ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม

ซ่อม ขายและติดตั้งฮีทปั๊ม เชียงใหม่ พลังานสะอาด

ซ่อม ขายและติดตั้งฮีทปั๊ม เชียงใหม่ พลังานสะอาด

ซ่อม ขายและติดตั้งฮีทปั๊ม เชียงใหม่ พลังานสะอาด

ซ่อม ขายและติดตั้งฮีทปั๊ม เชียงใหม่ พลังานสะอาด  ซ่อม ขายและติดตั้งฮีทปั๊ม เชียงใหม่ เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน ยังคงเหลืองานหุ้มฉนวนและแจ็กเก็ต รวมทั้งงานเดินเครื่อง ใช้ในโรงแรม โรงพยาบาล รีสอร์ท สนามกอล์ฟ ฟิตเนส โดยมีขนาดมาตรฐาน 10-65 CM ประหยัดพลังานในการทำน้ำร้อน สามารถให้ค่าความร้อนแก่น้ำในปริมาณที่ท่ากันกับ ฮีทเตอร์ไฟฟ้า (Electric Heater) แต่กินไฟน้อยกว่า 3-4 เท่า ซ่อม ขายและติดตั้งฮีทปั๊ม เชียงใหม่เป็นพลังานสะอาด ลดภาวะโลกร้อน เนื่องจากปั๊มความร้อนรุ่นมาตรฐานใช้สารทำความเย็น R134a ซึ่งเป็นสารทำความเย็นในอนาคต ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะกับสิ่งวดล้อม นอกจากนี้ยังได้ค่า ความร้อนสูงหมาะกับการทำน้ำร้อนอีกด้วย ได้ลมเย็นเป็นผลพลอยได้ โดยสามารถนำลมเย็นที่ได้ไปใช้ในการปรับอากาศให้กับห้องเครื่องหรือห้องพักคนงานได้ฟรี ซ่อม ขายและติดตั้งฮีทปั๊ม เชียงใหม่ปลอดภัย ปลอดภัยจากไฟฟ้าดูด หมดกังวลเรื่องไฟฟ้ารั่วและซ๊อตขณะใช้น้ำร้อน เนื่องจากเป็นน้ำรอบจากระบบส่วนกลาง ผู้ใช้ไม่ได้สัมผัสกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยตรง ซ่อม ขายและติดตั้งฮีทปั๊ม เชียงใหม่ ออกแบบตามการใช้งาน เหมาะกับการใช้งานจริง มีทั้งชนิด Air to Water Heat pump และ Water to Water Heat pump โครงสร้างหล็ก หรือสแตนเลส แข็งแรงคงทน สามารถปรับให้ขนาดเข้ากับพื้นที่ติดตั้ง สารทำความเย็น R134a, R407c, R22 ติดตั้งเครื่องชิลเลอร์ทำน้ำเย็น ABSOLUTE Air Cooled Chiller ขนาด 30 ตัน และท่อลม ทำความเย็นตามจุดให้กับพนักงาน เพื่อให้รู้สึกเย็นสบายเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในโรงงาน สถานที่ โรงงาน มาตรฐานตามตาราง และยังสามารถออกแบบอื่นๆ ได้ถึงขนาด 200 ตันความเย็น ซ่อม ขายและติดตั้งฮีทปั๊ม เชียงใหม่ พลังานสะอาด

ซ่อม ขายและติดตั้งฮีทปั๊ม เชียงใหม่ ความต้องการชิลเลอร์

ซ่อม ขายและติดตั้งฮีทปั๊ม เชียงใหม่ ความต้องการชิลเลอร์ (Chiller) หรือเครื่องทำน้ำเย็นในอุตสาหกรรมมีความจำเป็นในการใช้งานที่หลากหลายตามลักษณะของอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การนำน้ำเย็นไปหล่อย็นเครื่องจักร การนำน้ำเย็นไปแลกเปลี่ยนความร้อนในกระบวนการผลิต การทำความเย็น, เป่าลมเย็น หรือเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนความร้อนในกระบวนการผลิตต่างๆ จากการใช้งานอันหลากหลายดังกล่าว จำหน่ายโซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม ทำให้การออกแบบชิลเลอร์ให้เหมาะสมกับการใช้งานจึงมีความจำเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านความสามารถในการทำความเย็น การเลือกใช้อุปกรณ์ในการประกอบเป็นชิลเลอร์ ขนาดรูปร่างของเครื่องเพื่อให้หมาะสมกับพื้นที่ติดตั้ง ความต้องการชิลเลอร์ ผู้ออกแบบ ผลิตและจัดจำหน่ายซิลเลอร์ (Chiler) เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมมากว่า 10 ปี มีความชำนาญทั้งในการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และทีมงานซ่อมบำรุงโดยคำนึงถึงคุณภาพ จำหน่ายโซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม และความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ ด้วยคอมเพรสเซอร์สโครล์ (Scroll Compressor) หรือ Semi-Hermetic ประสิทธิภาพสูงประหยัดไฟ สารทำความเย็น R22, R407C, R410a, R134a แสดงอุณหภูมิ, สถานะการทำงานของชิลเลอร์ รวมถึงสัญญาณเตือน (Alarm) เมื่อเกิดเหตุผิดปกติตู้ควบคุมพร้อมคอนโทรลเลอร์ แสดงอุณหภูมิน้ำเย็นและสัญญาณไฟ ซ่อม ขายและติดตั้งฮีทปั๊ม เชียงใหม่ปั๊มน้ำเย็น ทำงานสัมพันธ์กับชิลเลอร์ด้วยชุดคำสั่งจากคอนโทรลเลอร์ ฟิลเตอร์ดรายเออร์ (Filter Drier), Sight Glass, High-Low Pressure gauge อุปกรณ์ประกอบเครื่องชิลเลอร์ : วาล์วลดแรงดัน (Expansion Valve) ซ่อม ขายและติดตั้งฮีทปั๊ม เชียงใหม่ อุปกรณ์ป้องกันเครื่องชิลเลอร์ Flow Switch, High-Low Pressure, Switch, Circuit Breaker, Phase Protection, Overload Protecti เครื่องทำความเย็นสำหรับอุตสาหกรรม ประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพสูง ซ่อม ขายและติดตั้งฮีทปั๊ม เชียงใหม่ พลังานสะอาด

ซ่อม ขายและติดตั้งฮีทปั๊ม เชียงใหม่ทนทาน ประหยัดไฟ

ซ่อม ขายและติดตั้งฮีทปั๊ม เชียงใหม่ ทนทาน ประหยัดไฟ ชุด Evaporator มีให้เลือกใช้ได้หลายชนิด ตามแต่ละ applications ทั้ง Plate heat exchanger, Shell&Tube heat exchanger, Titanium coil, Copper coil in tank ออกแบบให้ตามการใช้งาน, ลักษณะพื้นที่ติดตั้ง เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรม จำหน่ายโซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม ใช้ทำน้ำเย็นในกระบวนการผลิต, หล่อเย็นเครื่องจัก, Mould แม่พิมพ์ ใช้ทำปรับอากาศเฉพาะจุด ซ่อม ขายและติดตั้งฮีทปั๊ม เชียงใหม่ หากต้องการน้ำร้อนอุณหภูมิสูงกว่า 70 องศา C ทางบริษัทฯ ได้พัฒนา “High Temp. Heat pump” ซึ่งทำอุณหภูมิได้ถึง 90 องศา C และยังมีค่า COP สูงกว่ 2.4 (ที่ 90C) เหมาะมากกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการน้ำร้อนอุณหภูมิสูงไปใช้งานใน process หรือล้างคราบไขมันอุปกรณ์ เช่น โรงงานชุบโลหะ, โรงงานประกอบรถยนต์ ฯลฯ ซ่อม ขายและติดตั้งฮีทปั๊ม เชียงใหม่ เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานสำหรับโรงแรม, รีสอร์ท, โรงพยาบาล, สนามกอล์ฟ ประหยัดไฟฟ้ากว่าฮีทเตอร์ 3-4 เท่า ได้ลมเย็นเป็นผลพลอยได้ ลดภาระโลกร้อน ฮีทปั๊ม (Heat Pump) ชุดคอมแพค ฮีทปั๊ม (All in one heat pump) นวัตกรรมเทคโนโลยีประหยัดพลังงานในการผลิตน้ำร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง จำหน่ายโซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม คอมแพคฮีทปั๊มประหยัดพลังงาน (Heat Pump) หรือ ปั๊มความร้อน ถือเป็นทางเลือกที่อุตสาหกรรมต่างๆ นิยมนำมาใช้กับธุรกิจของตน เนื่องจากฮีทปั๊มสามารถประหยัดพลังงานมากกว่าเครื่องทำน้ำร้อนแบบไฟฟ้ามากกว่า 3-4 เท่า อีกทั้งยังสามารถเดินลมเย็นเพื่อใช้ในการระบายอากาศในพื้นที่ต่างๆ ทั้ง indoor-outdoor space ได้อีกด้วย ตัวเครื่องออกแบบโดย Technology Micro เสริมประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนพลังงานความร้อน และป้องกันการรั่วซึมของระบบน้ำ และน้ำยาปนเปื้อนติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ซ่อม ขายและติดตั้งฮีทปั๊ม เชียงใหม่ พลังานสะอาด

คุณสมบัติของคอมแพคฮีทปั๊มประหยัดพลังงาน (Heat Pump)

ซ่อม ขายและติดตั้งฮีทปั๊ม เชียงใหม่ ปั๊มความร้อน ประหยัดพลังงานมากกว่าใช้เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้ามากกว่า3-4เท่า อีกทั้งยังสามารถคืนลมเย็นเพื่อระบายอากาศไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั้ง Indoor Outdoor ได้อีกด้วย ซ่อม ขายและติดตั้งฮีทปั๊ม เชียงใหม่ ปั๊มความร้อน ตัวเครื่องออกแบบ ซ่อม ขายและติดตั้งฮีทปั๊ม เชียงใหม่ จะเสริมประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนพลังงานความร้อนและป้องกันการรั่วซึมของระบบน้ำและน้ำยาปนเปื้อนถึงกัน ตัวเครื่องเหมาะกับติดตั้งภายในและภายนอกอาคารด้วยวัสดุ Casing Stainless Steel 304 ที่ทนทานต่อภาวะแวดล้อมอากาศชายทะเล Safety ปั๊มความร้อน มีความปลอดภัยในการป้องกันระบบ safety device ต่างๆ ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ อีกทั้งยังสามารถตั้งเวลา Timer เปิดและปิดเครื่องได้อีกด้วย ซ่อม ขายและติดตั้งฮีทปั๊ม เชียงใหม่ผู้นำด้านการออกแบบและผลิตระบบน้ำร้อนประหยัดพลังงาน Energy Saving Technology โดยทำการออกแบบและผลิตแห่งแรกในประเทศไทย ผู้นำด้านการออกแบบและติดตั้ง เครื่องทำน้ำร้อน ปั๊มความร้อน ฮีทปั๊ม ปั๊มความร้อน ซ่อม ขายและติดตั้งฮีทปั๊ม เชียงใหม่ พลังานสะอาด

iam Green EngineerSiam Engineerซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pumpซ่อม ขายและติดตั้ง Hybrid Heat-Pumpซ่อม ขายและติดตั้ง heatpumpซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้มซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม หาดใหญ่ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม หาดใหญ่ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม กทมซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม กทมซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม สมุยซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม สมุยซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม ภูเก็ตซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม ภูเก็ตซ่อม ขายและติดตั้ง เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานซ่อม ขายและติดตั้ง Solar Hybridซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับอุตสาหกรรม โรงแรม รีสอร์ทซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรมซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ทซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรม หาดใหญ่, ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท หาดใหญ่, ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรม กทมซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท กทมซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรม สมุยซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท สมุยซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรม ภูเก็ตซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท ภูเก็ตบริการรื้อและติดตั้ง ระบบน้ำร้อน น้ำเย็นบริการรื้อและติดตั้ง ท่อชิลเลอร์บริการรื้อและติดตั้ง ท่อดับเพลิงจำหน่าย บูสเตอร์ปั๊มจำหน่ายปั๊มน้ำ, จำหน่ายโซล่าไฮบริดฮีตปั๊มจำหน่ายโซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับสระว่ายน้ำ