ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม

ซ่อมขายและติดตั้งฮีตปั้มกทม. ทำงานเป็นวัฎจักร วนเวียน

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม กทม. ทำงานเป็นวัฎจักร วนเวียน

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม กทม. ทำงานเป็นวัฎจักร วนเวียน

ฮีทปั๊ม Siam Green Engineer มีชื่ออย่างเป็นทางการ คือ ปั๊มความร้อน เป็นเครื่องจักรสำหรับผลิตน้ำร้อน นิยมใช้ในโรงแรม โรงพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีการใช้น้ำร้อน ช่วงอุณหภูมิไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส โดยใช้วงจรสารทำความเย็น ในการทำงาน และเปลี่ยนพลังงานจากสิ่งแวดล้อม สู่น้ำ ที่เราต้องการเพิ่มอุณหภูมิ ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม กทม. จะขออธิบายหลักการทำงานเบื้องต้นของวงจรสารทำความเย็นที่เรานำไปประยุกต์ใช้กับเครื่องฮีทปั๊มและเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจพื้นฐานของวงจร และหน้าที่ของอุปกรณ์ สามารถวิเคราะห์ แยกแยะเมื่อเกิดปัญหาในการใช้งาน โดยเฉพาะที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดคือ เครื่องปรับอากาศที่ คนส่วนใหญ่ได้ใช้งานเกือบทุกวัน การทำงานวงจรสารทำความเย็น ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม กทม.ในวงจรสารทำความเย็นมีอุปกรณ์สำคัญ 4 อุปกรณ์หลัก คือ คอมเพลสเซอร์ (Compressor) ทำหน้าที่เพิ่มแรงดันสารทำความเย็น คอล์ยร้อน (Condenser) ทำหน้าที่ระบายความร้อนสารทำความเย็น คอล์ยเย็น (Evaporator) ทำหน้าที่ ระบายความเย็นสารทำความเย็น วาล์วลดแรงดัน (Expansion Valve) ทำหน้าที่ลดแรงดันสารทำความเย็น หากเราสังเกต หน้าที่ของอุปกรณ์ แต่ละตัวนั้น จะพบ คู่อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ตรงข้ามกัน คือ คอมเพลสเซอร์-วาล์ว ลดแรงดัน คอยเพิ่มและลดแรงดันให้สารทำความเย็น , คอล์ยร้อน – คอล์ยเย็น ทำหน้าที่ ระบายความร้อนและความเย็น โดยตำแหน่งของอุปกรณจะสลับกัน เป็นไปตามภาพด้านบน เหตุผลที่เป็นเช่นนี้ เพราะ ผู้ประดิษฐ์ออกแบบให้มีการหมุนเวียนเป็นวงจร เพื่อให้ได้คุณสมบัติที่ต้องการในตำแหน่งที่ใช้งาน ทำงานเป็นวัฎจักร วนเวียน

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม กทม. การระเหยตัวกลายเป็นไอ

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม กทม. โดยเริ่มจาก เราจ่ายไฟให้คอมเพลสเซอร์ทำงาน Compressor มาจากคำว่า Compress แปลว่า การอัด เมื่ออัดตัวจึงเพิ่มแรงดัน เพิ่มแรงดันให้สารทำความเย็น ส่งผลให้อุณหภูมิและแรงดันสูงขึ้น จุดเดือด*จึงสูงขึ้นเช่นกัน ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม กทม. จากนั้น สารทำความเย็นผ่าน คอล์ยร้อน (Condenser) แลกเปลี่ยนอุณหภูมิ ในเครื่องฮีทปั๊ม สารทำความเย็น จะดึงความเย็นออกจากน้ำทำให้น้ำร้อนขึ้น ในเครื่องปรับอากาศ สารทำความเย็นจะดึงความเย็นจากอากาศ ทำให้อากาศร้อนขึ้น จากนั้นสารทำความเย็นกลั่นตัวเป็นของเหลว (Condenser มาจากคำว่า Condense แปลว่า กลั่นตัว) เมื่อสารทำความเย็นเป็นของเหลวทั้งหมด ผ่านวาล์วลดแรงดัน ทำหน้าที่ ลดแรงดันสารทำความเย็นอย่างรวดเร็ว เมื่อความดันเปลี่ยนแปลง จุดเดือด*ก็เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ สารทำความเย็นต้องการระเหยตัวกลายเป็นไอ เมื่อผ่านคอล์ยเย็น สารทำความเย็นดึงความร้อนจากอากาศ เพื่อระเหยกลายเป็นไอ ส่งผลให้อากาศเย็น เราจึงใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์นี้ ทำให้อากาศภายในห้องอุณหภูมิต่ำลง (Evaporator มาจากคำว่า Evaporate แปลว่าการระเหย) เมื่อสารทำความเย็นกลายเป็นไอ จะกลับไปที่ คอมเพลสเซอร์อีกครั้ง และเพิ่มแรงดัน หมุนเวียนเป็นวัฎจักร และเมื่อเราหยุดการจ่ายไฟให้คอมเพลสเซอร์ วงจรนี้ก็จะสิ้นสุดลง และเข้าสู่สภาวะสมดุลแรงดัน คือ ความดันภายในทั้งระบบจะเท่ากันทั้งหมด ขึ้นอยู่กับชนิดสารทำความเย็น Siam Engineer

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม กทม. ตรวจสอบปริมาณของสารทำความเย็น

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม กทม. ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump ตามหลักการออกแบบวงจรสารทำความเย็นนั่นเป็นวงจรปิด ไม่มีการเพิ่ม/ลด ปริมาณสารทำความเย็น แต่ในทางปฏิบัติ สารทำความเย็นนั้น มีโอกาส รั่วซึม ตามท่อต่างๆได้ จึงต้องมีการตรวจสอบปริมาณของสารทำความเย็นอยู่อย่างสม่ำเสมอ โดยสังเกตได้จาก อุณหภูมิ และ แรงดันการทำงานของวงจร ในเครื่องจักรอุตสหกรรมอย่างเช่นฮีตปั๊ม จึงมีการติดตั้ง เกจแสดงแรงดันสารทำความเย็นบริเวณด้านคอล์ยร้อนและคอล์ยเย็น ด้านละตัว เพื่อสังเกตลักษณะ ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม กทม.การทำงานของเครื่องจักร จุดเดือด ของสสารทุกชนิด จะเปลี่ยนแปลงไปตามความดันแวดล้อม เมื่อแรงดันสูง จุดเดือดจะสูงขึ้น และ เมื่อแรงดันต่ำลง จุดเดือดก็จะต่ำลง ยกตัวอย่างเช่น เมื่อต้มน้ำ บนยอดเขาที่มีแรงดันเบาบาง พบว่า น้ำเดือดที่อุณหภูมิต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียส ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เครื่องผลิตน้ำร้อนอุณหภูมิสูง นิยมใช้ในโรงแรม โรงพยาบาลและโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้น้ำร้อน โดยอาศัยหลักการถ่ายเทความร้อนจากแหล่งที่มีความร้อนสูงกว่าเพื่อมาผลิตน้ำหรืออากาศร้อน ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม กทม. รุ่น CompHeat Pump เป็นชุดอุปกรณ์ทำความร้อนที่ใช้ Compressor แบบเดียวกับที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ มาดึงความร้อนจาก อากาศภายนอกที่อุณหภูมิ ปกติแล้วถ่ายเทความร้อนให้แก่น้ำหรือลมร้อน ส่วนความเย็นที่ได้สามารถนำไปใช้เป็นผลพลอยได้ เพื่อทำลมเย็นใช้ร่วมในการปรับอากาศ หรือนำไปผสมกับ Fresh air เพื่อเข้าเครื่องทำความเย็นต่อไป

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม กทม. CompHeat Pump

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม กทม.ประหยัดพลังงานในการทำน้ำร้อน สามารถให้ค่าความร้อนแก่น้ำในปริมาณที่เท่ากันกับ ฮีทเตอร์ไฟฟ้า (Electric Heater) แต่กินไฟน้อยกว่า 3-4 เท่า เนื่องจากใช้การแลกเปลี่ยนความร้อนของสารทำความเย็น กับน้ำ ทำให้น้ำร้อน ซึ่งต่างจากฮีทเตอร์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนโดยตรง มีความทนทานสูง เนื่องจาก ใช้ Condenser ชนิด Tube in Tube / Tube in Tank ทำให้ ทนทานต่อการเกิดตระกรันจากน้ำที่ไปอุดตัน ตัว Condenser ในท้องตลาดทั่วไปมักใช้Condenser ชนิด Plate ซึ่งต้นทุนต่ำกว่าแต่อายุการใช้งานสั้นเพราะอุดตันง่ายมาก วัสดุอุปกรณ์ได้มาตรฐานสากล ใช้คอมเพรซเซอร์ระดับ World Class ในการผลิตฮีทปั๊ม(Heat Pump) และอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานยุโรป สารทำความเย็นรุ่นใหม่ล่าสุด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ฮีทปั๊ม (Heat Pump) ของใช้สารทำความเย็น R410A ซึ่งเป็นสารทำความเย็นที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อม ต่างจากสาร CFC ซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะและยังทำให้โลกร้อน นอกจากนี้ยังได้ค่าความร้อนสูงเหมาะกับการทำน้ำร้อนอีกด้วย ได้ลมเย็นเป็นผลพลอยได้ เพราะปั๊มความร้อนใช้หลักการแลกเปลี่ยนความร้อนของสารทำความเย็นถ่ายเทให้กับน้ำ การทำงานตรงกันข้ามกับระบบแอร์ ระบบแอร์น้ำลมเย็นระบายลมร้อนออกส่วนฮีทปั๊ม (Heat Pump) ทำน้ำร้อนและระบายลมเย็นออก ซี่งสามารถต่อเอาไปใช้งานได้ ซ่อม ขายและติดตั้ง Hybrid Heat-Pump