ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม

ซ่อม ขายและติดตั้งฮีตปั้ม เชียงใหม่ ระบบการทำความเย็นแบบอัดไอ

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม เชียงใหม่ ระบบการทำความเย็นแบบอัดไอ

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม เชียงใหม่ ระบบการทำความเย็นแบบอัดไอ

ฮีทปั๊มเป็นชุดอุปกรณ์ทำความร้อนที่ใช้ Compressor แบบเดียวกับที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ มาดึงความร้อนจากอากาศภายนอกที่อุณหภูมิปกติแล้วถ่ายเทความร้อนให้แก่น้ำ หลักการทำงานของฮีทปั๊ม คือ การถ่ายเทความร้อน ไม่ใช่การสร้างความร้อน กล่าวคือ ฮีทปั๊มทำงานโดยการดึงความร้อน วัฏจักรการทำงานมีลักษณะเช่นเดียวกับระบบการทำความเย็นแบบอัดไอ ดังรูปข้างล่าง ต่างกันเพียงแต่ฮีทปั๊ม จะเลือกใช้ประโยชน์จากฮีทปั๊มเป็นหลัก และควบคุมอุณหภูมิด้านความร้อนแทนด้านความเย็นและได้ความเย็นเป็นผลพลอยได้ของระบบ ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม เชียงใหม่ จะทำหน้าที่ส่งผ่านวามร้อนจากแหล่งความร้อนไปยังด้านที่รับความร้อน ซึ่งถ้าส่งความร้อนไปเรื่อยๆ อีกฝั่งก็จะร้อนขึ้น และเมื่อสะสมมากๆ จะสามารถมีอุณหภูมิสูงขึ้นจนมากกว่าอุณหภูมิของแหล่งความร้อน ตัวอย่างเช่น อุณหภูมิของอากาศหรือความร้อนภายนอกอาคารนั้น สูงเพียง 34 องศาเซลเซียส แต่ฮีทปั๊มซึ่งมีสารทำงานในวงจรที่สามารถดูดความร้อนจากอากาศแล้วไปถ่ายเทให้กับบริเวณหรือตัวกลางที่ต้องการทำความร้อน เช่น น้ำ ซึ่งสามารถสะสมความร้อนได้จนอุณหภูมิสูงตามความต้องการที่ออกแบบไว้ เช่น กรณีของน้ำร้อนที่ใช้ใน โรงแรม สามารถได้สูงถึง 60 องศาเซลเซียส ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม เชียงใหม่วัฏจักรการทำความเย็นกับความร้อนนั้นจะเชื่อมโยงกันด้วยสารทำงาน Working Substance – HCFC R22 หรือ HFC 134a โดยเริ่มจากการทำงานของ Compressor ซึ่งสารทำงานจะถูกอัดเพื่อเพิ่มอุณหภูมิและความดันซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม เชียงใหม่  ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรม ภูเก็ต

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม เชียงใหม่ สารทำงานคายความร้อน

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม เชียงใหม่ สารทำงานถูกนำมากลั่นใน Condenser สารทำงานคายความร้อนออกไปให้กับน้ำ ทำให้ได้น้ำร้อน จนได้ของเหลวความดันสูง หลังจากนั้นจะถูกลดความดันใน Expansion valve จนสารทำงานบางส่วนกลายเป็นไอหรือพร้อมที่จะระเหยเมื่อได้รับความร้อนจากแหล่งความร้อนใน Evaporator ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ระบบฮีทปั๊มมีการใช้พลังงานเพื่อขับ Compressor และพัดลมที่บริเวณ Evaporator หรือ Condenser และอาจมีการใช้พลังงานที่ปั๊มน้ำสำหรับระบบที่ถังน้ำแยกเป็นคนละส่วนกับปั๊มความร้อนนั่นเอง ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม เชียงใหม่ สามารถทำน้ำร้อนทดแทนการใช้น้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติในการผลิตน้ำร้อนได้ ฮีทปั๊มเป็นระบบที่มีค่าสัมประสิทธิ์การทำงาน COP สูง โดยทั่วไปมีค่ามากกว่า 3 คิดเฉพาะการทำความร้อน ทำให้ประหยัดพลังงานเมื่อเทียบกับการผลิตน้ำร้อนโดยใช้หม้อต้มน้ำที่ใช้น้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ ซึ่งมีค่า COP ประมาณ 0.75 – 0.95 ซึ่งหากนำลมเย็นที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ค่า COP รวมทั้งการทำความร้อนและการทำความเย็นก็จะสูงขึ้นอีกเป็นเท่าตัว ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม เชียงใหม่ สามารถประหยัดต้นทุนมากกว่าเครื่องทำน้ำอุ่นอย่างเห็นได้ชัด เป็นพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดและมีความปลอดภัย ทำให้ในประเทศที่พัฒนาแล้วหันมาใช้ Heat Pump แทนเครื่องทำน้ำอุ่นมากกว่า 70% Siam Green Engineer

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม เชียงใหม่

ส่วนประกอบของฮีทปั๊ม ระบบฮีทปั๊มตามความหมายของ ARI Air Condition and Refrigeration Institute จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักดังนี้ ชุดคอยล์ร้อน Condenser มีหน้าที่ระบายความร้อนจากสารทำงานไปสู่แหล่งระบายความร้อน ชุดคอยล์เย็น Evaporator ทำหน้าที่ดูดความร้อนจากแหล่งความร้อน เครื่องอัดไอ Compressor ทำหน้าที่อัดไอของสารทำงาน Working Substance ให้มีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิรอบ Condenser เพื่อการถ่ายเทความร้อนออกจากสารทำงาน Expansion Valve หรืออาจเรียกว่า วาล์วขยายตัว ในกรณีที่ระบบมีขนาดเล็กจะใช้ท่อขนาดเล็ก Capillary Tube แทน มีหน้าที่ลดความดันของสารทำงาน อุปกรณ์เสริม ได้แก่ ถังน้ำหุ้มฉนวน มีหน้าที่สำคัญสองประการด้วยกันคือ กักเก็บน้ำเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของอาคาร และเพื่อแบ่งระดับอุณหภูมิน้ำในกรณีที่มีมากกว่าหนึ่งถัง นอกจากนั้นจะมีอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ได้แก่ ปั๊มน้ำ ชุดควบคุมและวัดความดัน ชุดควบคุมและวัดอุณหภูมิ ชุดควบคุมและตรวจวัดค่าทางไฟฟ้า ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม เชียงใหม่ การบำรุงรักษา คล้ายกับระบบปรับอากาศ ซึ่งทำได้โดยการทำความสะอาด Condenser , Evaporator และครีบระบายความร้อน เพื่อให้การถ่ายเทความร้อนมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยทั่วไปจะใช้ลมเป่าและหมั่นตรวจสอบการทำงานอย่างสม่ำเสมอ Heating cost performance อุปกรณ์ที่ให้ความร้อนต่างๆในการผลิตต่อ 1 ตันของน้ำร้อน ตัวอย่าง น้ำเย็นที่ 15 °C แล้วให้ความร้อนถึง 55 °C มีความแตกต่างของอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ต้นทุนเชื้อเพลิงถ้ามีความแตกต่างในราคาที่ต่ำกว่าราคาในท้องตลาด กรุณาอ้างถึงข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง Siam Engineer

ข้อดีของซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม เชียงใหม่

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม เชียงใหม่ ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump ประหยัดพลังงานในการทำน้ำร้อน สามารถให้ค่าความร้อนแก่น้ำในปริมาณที่เท่ากันกับฮีทเตอร์ไฟฟ้า Electric Heater แต่ฮีทปั๊มกินไฟน้อยกว่า 3-4 เท่า เนื่องจากฮีทปั๊มใช้ระบบการแลกเปลี่ยนความร้อนของสารทำความเย็นในสถานะแก๊สกับน้ำ ทำให้ได้น้ำอุณหภูมิที่ร้อนขึ้น ซึ่งปั๊มความร้อนต่างจากฮีทเตอร์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนโดยตรง ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม เชียงใหม่เป็นพลังงานสะอาด เนื่องจากฮีทปั๊มเป็นรุ่นมาตรฐาน ใช้สารทำความเย็น R 134a ซึ่งเป็นสารทำความเย็นในอนาคต ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อม ต่างจากสาร CFC ซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะและยังทำให้โลกร้อน นอกจากนั้นยังให้ค่าความร้อนสูงเหมาะกับการทำน้ำร้อนอีกด้วย ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม เชียงใหม่ ได้ลมเย็นเป็นผลพลอยได้ เพราะฮีทปั๊มใช้หลักการแลกเปลี่ยนความร้อนของสารทำความเย็นในสถานะแก๊สให้กับน้ำ ทำให้ได้รับลมเย็น เมื่อสารทำความเย็นแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศ เมื่ออยู่ในสถานะของเหลว จึงทำให้ได้ลมเย็นซึ่งเป็นผลพลอยได้ โดยสามารถนำลมเย็นที่ได้ไปใช้ในการปรับอากาศให้กับห้องต่างๆตามต้องการได้ฟรี ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม เชียงใหม่ปลอดภัย ฮีทปั๊ม ปลอดภัยจากไฟฟ้าดูดและหมดกังวลเรื่องไฟฟ้ารั่วหรือช็อตขณะใช้น้ำร้อน เนื่องจากผลิตน้ำร้อนจากระบบส่วนกลาง ซึ่งผู้ใช้ไม่ได้สัมผัสน้ำร้อนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยตรง