ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม

ซ่อมขายและติดตั้งฮีตปั้มสมุย นวัตกรรมปั๊มความร้อนรักษ์โลก

ซ่อมขายและติดตั้งฮีตปั้มสมุย นวัตกรรมปั๊มความร้อนรักษ์โลก

ซ่อมขายและติดตั้งฮีตปั้มสมุย นวัตกรรมปั๊มความร้อนรักษ์โลก

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม สมุยสุดยอดนวัตกรรมปั๊มความร้อนรักษ์โลกประหยัดพลังงาน Siam Green Engineer ปั๊มความร้อน หรือที่รู้จักกันว่า ฮีทปั๊ม (Heat Pump) ของ อีโคเทค Ecotech เป็นเทคโนโลยีที่ดึงเอาพลังงานความร้อนจากอากาศรอบตัว เรียกว่าเป็น Renewable Energy ซึ่งถือว่าเป็นพลังงานฟรีนำมาใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดเป็นแหล่งพลังงานป้อนให้กับฮีทปั๊ม สำหรับเทคโนโลยีระบบปั๊มความร้อนถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เป็นการประหยัดพลังงานเพราะเป็นใช้พลังงานความร้อนจากอากาศเกือบทั้งหมด หลักการทำงานปั๊มความร้อน ปั๊มความร้อน ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม สมุย ทำงานโดยใช้เทคโนโลยีของระบบปรับอากาศ อุปกรณ์หลักของระบบประกอบด้วย เครื่องดูด-ระเหยอากาศ (Evaporator), เครื่องอัดไอ (Compressor), เครื่องกลั่นควบแน่น (Condenser) และวาวส์ลดความดัน (Expansion Valve). ภายในวงจรจะประกอบด้วยสารทำความเย็น R134a, R22 ใช้เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนความร้อนจากอากาศไปสู่น้ำ สามารถผลิตน้ำร้อนอุณหภูมิสูงสุดถึง 70°C ส่งลมเย็นได้ไกลถึง 30 เมตร ที่อุณหภูมิ 22°C (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบแต่ละรุ่น) เพราะเหตุใดจึงเป็นปั๊มความร้อนนวัตกรรมรักษ์โลก จากกระบวนการนำเอาความร้อนจากอากาศของประเทศไทยที่อยู่ในโซนเขตร้อนชื้นมาใช้ สามารถมาผลิตน้ำร้อนได้สูงถึงอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส และผลพลอยได้ที่ยิ่งใหญ่ของระบบปั๊มความร้อนคือ การคืนลมเย็นสู่สิ่งแวดล้อม ทำให้บรรยากาศของเราเย็นลง และไม่มีมลภาวะ CO2 ปลดปล่อยออกมา  ซึ่งได้ประโยชน์ทั้งการประหยัดพลังงานและได้ประโยชน์ในเชิงสิ่งแวดล้อมด้วย

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม สมุย คุ้มค่าหรือไม่

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม สมุยคุ้มค่าหรือไม่ การลงทุนในระบบซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม สมุยเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ถูกออกแบบโดยการดึงเอาพลังงานความร้อนจากอากาศธรรมชาติภายรอบนอก มาทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น โดยใช้พลังงานจากคอมเพรสเซอร์ มาถ่ายเทพลังงานให้แก่น้ำ เพื่อผลิตเป็นน้ำร้อน จากหลักการดังกล่าวจะเห็นว่า เป็นเครื่องผลิตน้ำร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยประหยัดพลังงาน และลดต้นทุนการผลิตน้ำร้อนได้มากกว่า 70% หากเทียบกับเครื่องทำร้อนทั่วไปที่ใช้ไฟฟ้า และที่สำคัญคืนลมเย็นกลับสู่สิ่งแวดล้อมอีกด้วย ได้รับการรับรองแล้วว่า ประหยัดพลังงาน ลดต้นทุนในการผลิตน้ำร้อนได้จริง มั่นใจและเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ได้ เพราะเราคือ ผู้รู้จริงในระบบฮีทปั๊ม และเป็นผู้นำการผลิต คืนทุนอย่างรวดเร็ว และคุ้มค่าในการลงทุน ปลอดภัยได้มาตรฐาน ได้รับความไว้วางใจทั่วประเทศ ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม สมุยคืนลมเย็นสู่สิ่งแวดล้อม (22 °C) ​​​​​​​ทั้งนี้การเลือกซื้อฮีทปั๊มหรือระบบปั๊มความร้อนควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนในการเลือกขนาดอย่างเหมาะสม เพื่อให้การใช้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และควรเลือกสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ซึ่ง ผ่านการทดสอบมาตรฐานสินค้าสากล EN255-3 ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เบอร์ 5 และยังใส่ใจในคุณภาพและความปลอดภัย ของผู้ใช้งาน อีกด้วยโดยการใช้ระบบแสดงผล (System Status Fault Control) และ ระบบป้องกันไฟดูด (Residual Current Devices) และกระแสไฟรั่วผิดพร่อง ตามมาตรฐานการติดตั้งของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (E.I.T Standard 2001-45 item 2.3.8 และ 3.1.8.2) IEC60335-2-24 Siam Engineer

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม สมุย ระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

สนใจระบบปั๊มความร้อน ระบบฮีทปั๊ม เลือกใช้บริการซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม สมุย ผู้นำด้านระบบปั๊มความร้อน ระบบน้ำร้อนประหยัดพลังงาน สุดยอดนวัตกรรมระบบปั๊มความร้อนรักษ์โลกประหยัดพลังงาน ทำไมต้องออกแบบระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน ระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ การออกแบบระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นในเชิงพาณิชย์ หรือเชิงบ้านพักอาศัยนั้น นอกจากการพิจารณาถึงทิศทางการติดตั้ง ให้หันทิศรับแสงได้ตลอดวัน คือ ทิศใต้ และเอียงทำมุมตั้งฉากกับรังสีดวงอาทิตย์แล้ว ยังควรพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆ รวมด้วย นั้นคืออุปกรณ์หลักของระบบ ควรผลิตได้มาตรฐาน ASHREA-93-77 และระบบพลังงานสำรอง เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์ในบ้านเรา ไม่สามารถให้พลังงานได้ตลอดทั้งวัน ดังนั้น การออกแบบระบบพลังงานสำรอง หรือระบบผสมผสาน (Hybrid Solar) ควรเป็นปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึง ให้สามารถรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น ฝนตก, ปริมาณแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการคุ้มค่ากับการลงทุนในระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ยาวนาน และยั่งยืนสำหรับผู้ประกอบการทุกท่าน ระบบพลังงานสำรอง หรือระบบผสมผสานนั้น สามารถเลือกใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นพื้นฐาน และความคุ้มค่าในการลงทุนเป็นหลัก บริษัทฯ ได้ออกแบบผสมผสานระบบพลังงานที่ใช้งานได้จริง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการที่หลายหลาก ดังนี้

  • ระบบผสมผสานกับขดลวดความร้อน (Hybrid Solar with Heating Elements)

การออกแบบระบบผสมผสานด้วยขดลวด ต้องคำนึงประสิทธิภาพการทำงานของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย ขดลวดความร้อนส่วนใหญ่เป็นการออกแบบจุ่มอยู่ในถัง ซึ่งโอกาสที่ระบบไฟฟ้าสำรองทำงานมีมากกว่าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เพราะโดยทั่วไปขดลวดความร้อนถูกควบคุมด้วยเทอร์โมสตัส เมื่ออุณหภูมิความร้อนภายในถังน้ำร้อนลดลง เทอร์โมสตัส ก็จะสั่งงานทันที ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้การลงทุนระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์สูญเปล่า ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้จริง

  • ระบบผสมผสานกับหม้อต้มไฟฟ้า (Hybrid Solar with Rheem Storage Tanks)

การออกแบบระบบผสมผสานโดยใช้หม้อต้มไฟฟ้า นั้นมีข้อดี คือสามารถออกแบบให้ระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 100% ลงทุนน้อย โดยใช้พลังงานไฟฟ้าผสมสาน โดยเสริมอุณหภูมิทางด้านจ่ายน้ำร้อน ในสภาวะที่แสงอาทิตย์ไม่เพียงพอ ยิ่งกว่านั้น Rheem Storage Water Heater ยังนับได้ว่าเป็น “The World Largest Water Heaters Manufacturing” ที่วิศวกรทั่วโลกให้การยอมรับในเรื่องคุณภาพ และอายุการใช้งานที่ยาวนาน

  • ระบบผสมผสานกับ บอยเลอร์แก๊ส (Hybrid Solar + Raypak Gas Boilers)

การออกแบบเลือกบอยล์เลอร์แก๊สเป็นพลังงานผสมสาน จะสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตน้ำร้อนแบบผสมผสานได้อย่างดี เมื่อเทียบกับ การออกแบบโดยใช้ระบบขดลวดไฟฟ้า หรือ ระบบหม้อต้มไฟฟ้า ระบบสามารถทำงานสอดคล้องกับพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างดี โดยจะเสริมพลังงาน แก๊ส ก็ต่อเมื่อพลังงานแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอ เช่นฝนตก เท่านั้น

  • ระบบผสมผสานกับระบบปั๊มความร้อน (Hybrid Solar + Ecotech Heat Pump)

เนื่องจากระบบปั๊มความร้อน ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม สมุยโดยระบบของตัวเอง สามารถช่วยประหยัดพลังงานในการผลิตน้ำร้อนได้มากถึง 4 เท่าเมื่อเทียบกับระบบพลังงานอื่นๆ ดังนี้การออกแบบโดยเลือกระบบปั๊มความร้อน มาผสมผสานควบคู่กับการทำงานระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จะยิ่งสามารถช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายได้มาก และได้จริง

  • ระบบผสมผสานกับ ระบบแอร์น้ำร้อน (Hybrid Solar + Ecotech Heat Recovery)

หลักการนำพลังงานความร้อนเหลือทิ้งของระบบปรับอากาศมาเป็นพลังงานสำรอง หรือผสมผสาน กับพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถออกแบบได้โดยการให้ระบบแอร์น้ำร้อน (Heat Recovery) ทำหน้าที่อุ่นน้ำร้อนในระบบ (Pre-Heated) ก่อนป้อนเข้าสู่ระบบน้ำร้อนหลักต่อไป ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท สมุย