ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม

ซ่อม ขายและติดตั้ง ปั๊มความร้อนเพื่อทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน

ซ่อม ขายและติดตั้ง ปั๊มความร้อนเพื่อทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน

ความเป็นมาการใช้ Heat Pump ปั๊มความร้อน

ปั๊มความร้อนเป็นเทคโนโลยีที่ยังไม่แพร่หลายในประเทศไทย ซ่อม ขายและติดตั้ง เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน เพราะมักจะสนใจแต่การทำความเย็น เนื่องจากสภาพภูมิอากาศในบ้านเรานั้นไม่หนาวมาก แต่ในความเป็นจริงแล้วปั๊มความร้อนจะใช้งานได้ดีในเขตเมืองร้อนมากกว่าเขตเมืองหนาวและถ้าออกแบบให้ดีจะสามารถใช้อุปกรณ์ชุดเดียวกันนี้ในการทำความร้อนและทำความเย็นตามแต่ฤดูกาลหรือออกแบบให้ทำงานเป็นชุดระบายอากาศและกรองอากาศทำให้คุ้มค่าประหยัดในด้านการลงทุนมากขึ้น Heat Pump ผลการทดสอบจากห้องทดลองและการวิเคราะห์ทางทฤษฎียืนยันได้ว่าเทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีที่ดีในด้านเทคนิค ด้านการนำไปใช้นั้นต้องระมัดระวัง เพราะเงินลงทุนเบื้องต้นที่สูง ปัญหาด้านการออกแบบเบื้องต้น และปัญหาด้านการติดตั้งผิดพลาด แต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการเลือกนำไปใช้ให้ถูกต้อง รวมถึงการออกแบบ การติดตั้งที่ถูกต้อง และการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ Heat Pump เป็นชุดอุปกรณ์ทำความร้อนที่ใช้คอมเพรสเซอร์แบบเดียวกับที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ มาดึงความร้อนจากอากาศภายนอกที่อุณหภูมิปกติแล้วถ่ายเทความร้อนให้แก่น้ำ หลักการทำงานของปั๊มความร้อน คือ การถ่ายเทความร้อน กล่าวคือ ปั๊มความร้อนทำงาน โดย การการดึงความร้อนจากแหล่งความร้อน ( Heat Source) แล้วนำไปถ่ายเทในบริเวณที่ต้องการความร้อน (Heat Sink) ปั๊มความร้อนไม่ได้เป็นตัวสร้างความร้อน แต่ส่งผ่านความร้อน ซึ่งวัฎจักรการ ทำงานก็ไม่แตกต่างจาก ระบบ การทำความเย็นทั่วไป ซึ่งเป็นระบบอัด ต่างกันเพียงแต่ปั๊มความร้อนจะเลือกใช้ประโยชน์ จากด้านความ ร้อนเป็นหลักและควบคุมอุณหภูมิดานความร้อนแทนด้านความเย็น ส่วนความเย็นที่ได้ก็จะกลายเป็นผลพลอยได้ของระบบ

ซ่อม ขายและติดตั้ง ปั๊มความร้อนเพื่อทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน

ปั๊มความร้อน (Heat Pump) ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรม สมุย คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายเทความร้อนอุณหภูมิต่ำจากแหล่งหนึ่ง (Heat Source) มาทำให้ร้อนขึ้น แล้วส่งไปยังแหล่งที่ต้องการซึ่งมีความร้อนสูง (Heat Sink) โดยใช้อุปกรณ์เช่นเดียวกับเครื่องปรับอากาศ แต่สามารถใช้ความร้อนที่ออกจากเครื่องไปทำน้ำร้อน หรือลมร้อน ส่วนความเย็นที่ได้สามารถนำไปใช้เป็นผลพลอยได้ เพื่อทำลมเย็นไปใช้ร่วมในระบบปรับอากาศ หรือนำไปผสมกับ Fresh air เพื่อเข้าเครื่องทำความเย็นต่อไป นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังผลิต Heat Pump แบบ Water to Water Heat Pump ซึ่งจะได้น้ำเย็นเป็นผลพลอยได้ อาจกล่าวได้ว่า Heat Pump ทำงานโดยการถ่ายเทความร้อนจากอากาศหรือน้ำรอบข้าง ทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้น แล้วส่งไปถ่ายเทความร้อนให้อากาศหรือน้ำ ณ ที่ต้องการใช้น้ำ อุณหภูมิน้ำร้อนของฮีทปั๊มที่ได้โดยทั่วไปไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส (<70 C) ขึ้นอยู่กับชนิดของสารทำความเย็นที่เลือกใช้ นอกจากทำน้ำร้อนแล้ว Heat Pump ยังใช้ทำอากาศร้อนในการอบแห้ง, อุ่นอากาศในอาคาร, ลดความชื้นของอากาศ ข้อดีของ ABSOLUTE Heat Pump ประหยัดพลังงานในการทำน้ำร้อน, ประหยัดไฟมาก กว่าฮีทเตอร์ถึง 3 เท่า ประหยัดพลังงานในการทำน้ำร้อน ประหยัดไฟฟ้ากว่าฮีทเตอร์ไฟฟ้า 3-4 เท่า เนื่องจากใช้การแลกเปลี่ยนความร้อนของสารทำความเย็นในสถานะแก๊สแลกกับน้ำ ทำให้น้ำร้อนขึ้น ซึ่งต่างจากฮีทเตอร์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนโดยตรง และยังปลอดภัยในการใช้งาน เนื่องจากการให้ความร้อนไม่ได้สัมผัสกับน้ำโดยตรงเหมือนฮีทเตอร์

Heat Pump ได้ลมเย็น/น้ำเย็น เป็นผลพลอยได้

นอกจากนี้ Heat Pump จำหน่ายโซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม ของบริษัทฯ ยังได้รับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงของกระทรวงพลังงานถึง 5 รุ่น (HPAW13-15SC ถึง HPAW13-30SC) ทำให้มั่นใจได้ว่ามีความประหยัดพลังงานอย่างแท้จริง ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ปี 2561-2562 ได้ลมเย็น/น้ำเย็น เป็นผลพลอยได้ เพราะ Heat Pump ใช้หลักการแลกเปลี่ยนความร้อนของสารทำความเย็นในสถานะแก๊สให้กับน้ำ ทำให้ได้รับลมเย็นเมื่อสารทำความเย็นแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศเมื่ออยู่ในสถานะของเหลว (Evap. side) โดยสามารถนำลมเย็น/น้ำเย็นที่ได้ไปใช้ในการปรับอากาศให้กับห้องเครื่อง, ทางเดิน, ห้องพักคนงาน หรือนำไปผสมกับ Fresh air ได้ฟรี ทั้งนี้การนำลมเย็น/น้ำเย็นไปใช้งานอาจมีข้อจำกัดตามสภาพการใช้งาน ควรได้รับคำแนะนำจากวิศวกร เพื่อให้ Heat Pump สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ Heat Pump ปลอดภัย และดูแลรักษาง่าย น้ำร้อนที่ได้จาก Heat Pump เกิดจากการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างสารทำความเย็นกับน้ำ ซึ่งน้ำไม่ได้สัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยตรง ทำให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้น้ำร้อน ป้องกันการเกิดไฟฟ้าดูดขณะใช้น้ำร้อน นอกจากนี้ Heat Pump ยังมีระบบการทำงานคล้ายกับเครื่องปรับอากาศ ซึ่งมีการทำงานตามอุณหภูมิตัดต่อตามที่ตั้งค่าไว้ และการดูแลรักษาเพียงทำความสะอาดแผ่น filter และแผงคอยล์ไม่ให้อุดตันเช่นเดียวกับเครื่องปรับอากาศ บริษัทฯ ยังมีทีมช่างเทคนิคบริการงานเซอร์วิส Heat pump ทั้งแบบรายครั้ง หรือสัญญารายปี เพิ่มความสะดวกให้กันลูกค้า

Heat Pump ออกแบบตามการใช้งาน หลากหลายช่วงอุณหภูมิ

Heat Pump รุ่นมาตรฐานใช้สารทำความเย็น R134a ทำอุณหภูมิน้ำร้อนได้ 60-65 องศาเซลเซียส ส่วน Heat Pump จำหน่ายปั๊มน้ำ รุ่นที่ทำน้ำร้อนให้สระว่ายน้ำใช้สารทำความเย็น R22 หรือ R407c ทำอุณหภูมิน้ำร้อน 30-40 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังออกแบบ Heat Pump รุ่น High-Temp ซึ่งทำน้ำร้อนได้ถึง 90 องศาเซลเซียส ซึ่งเหมาะกับการใช้งานในโรงงานเป็นอย่างยิ่ง Heat Pump ออกแบบติดตั้งให้เหมาะกับพื้นที่ใช้งาน Heat Pump ออกแบบและผลิตจากโรงงานโดยตรง จึงสามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้ตามพื้นที่ใช้งาน รวมถึงการติดตั้งแบบประกอบหน้างาน (Knock Down) ซึ่งในบางพื้นที่อาจมีข้อจำกัดในการติดตั้ง พร้อมวิศวกรให้คำปรึกษา     Heat Pump เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก Heat Pump ใช้สารทำความเย็น R134a ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อม ต่างจากสารทำความเย็นพวก CFC ซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะและทำให้เกิดภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ยังได้ค่าความร้อนสูง เหมาะในการใช้ทำน้ำร้อนอีกด้วย ปั๊มความร้อนจะทำหน้าที่ส่งผ่านความร้อนจากแหล่งความร้อนไปยังด้านที่รับความร้อน ฉะนั้นถ้าส่งความร้อนไปเรื่อยๆ อีกฝั่งก็จะร้อนขึ้น และเมื่อสะสมมากๆ ก็จะสามารถมีอุณหภูมิสูงขึ้น จนอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิของแหล่งความร้อน