ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม

ซ่อมขายและติดตั้งฮีท ปั๊ม ระบบน้ำร้อนฮีทปั๊ม

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม ระบบน้ำร้อนฮีทปั๊ม

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม ระบบน้ำร้อนฮีทปั๊ม

จะดีกว่าไหมถ้าเลือกใช้ Heat Pump สำหรับอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ในปัจจุบันค่าไฟฟ้ามีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นในทุกวันอีกทั้งยังทำให้หลายๆอุตสาหกรรมต้องรับภาระแบกต้นทุนที่สูงขึ้นตลอดเวลาการมองหาพลังงานทดแทนมาเพื่อช่วยในการลดต้นทุนเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต่างมองหามาตลอดเวลา และ ระบบ Heat Pump ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในหลายๆอุตสาหกรรม ดังนั้นในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Heat Pump ว่าสิ่งนี้จะนำมาช่วยในการประหยัดพลังงานสำหรับอุตสาหกรรมได้อย่างไร มีการทำงานอย่างไร และ อุตสาหกรรมใดบ้างที่ควรใช้ Heat Pump บ้างเราจะมาอธิบายกัน Heat Pump หรือ เรียกอีกอย่างว่า ปั๊มความร้อน เป็นแหล่งกำเนิดน้ำร้อนมีหน้าที่การถ่ายเทความร้อนในอุณหภูมิต่ำจากแหล่งหนึ่งไปยังแหล่งที่ต้องการความร้อน ซึ่งถือว่าHeat Pumpเป็นอุปกรณ์แหล่งกำเนิดน้ำร้อนที่โรงแรม โรงพยาบาล และ โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้น้ำร้อน โดยอาศัยหลักการถ่ายเทความร้อนจากแหล่งที่มีความร้อนสูงกว่าเพื่อมาผลิตน้ำ หรือ อากาศร้อน ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เป็นเครื่องทำความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า เมื่อเทียบกับเครื่องทำความร้อนแบบอื่นเนื่องจากอาศัยหลักการถ่ายเท ทำให้ใช้พลังงานน้อยกว่าเครื่องทำความร้อนที่ใช้ฮีทเตอร์ อาจกล่าวสรุปได้ว่า ฮีทปั๊ม (Heat Pump) คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายเทความร้อนจากแหล่งที่มีความร้อนสูงกว่าเพื่อมาผลิตน้ำ หรืออากาศร้อนโดยใช้อุปกรณ์เช่นเดียวกับเครื่องปรับอากาศแต่สามารถใช้ความร้อนที่ออกจากเครื่องเพื่อไปทำน้ำร้อน หรือ ลมร้อนส่วนความเย็นที่ได้สามารถนำไปใช้เป็นผลพลอยได้ ร้านอาหารก็นิยมนำไปใช้กันอย่างมาก เช่นกัน ดังนั้นHeat Pumpจะช่วยลดภาระการทำงานของระบบปรับอากาศ ลดปริมาณการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดการใช้เชื้อเพลิงในการเผาไหม้ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้โลกร้อนแถมยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  Siam Green Engineerดังนั้นฮีทปั๊มช่วยประหยัดต้นทุนให้กับเจ้าของธุรกิจต่างๆ และ ช่วยประหยัดการใช้พลังงานได้เป็นอย่างดี

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีท ปั๊ม ระบบน้ำร้อนฮีทปั๊ม

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม Air Source Hot Water Heat Pump เป็นเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่อง ทำน้ำร้อนแบบอื่นๆถึง 4 เท่า Siam Engineer เครื่องจะเปลี่ยนความร้อนจากอากาศ มาเป็นพลังงานความร้อนในอุณหภูมิที่เหมาะกับการใช้งาน (ถ่ายเทความร้อนจากอากาศให้น้ำ) โดยเครื่องจะใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง 25% ของพลังงานความร้อนที่ได้ 100% โดยพลังงานอีก 75% ได้มาจากอากาศรอบตัวเรา นอกจากนี้ยังได้รับลมเย็นซึ่งเป็นผลพลอยได้ สามารถนำไปใช้งานได้เหมาะสมในหลายรูปแบบ เช่นปรับอากาศให้ทางเดิน โถงลิฟท์ ห้องเก็บของ หรือห้องไฟฟ้า Water Source Hot Water Heat Pump เช่นเดียวกับ Air Source Heat Pump เครื่องจะเปลี่ยนความร้อนจากน้ำด้านเย็น มาเป็นพลังงานความร้อนในอุณหภูมิที่เหมาะกับการใช้งาน (ถ่ายเทความร้อนจากน้ำด้านเย็นให้น้ำร้อน) โดยเครื่องจะใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง 25% ของพลังงานความร้อนที่ได้ 100% โดยพลังงานอีก 75% ได้มาจากน้ำด้านเย็น ทำให้น้ำด้านเย็นขาออกจากเครื่องฮีทปั๊มมีอุณหภูมิต่ำลง ซึ่งเป็นผลพลอยได้ สามารถนำไปใช้งานได้เหมาะสมในหลายรูปแบบ เช่น นำไปช่วยลดภาระทำความเย็นของชิลเลอร์(Chiller) หรือช่วยระบายความร้อนของน้ำจากหอผึ่งน้ำ (Cooling Tower) Hot Water Heat Pump จึงเป็นเครื่องทำน้ำร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดค่าใช้จ่าย กว่าฮีตเตอร์ไฟฟ้า และเชื้อเพลิงอื่่นๆทุกชนิด อีกทั้งยังช่วยลดการปล่อย CO2 ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดภาวะโลกร้อนในปัจจุบันได้อีกด้วย

ระบบน้ำร้อนฮีทปั๊ม และการนำไปใช้งาน

Hot Water Heat Pump เป็นเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด HEATPUMP HEAT PUMP ฮีทปั๊ม สามารถผลิตน้ำร้อนได้ตั้งแต่อุณหภูมิ 40-70 องศาเซลเซียส จึงเหมาะสำหรับการทำน้ำ ร้อนทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริการ เช่น โรงแรม, รีสอร์ท, คอนโดมิเนียม, โรงพยาบาล และ รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานต่างๆที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำร้อนในการดำเนินธุรกิจ ยิ่งกว่านั้น Heat Pump ยังให้ลมเย็นซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำร้อนอีกด้วย ซึ่งสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ส่วนอื่นๆภายในอาคาร อาทิ ห้องอาหาร, ห้องโถง, ห้องซักรีด อื่นๆ เพื่อช่วยระบายอากาศและลดค่าไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศได้เป็นอย่างดี Heat Pump เป็นระบบการผลิตความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและลดภาวะโลกร้อน Heat Pump จึงเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะกับอนาคตที่เชื้อเพลิงในธรรมชาติเริ่มลดน้อยลงและมีราคาสูงขึ้น ผลประหยัดและปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่ลดลงจากการใช้ Heat Pump ทดแทนการผลิตน้ำในเชื้อเพลิงแต่ละประเภท หากใช้ฮีทปั๊มแทนเครื่องทำน้ำร้อน (Electric Heater) จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำน้ำร้อนได้มากถึง 76% และสามารถลดการปล่อย CO2 ได้มากถึง 75% หากใช้ฮีทปั๊มแทนน้ำมันเตา (Bunker Oil) จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำน้ำร้อนได้มากถึง 69% และสามารถลดการปล่อย CO2 ได้มากถึง 84% หากใช้ฮีทปั๊มแทนแก๊สแอลพีจี (LPG) จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำน้ำร้อนได้มากถึง 58% และสามารถลดการปล่อย CO2 ได้มากถึง 82% หากใช้ฮีทปั๊มแทนแก๊สธรรมชาติ (Natural Gas) จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำน้ำร้อนได้มากถึง 41% และสามารถลดการปล่อย CO2 ได้มากถึง 78%

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม ระบบ Online Service

ระบบ Online Service ของ ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม heat pump ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump เป็นระบบที่ช่วยบริการให้ผู้ใช้งานฮีทปั๊ม และอุปกรณ์ต่างๆ ของทาง ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม heat pump ได้ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ ปรับตั้งค่าต่างๆ ของอุปกรณ์ และสภาพความพร้อมใช้งานต่างๆได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว โดยผ่านทางโปรแกรม ที่สามารถเข้าถึงการดูข้อมูลทั้งหมด ได้จากอินเทอร์เน็ต และยังมีผู้ดูแลระบบจากทางเรา คอยตรวจสอบและให้คำปรึกษาเราได้รวบรวมผลงานการนำฮีทปั๊มมาใช้ทำน้ำร้อน และลดความชื้นในอากาศ การติดตั้งใช้งานในอาคารต่างๆ ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม Heat pump งานทำบุญประจำปี 2024 ได้ดำเนินกิจการครบรอบ 11 ปี และจะพัฒนาตัวเองก้าวเข้าสู่ปีที่ 12 ในปี 2567 ต่อไป ในครั้งนี้ เราได้ทำกิจกรรม นำของใช้จำเป็นไปบริจาค ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี. และรวมรับประทานอาหารด้วยกัน ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม ซ่อมฮีทปั๊มห้องแยกโรคฮีทปั๊มฮีทปั๊มน้ำร้อนฮีทปั๊มลดความชื่้น ระบบน้ำร้อนประหยัดพลังงานโดยใช้ฮีทปั๊ม ส่งมอบงานปรับปรุงระบบน้ำร้อนประหยัดพลังงานโดยใช้ฮีทปั๊ม โครงการโรงแรม เจด้า ด่านนอก อ.สะเดา จ.สงขลา ดำเนินการโดย ระบบน้ำร้อนประหยัดพลังงานโดยใช้ฮีทปั๊ม โครงการโรงแรมแกรนด์จอมเทียนพาเลช ทดสอบการทำงานของระบบควบคุมความชื้นในสถานพยายาบาล โดยใช้ฮีทปั๊มลดความชื้น แนะนำการใช้งานระบบให้กับเจ้าหน้าที่ และส่งมอบงาน โครงการ ปรับปรุงระบบควบคุมความชื้นห้อง แบบใช้น้ำร้อน HEAT PUMP