม ภูเก็ต, ซ่อม ขายและติดตั้ง เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน, ซ่อม ขายและติดตั้ง Solar Hybrid, ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับอุตสาหกรรม โรงแรม รีสอร์ท, ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรม, ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท, ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรม เชียงใหม่, ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท เชียงใหม่, ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรม กทม, ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท กทม, ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรม สมุย, ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท สมุย, ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรม ภูเก็ต, ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท ภูเก็ต, บริการรื้อและติดตั้ง ระบบน้ำร้อน น้ำเย็น, บริการรื้อและติดตั้ง ท่อชิลเลอร์, บริการรื้อและติดตั้ง ท่อดับเพลิง, จำหน่าย บูสเตอร์ปั๊ม, จำหน่ายปั๊มน้ำ, จำหน่ายโซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม, จำหน่ายโซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับสระว่ายน้ำ

ซ่อม ขายและติดตั้ง Hybrid Heat-Pump ในโรงงานอุตสาหกรรม

ซ่อม ขายและติดตั้ง Hybrid Heat-Pump สามารถออกแบบตามการใช้งาน ซ่อม ขายและติดตั้ง Hybrid Heat-Pump ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม สามารถออกแบบตามการใช้งาน ได้หลายช่วงอุณหภูมิ เรามีเครื่องทำน้ำร้อน หรือฮีทปั๊มหลายรุ่น ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการของอาคารได้อย่างยืดหยุ่น ตั้งแต่ธุรกิจ และบริการที่ใช้น้ำร้อนอุณหภูมิไม่สูงมาก หรือแบบ High-Temp ที่เหมาะกับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น เพราะในชีวิตประจำวันพลังงานความร้อน ถูกนำมาใช้ใน ธุรกิจ บริการ เช่นอาคาร สำนักงาน และอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ อย่างมากมาย ด้วยเหตุนี้ ฮีทปั๊ม จึงเป็นทางเลือกของการประหยัดพลังงานอีกรูปแบบหนึ่ง ที่สามารถให้ผลผลิตทางด้านความร้อน และยังสามารถนำเอาพลังงานหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยไม่เหลือทิ้งได้อีกด้วย ฮีทปั๊มหรือปั๊มความร้อน เป็นชุดอุปกรณ์ในหลักการเดียวกับที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ โดยดึงความร้อนจากอุณหภูมิอากาศภายนอกแล้วถ่ายเทความร้อนให้แก่น้ำ และไม่เพียงแต่ความร้อนในอากาศเท่านั้น ฮีตปั๊มยังสามารถนำพลังงานความร้อนที่ไม่ได้ใช้งานรอบๆ เช่นการปล่อยความร้อนของแหล่งน้ำและอาคาร มาเปลี่ยนให้เป็นพลังงานความร้อน ตามวัฏจักรการทำงานทางเทอรโมไดนามิกส์ (Carnot Cycle) กล่าวง่ายๆคือ หลักการทำงานของฮีทปั๊ม คือ การถ่ายเทความร้อน ไม่ใช่การสร้างความร้อน Hot Water Heat Pump Heat Pump หรือปั๊มความร้อน เครื่องทำความร้อนที่จะช่วยให้คุณประหยัดพลังงาน เหมาะกับธุรกิจ บริการ และอุตสาหกรรมที่ต้องการทำน้ำร้อน เช่น โรงแรม, กอล์ฟคลับ, ฟิตเนส, สปา, สระว่ายน้ำ, รีสอร์ท, คอนโดมิเนียม, โรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพ รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานต่างๆที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำร้อนในการผลิต

ข้อดีของซ่อม ขายและติดตั้ง Hybrid Heat-Pump

ข้อดีของซ่อม ขายและติดตั้ง Hybrid Heat-Pump ปลอดภัย ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท และประหยัดพลังงาน โดยสามารถให้พลังงานความร้อนเทียบเท่ากับฮีทเตอร์ไฟฟ้า แต่ประหยัดมากกว่า 3-4 เท่า โดยใช้วิธีแลกเปลี่ยนความร้อนของสารทำความเย็นกับน้ำ ต่างจากฮีทเตอร์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนด้วยการสัมผัสโดยตรง ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊มมีความทนทานสูง ลดการอุดตัน เพราะเราใช้ Condenser ชนิด Tube in Tube / Tube in Tank ในฮีทปั๊ม จึงก่อให้เกิดตระกรันอุดตันน้อยกว่าชนิก Plate ซึ่งแม้ต้นทุนจะต่ำกว่า แต่อายุการใช้งานสั้น เนื่องจากเกิดการอุดตันบ่อยครั้ง ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม วัสดุอุปกรณ์ได้มาตรฐานสากล เราใช้คอมเพรซเซอร์ระดับที่ได้มาตรฐานระดับโลกในการผลิตฮีทปั๊ม รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ ที่ได้ผ่านการรับรองจากมาตรฐานยุโรป ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊มเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราใช้สารทำความเย็น R410A ซึ่งเป็นสารทำความเย็นที่มีค่า GWP ต่ำ ต่างจากเครื่องฮีทปั๊มที่ใช้สารทำความเย็น CFC อื่นๆ ซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะ และทำให้โลกร้อน สารทำความเย็นชนิดที่เราใช้ ยังทำให้ฮีทปั๊มทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊มได้ลมเย็นเป็นผลพลอยได้ เพราะปั๊มความร้อน ใช้หลักการแลกเปลี่ยนความร้อนของสารทำความเย็นถ่ายเทให้กับน้ำ ทำให้ได้รับลมเย็นเมื่อสารทำความเย็นอยู่ในสถานะของเหลว โดยระบบปรับอากาศทั่วไป จะใช้ลมเย็นเพื่อระบายลมร้อนออก ส่วนในด้านของฮีทปั๊ม จะทำน้ำร้อน และระบายลมเย็นออกมา

บริการออกแบบระบบซ่อม ขายและติดตั้ง Hybrid Heat-Pump

บริการออกแบบระบบซ่อม ขายและติดตั้ง Hybrid Heat-Pump ซ่อม ขายและติดตั้ง heatpump สามารถต่อเอาไปใช้งานร่วมกับ Fresh Air หรืออากาศบริสุทธิ์ ได้ต่อในส่วนต่างๆ ของอาคาร ทั้งนี้การนำลมเย็นไปใช้งานในส่วนต่างๆ ขึ้นอยู่กับข้อจำกัด และความต้องการของตัวอาคาร ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊มสามารถออกแบบตามการใช้งาน ได้หลายช่วงอุณหภูมิ เรามีเครื่องทำน้ำร้อน หรือฮีทปั๊มหลายรุ่น ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการของอาคารได้อย่างยืดหยุ่น ตั้งแต่ธุรกิจ และบริการที่ใช้น้ำร้อนอุณหภูมิไม่สูงมาก หรือแบบ High-Temp ที่เหมาะกับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น เพราะในชีวิตประจำวันพลังงานความร้อน ถูกนำมาใช้ใน ธุรกิจ บริการ เช่นอาคาร สำนักงาน และอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ อย่างมากมาย ด้วยเหตุนี้ ฮีทปั๊ม จึงเป็นทางเลือกของการประหยัดพลังงานอีกรูปแบบหนึ่ง ที่สามารถให้ผลผลิตทางด้านความร้อน และยังสามารถนำเอาพลังงานหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยไม่เหลือทิ้งได้อีกด้วย บริการออกแบบระบบบำบัดมลภาวะทางอากาศ Fresh Innovation เป็นผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศรวมทั้งระบายอากาศที่ครอบคลุมทุกภาคอุตสาหกรรม อาทิเช่น Dust collector สำหรับกำจัดฝุ่นอุตสาหกรรม Mini Dust เครื่องดูดฝุ่นสำหรับฝุ่นหรือควันปริมาณน้อย ใช้ดูดฝุ่นขนาดเล็ก เช่น ฝุ่นเครื่องสำอาง งานตกแต่ง เครื่องประดับ งานทดลองในห้องปฏิบัติการ (LAB TEST) ยาเวชภัณฑ์ อาหาร และงานเจียร หรืออื่นๆที่มีฝุ่นผงขนาดเล็ก ใช้ดูดควันเชื่อมในงานเชื่อมขนาดเล็ก เช่น ควันบัดกรี ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือควันที่มีกลิ่นก็สามารถ กรองได้โดยเลือกใช้ไส้กรอง Activated Carbon Filter

ระบบส่งลมเย็นซ่อม ขายและติดตั้ง Hybrid Heat-Pump

ซ่อม ขายและติดตั้ง Hybrid Heat-Pump บริการรื้อและติดตั้ง ระบบน้ำร้อน น้ำเย็น สำหรับระบบระบายอากาศอุตสาหกรรม เป็นระบบส่งลมเย็นทางเลือกใหม่ของเทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงาน ใช้หลักการ ทำความเย็นโดยการแลกเปลี่ยนความร้อน โดยอากาศที่มีอุณหภูมิสูงภายนอก ถูกดูดเข้าตัวเครื่องให้ไหลผ่านแผงทำความเย็น (Cooling Pad) ที่มีน้ำอยู่ภายใน เมื่ออากาศอุณหภูมิสูงสัมผัสกับน้ำ ภายในแผงทำความเย็นจึงเกิดการแลกเปลี่ยน ความร้อนและระเหยขึ้นทันที ทำให้อากาศที่ปล่อยออกจากเครื่องมีอุณหภูมิลดลง โดยไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศจึงช่วยประหยัดพลังงาน ลดค่า ใช้จ่าย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัทของเรา มีเครื่องมืออันสมัย พร้อมด้วยโรงงานที่มีศักยภาพในการผลิต(Fabrication) อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในประกอบการติดตั้ง อาทิเช่น งานท่อดักส์ ที่เราทำการผลิตเองด้วยเครื่องมือ ที่ทันสมัย ประกอบกับทีมงานที่มีประสบการณ์ ทำให้งานติดตั้งเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ยืดหยุ่น เรียบร้อย และสวยงาม เรามีทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในออกแบบ ระบบ ปรับกาศ(แอร์) และระบายอากาศ (HVAC) รวมถึงงาน ระบบเครื่องกล อื่นๆ อาทิเช่น ระบบชิลเลอร์ขนาดใหญ่ ระบบดับเพลิง ห้องคลีนรูม ระบบลมอัด ระบบท่อส่งลมขนาดใหญ่ ระบบอนุรักษ์พลังงาน ระบบไฟฟ้าและระบบคอนโทรล(Instrument) สำหรับงานควบคุมที่ต้องการความละเอียด เป็นต้น