ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม

ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump น้ำร้อนจากปั๊มความร้อนแบบดูดซึม

ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump น้ำร้อนจากปั๊มความร้อนแบบดูดซึม

ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump น้ำร้อนจากปั๊มความร้อนแบบดูดซึม

ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump น้ำร้อนที่ผลิตจาก ปั๊มความร้อนแบบดูดซึม (Absorption Heat Pump) จะรับความร้อน 2 ส่วนด้วยกัน คือ บริเวณห้องดูดซึมความร้อน (Absorber) และ ห้องควบแน่น (Condenser) ทำให้น้ำร้อนที่ผลิตได้มีค่า COP สูงถึง 1.7 โดยทั่วไป สารทำงานในเครื่องปั๊มความร้อนแบบดูดซึม (Absorption Heat Pump) นิยมใช้ น้ำ เป็นสารทำงาน ทำหน้าที่รับ และคายความร้อน ในแต่ละอุปกรณ์ใน ปั๊มความร้อนแบบดูดซึม 4. เครื่อง Absorption Chiller แบบขับเคลื่อนด้วย แก๊ส NGV หรือ LPG การประยุกต์ใช้งานปั๊มความร้อนแบบดูดซึม เป็นเครื่องผลิตน้ำร้อนที่มีศักยภาพ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในหลายอุตสาหกรรม ที่ใช้น้ำร้อนในกระบวนการผลิต เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับระบบน้ำป้อนของหม้อไอน้ำ โดยการเพิ่มอุณหภูมิของน้ำป้อนก่อนส่งน้ำเข้าหม้อไอน้ำ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตไอน้ำได้ การประยุกต์ใช้งานของ ปั๊มความร้อนแบบดูดซึม สามารถใช้ร่วมกับ อุปกรณ์ทางความร้อนเดิมของโรงงานอุตสาหกรรมได้เลย ตัวอย่างเช่น การใช้ปั๊มความร้อนแบบดูดซึม เพื่อเพิ่มอุณหภูมิน้ำเติม(Make Up Water) ของหม้อไอน้ำ โดยมี เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เป็นแหล่งความร้อนต่ำ และใช้ไอน้ำเหลือทิ้ง หรือจากหม้อไอน้ำ ในส่วนของแหล่งความร้อนอุณหภูมิสูง เพื่อผลิตเป็นน้ำร้อน อุณหภูมิประมาณ 80-95 oC เป็นน้ำป้อน (Make Up Water) จ่ายให้กับหม้อไอน้ำ โดยทั่วไป การใช้ปั๊มความร้อนแบบดูดซึม เพื่อผลิตน้ำร้อน จะสามารถช่วยประหยัดประมาณ 30 – 45% Siam Green Engineer

ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump ที่ห้องดูดซึมความร้อน

ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump Siam Engineer ห้องดูดซึมความร้อน ควบคุมงานโดยทีมวิศวกรมืออาชีพ มากประสบการณ์ ลูกค้าท่านไหนสนใจ ให้เราบริการตรวจเช็ค สามารถติดต่อได้ เราบริการท่านแบบมืออาชีพ ตรวจสอบพร้อมเสนอและสรุปผลงาน ผลการตรวจเช็คสภาพของเครื่องให้ทราบทุกครั้ง หมดกังวลเรื่องเครื่องใช้งานไม่ได้ ไม่รู้จะติดต่อที่ไหน หมดกังวลเรื่องช่างไม่มีความชำนาญ ปัญหาใดที่ท่านกำลังประสบพบเจอ ปรึกษาเราสิ เราช่วยท่านได้ ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump ปั๊มความร้อนแบบดูดซึม (Absorption Heat Pump) เป็นเครื่องทำน้ำร้อนที่มีส่วนประกอบเหมือนกับ เครื่องทำความเย็นแบบดูดซึม (Absorption Chiller) ซึ่งประกอบด้วย 4 ห้องหลัก คือ ห้องควบแน่น (Condenser) ,ห้องทำระเหย ( Evaporator), ห้องดูดซึมความร้อน (Absorber) และ ห้องให้ความร้อน (Generator) โดยปั๊มความร้อนแบบดูดซึม จะรับความร้อนจากแหล่งความร้อนอุณหภูมิต่ำที่ห้องทำระเหย ( Evaporator) และถ่ายเทความร้อนให้กับสารทำงาน(น้ำ) เพื่อผลิตเป็นน้ำร้อนที่ห้องดูดซึมความร้อน (Absorber) และในขณะเดียวกัน แหล่งความร้อนสูงจะถูกส่งเข้าเครื่องปั๊มความร้อนแบบดูดซึมที่อุปกรณ์ให้ความร้อน (Generator) และจะถ่ายเทความร้อนให้สารละลายดูดความชื้น (ลิเทียมโบรไมด์) ที่เจือจางเพื่อให้กลับบมาทำงานได้อีกครั้ง(เป็น LiBr เข้มข้น) เมื่อได้รับความร้อนสารทำงาน(น้ำ) จะระเหยกลายเป็นไอ ไปควบแน่นที่ห้องควบแน่น (Condenser) เพื่อเพิ่มอุณหภูมิของน้ำร้อนก่อนนำไปใช้งานต่อไป Heat Pump อัตราส่วนแต่ละรายการมีลักษณะเป็นแบบทั่วไปเพื่อช่วยในการทำความเข้าใจหัวข้อนี้ และอ้างอิงจาก COP (ค่าสัมประสิทธิ์ประสิทธิภาพ)

ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump สามารถดึงพลังงานได้มากถึง 75%

ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump โปรดทราบว่า SCOP ที่แท้จริงของ THERMA V R32 Series สูงกว่า 4 ภายใต้อุณหภูมิที่ต่ำและสภาพอากาศโดยเฉลี่ย ประสิทธิภาพที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปตามอุณหภูมิน้ำและอุณหภูมิภายนอก Heat Pump สามารถดึงพลังงานได้มากถึง 75% ของพลังงานที่ใช้จากอากาศแวดล้อมหรือพลังงานความร้อนใต้พิภพ และใช้ไฟฟ้าเพียง 25% เท่านั้น Heat Pumpสามารถดึงพลังงานได้มากถึง 75% ของพลังงานที่ใช้จากอากาศแวดล้อมหรือพลังงานความร้อนใต้พิภพ และใช้ไฟฟ้าเพียง 25% เท่านั้น คนมักเข้าใจผิดคิดว่าHeat Pumpสามารถใช้สำหรับการทำความร้อนและน้ำร้อนเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วสามารถใช้ทำความเย็นได้เช่นกัน Heat Pumpทำงานเหมือนกับเครื่องปรับอากาศ โดยขจัดความร้อนออกจากอากาศภายในอาคาร เพื่อทำให้อากาศภายในอาคารเย็นลง Heat Pump ชนิดแหล่งอากาศมีหลายประเภท Heat Pumpแบ่งตามลักษณะการทำงานและแหล่งที่ดูดซับความร้อน Heat Pump ที่โดดเด่นที่สุดในตลาดคือ Heat Pumpชนิดแหล่งอากาศ เช่น Air to Water Heat Pump และ Heat Pump แบบอากาศสู่อากาศ Heat Pump ชนิดแหล่งอากาศบางครั้งเรียกว่า Air to Water Heat Pump Air to Water Heat Pump จะรวบรวมความร้อนจากภายนอก แล้วถ่ายโอนไปยังน้ำ น้ำที่อุ่นขึ้นจะถูกส่งไปยังหม้อน้ำหรือระบบทำความร้อนใต้พื้น ความร้อนที่สร้างขึ้นใน Heat Pump จะถูกถ่ายโอนไปยังน้ำภายในระบบ น้ำร้อนนี้จะถูกเก็บไว้ในถังเก็บน้ำร้อนและจ่ายให้กับบ้านผ่านทางก๊อกน้ำ ฝักบัว และอ่างอาบน้ำ ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump

กระบวนการซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump แบบอากาศสู่อากาศ

กระบวนการซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump จำหน่ายโซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับสระว่ายน้ำ นอกจากนี้ Heat Pump แบบอากาศสู่อากาศยังสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อทำความร้อนหรือความเย็นได้ แต่จะไม่มีการทำน้ำร้อน Heat Pump ทำงานอย่างไร โดยธรรมชาติแล้ว ความร้อนจะเคลื่อนที่จากที่ที่อุ่นกว่าไปยังที่ที่เย็นกว่า โดยปกติในฤดูหนาว อากาศภายนอกจะเย็นกว่าอากาศภายในอาคาร แต่ Heat Pump จะให้ความร้อนจากภายนอกได้อย่างไรในเมื่ออากาศภายนอกเย็นกว่า เพื่อให้เข้าใจสิ่งนี้ มาดูประเภทของ Heat Pump ที่พบมากที่สุดในโซลูชั่นชนิดแหล่งอากาศ กระบวนการเกี่ยวกับ Heat Pump ทำงานก่อนอื่น เราต้องใช้สารทำความเย็นซึ่งจะพาความร้อนให้เคลื่อนที่ไปทั่วทั้งระบบ ความร้อนจากอากาศภายนอกจะถูกดูดซับเข้าสู่เครื่องระเหย และถ่ายโอนไปยังสารทำความเย็น แม้ว่าอากาศภายนอกจะเย็นก็ตาม ทั้งนี้เพราะถึงแม้ว่าอุณหภูมิภายนอกอาคารจะเย็น แต่ก็ยังมีพลังงานจำนวนมากที่สามารถดึงออกมาจากอากาศเพื่อส่งเข้าสู่อาคารได้ ตัวอย่างเช่น ปริมาณความร้อนของอากาศที่ -18°C เท่ากับ 85% ของความร้อนที่อุณหภูมิ 21°C ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นี้ สารทำความเย็นจะรับความร้อนจากอากาศภายนอกและนำพาความร้อนเข้าสู่บ้าน เพื่อใช้ในการทำความร้อนและน้ำร้อน จากนั้นคอมเพรสเซอร์ใน Heat Pump จะใช้ไฟฟ้าเพื่อบีบอัดสารทำความเย็น และอุณหภูมิของสารทำความเย็นจะเพิ่มขึ้น สารทำความเย็นที่ถูกบีบอัดและมีอุณหภูมิสูงจะกลายเป็นก๊าซและเคลื่อนที่ไปยังคอนเดนเซอร์ได้