ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม

จำหน่าย บูสเตอร์ปั๊มระบบน้ำในอาคารสูง

จำหน่าย บูสเตอร์ปั๊มระบบน้ำในอาคารสูง

จำหน่าย บูสเตอร์ปั๊มระบบน้ำในอาคารสูง

จำหน่าย บูสเตอร์ปั๊มระบบน้ำในอาคารสูง Transfer Pump และ Booster Pump ระบบน้ำในอาคารสูง ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม กทม Transfer Pump หรือทรานเฟอร์ปั๊ม คือ ระบบการสูบจ่ายน้ำจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งในงานระบบอาคารนั้น จะใช้ในการส่งน้ำจากชั้นล่างขึ้นไปเก็บไว้ในถังเก็บบนดาดฟ้าของอาคารสูง และใช้หลักการ แรงโน้มถ่วง (Gravity) เพื่อไปจ่ายในระบบ เหมาะสำหรับตึก, อพาร์ทเมนต์ หรือระบบน้ำในอาคารสูง โดยใช้ก้านอิเล็กโทรด, ลูกลอย (Float) ในการควบคุมการทำงาน นิยมใช้ปั๊ม 2 ตัว โดยมีการสลับการทำงานของปั๊ม เพื่อไม่ให้ปั๊มทำงานหนักจนเกินไป ช่วยให้น้ำในถังด้านบนเพียงพอต่อการใช้งานในกรณีที่มีการใช้น้ำจำนวนมากๆ หากปั๊มตัวใดตัวหนึ่งเสียก็สามารถใช้ปั๊มอีกตัวทำงานแทนได้ จำหน่าย บูสเตอร์ปั๊ม Booster Pump หรือบูสเตอร์ปั๊ม คือ ระบบที่ช่วยในการเสริมแรงดัน รักษาระดับแรงดันน้ำในท่อ โดยใช้ถังแรงดันเป็นตัวช่วยทำให้แรงดันน้ำในระบบมีความสม่ำเสมอ ทำหน้าที่ส่งน้ำจากบ่อพักน้ำด้านบน เข้าสู่ระบบ ผู้ใช้น้ำในอาคาร จะสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะมีการเปิดใช้มากหรือน้อย โดยมีถุงยางไดอะแฟรมที่ช่วยในการกักเก็บน้ำ นำมาใช้ในช่วงแรก เพื่อให้ปั๊มน้ำสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ Pressure Switch ในการวัดแรงดันน้ำในเส้นท่อ และส่งสัญญาณไปยังตู้คอนโทรล เพื่อสั่งให้ปั๊มเปิด-ปิดการทำงาน

จำหน่าย บูสเตอร์ปั๊ม ระบบน้ำในอาคารสูง

ข้อแตกต่างระหว่าง Transfer Pump กับ Booster Pump Transfer Pump Booster Pump มักอยู่ด้านล่างอาคาร ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม กทม มีถังเก็บน้ำที่มาจากระบบประปาโดยตรง มักอยู่ด้านบนดาดฟ้าของอาคารสูง มีถังเก็บน้ำที่ถูกจ่ายมาจาก Transfer Pump ระบบการสูบจ่ายน้ำจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ระบบเพิ่มแรงดัน และรักษาระดับแรงดันน้ำในเส้นท่อ เปิด-ปิดการทำงานของปั๊มโดยตรวจสอบจากระดับน้ำ ด้วยก้านอิเล็กโทรด หรือลูกลอย เปิด-ปิดการทำงานของปั๊ม โดยตรวจสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อ ด้วย Pressure Switch ซึ่งการควบคุมปั๊มน้ำแบบ Transfer Pump และการควบคุมปั๊มน้ำแบบ Booster Pump นิยมใช้กับ ระบบน้ำในอาคารสูง อพาร์ทเม้นท์, คอนโดมิเนียม, โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยปกติอาคารที่มีระดับความสูงตั้งแต่ 5 ชั้นขึ้นไป และในแต่ละชั้นมีการใช้น้ำจำนวนมาก มักมีความจำเป็นที่ต้องใช้ทั้งบูสเตอร์และทรานเฟอร์ปั๊ม โดยจะใช้ Transfer Pump ในการส่งหรือเติมน้ำขึ้นไปเก็บบนชั้นดาดฟ้าที่มีถังเก็บน้ำรองรับอยู่ จากนั้นก็ใช้ Booster Pump ในการกระจายน้ำสู่ห้องต่างๆ ภายในอาคาร น้ำที่ไปใช้ในอาคารจะมีความแรงของน้ำที่คงที่สม่ำเสมอ จำหน่าย บูสเตอร์ปั๊มนำเข้าและจำหน่าย ปั๊มน้ำ ถังแรงดัน เพรสเชอร์สวิสต์ พร้อมประกอบ Booster Pumps ,Transfer Pump โดยมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา แนะนำการเลือกใช้ให้เหมาะกับการใช้งานของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น ปั๊มน้ำเรามีให้เลือกยี่ห้อตามความต้องการ ถังควบคุมแรงดัน Pressure Tank หากคุณลูกค้าท่านใดต้องการคำแนะนำหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม ทีมวิศวกร ฝ่ายขายของบริษัทยินดีให้คำแนะนำ และสามารถนัดหมายเพื่อเข้าประเมินหน้างานได้

จำหน่าย บูสเตอร์ปั๊ม Booster Pump ปั๊มน้ำเสริมแรงดัน

จำหน่าย บูสเตอร์ปั๊ม Booster Pump ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม คือ ปั๊มน้ำเสริมแรงดัน ที่ทำหน้าที่เพิ่ม หรือรักษาแรงดันในระบบ ดังนั้น Booster Pump จึงเหมาะกับระบบที่มีการใช้น้ำ แต่มีแรงดันไม่พอท่อส่งน้ำในตึก อาคาร คอนโด หรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ให้มีแรงดันที่คงที่สม่ำเสมอ รวมไปถึงสามารถกำหนดแรงดันน้ำได้อีกด้วย ลักษณะการทำงานของ บูสเตอร์ปั๊ม Booster Pump ก่อนอื่นเรามาดูที่ลักษณะการทำงานของ Booster Pump กันก่อน ซึ่งจะเริ่มต้นจาก เมื่อมีการเปิดจ่ายน้ำ Booster Pump จะทำการจ่ายน้ำขึ้นสู่อาคาร โดยการสูบน้ำจากบ่อพักน้ำใต้ดิน เข้าสู่ระบบในอาคารที่ได้ทำการติดตั้งไว้ ซึ่งส่วนใหญ่ Booster Pump มักจะใช้ในอาคารสูงไม่เกิน 5ชั้น ทั้งนี้อาจจะขึ้นอยู่กับ ความสามารถของ Booster Pump ด้วย เสริมแรงดันในอาคารสูงชั้นบนๆ ที่มีแรงดันน้ำไม่เพียงพอ จะเห็นได้ว่า Booster Pump มีความสำคัญอย่างมาก ในอาคารสูงๆ ซึ่งหากตอนนี้คุณกำลังต้องการต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ผู้จัดจำหน่าย Booster Pump เรามีอีกหนึ่งเว็บไซต์น่าสนใจมาแนะนำให้กับคุณ เพื่อเป็นหนึ่งในแหล่งช่องทางการซื้อ Booster Pump ราคาถูก คุณภาพดี ซื้อสะดวก และรวดเร็ว123 โดยตัว Booster Pump จะมีส่วนประกอบดังนี้ 1 ตู้ควบคุมการทำงาน Control Panel 2 สวิตซ์แรงดัน Pressure Switch 3 วาล์วกันไหลย้อน Check Valve 4 ท่อร่วมด้านทางสูบ Header 5 วาลว์ Gate Valve 6 ท่อร่วมทางด้านจ่าย 7 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง Water Pump 8 มาตรวัดแรงดันด้านสูบและด้านจ่าย Compoun Gauge 9 มาตรวันแรงดัน Pressure Gauge 10 ถังแรงดัน Pressure Tank 11 โครงฐานเหล็ก

การรักษาแรงดันให้ระบบ Booster Pump

Booster Pump ทำหน้าที่ในการรักษาแรงดันให้ระบบ ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม สมุย ดังนั้นเมื่อมีการเปิดใช้น้ำในอาคาร ระดับแรงดันในเส้นท่อจะค่อยๆ ตกลงเรื่อยๆ จนถึงค่าที่ตั้งไว้ จากนั้น Pressure switch จะสั่งให้ระบบจ่ายไฟให้มอเตอร์ทำงานดูดน้ำเข้าสู่ระบบจากนั้นระดับแรงดันน้ำจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนถึงค่าที่กำหนด Booster Pump ทำหน้าที่ในการรักษาแรงดันให้ระบบ ดังนั้นเมื่อมีการเปิดใช้น้ำในอาคาร ระดับแรงดันในเส้นท่อจะค่อยๆ ตกลงเรื่อยๆ จนถึงค่าที่ตั้งไว้ จากนั้น Pressure switch จะสั่งให้ระบบจ่ายไฟให้มอเตอร์ทำงานดูดน้ำเข้าสู่ระบบจากนั้นระดับแรงดันน้ำจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนถึงค่าที่กำหนด หลักการทำงานของ Booster Pump ทำหน้าที่ในการรักษาแรงดันให้ระบบ ดังนั้นเมื่อมีการเปิดใช้น้ำในอาคาร ระดับแรงดันในเส้นท่อจะค่อยๆ ตกลงเรื่อยๆ จนถึงค่าที่ตั้งไว้ จากนั้น Pressure switch จะสั่งให้ระบบจ่ายไฟให้มอเตอร์ทำงานดูดน้ำเข้าสู่ระบบจากนั้นระดับแรงดันน้ำจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนถึงค่าที่กำหนด Pressure Switch ก็จะสั่งให้ระบบหยุดจ่ายไฟ แต่ในกรณีที่มีการใช้น้ำมากจนปั้มตัวที่หนึ่งทำงานไม่ทันทำให้ระดับแรงดันตกลงหรือไม่เพิ่มขึ้นตู้ควบคุมปั้มน้ำก็จะสั่งให้ปั้มอีกตัวทำงานเสริมจนค่าแรงดันน้ำในระบบเพิ่มขึ้นและคงที่ปั้มจึงจะหยุดการทำงาน โดยทั่วไปในอาคารที่ไม่ใหญ่มากนัก ระบบ Booster Pump ประกอบด้วยปั๊มจำนวน 2 ตัว ด้วยฟังก์ชันสลับ เสริมการ