ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม

การประเมินประสิทธิภาพเทคโนโลยีของ Heat Pump

การประเมินประสิทธิภาพเทคโนโลยีของ Heat Pump

การประเมินประสิทธิภาพเทคโนโลยีของ Heat Pump

เทคโนโลยีของฮีทปั๊ม (Heat Pump) หรือปั๊มความร้อน Siam Green Engineer ใช้หลักการผลิตความร้อนแบบ Carnot Heat Engine ซึ่งคิดค้นโดย นิโคลัส ลีโอนาร์ด ซาดี การ์โนต์ (Nicolas Léonard Sadi Carnot) ซึ่ง Heat Pump Technology เป็นระบบทำความร้อนเดียวในโลกที่มีประสิทธิภาพในผลิตความร้อนได้สูงถึง 400% ในขณะที่ระบบการผลิตความร้อนแบบเก่า เช่น หม้อต้มไฟฟ้า แก๊สหรือน้ำมัน จะมีประสิทธิภาพเฉลี่ยเพียง 80% เท่านั้น การประเมินประสิทธิภาพของฮีทปั๊ม (Heat Pump) หรือปั๊มความร้อน System Efficiency of Heat Pump แหล่งพลังงานของฮีทปั๊ม (Heat Pump) หรือปั๊มความร้อน ที่ใช้ในการผลิตความร้อน คือ พลังงานความร้อนจากในธรรมชาติและนําไปผลิตเป็นน้ำร้อนหรือลมร้อน ฮีทปั๊ม (Heat Pump) หรือปั๊มความร้อน มีหลักการทำงานของระบบฮีทปั๊ม (Heat Pump) หรือปั๊มความร้อน จะเหมือนกับระบบทําความเย็น แต่จะต่างตรงที่ระบบทำความเย็น Evaporator จะดูดรับปริมาณความร้อนเข้ามาที่สารทำความเย็น เพื่อได้ความเย็นไปใช้งาน แต่ระบบฮีทปั๊ม (Heat Pump) หรือปั๊มความร้อน จะถ่ายเทพลังงานความร้อนของสารทำความเย็นที่ผ่าน Compressor ส่งไปยังน้ำหรืออากาศเพื่อให้น้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้นเมื่อสูญเสียความร้อนสารทำความเย็นจะกลั่นตัวเป็นของเหลวไหลไปยังวาล์วลดแรงดันจากนั้นจะไปแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศอีกครั้งและกลายเป็นไอเป็นวัฏจักรแบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้น้ำร้อนที่ต้องการสามารถนำน้ำไปใช้งานในส่วนต่างๆตามความเหมาะสมได้

ข้อดีของฮีทปั๊ม (Heat Pump) หรือปั๊มความร้อน

ฮีทปั๊ม (Heat Pump) Siam Engineer หรือปั๊มความร้อนช่วยลดต้นทุนในด้านการผลิตน้ำร้อน เป็นทางเลือกในการผลิตน้ำร้อนประหยัดพลังงานแทนฮีทเตอร์ไฟฟ้า (Electric Heater) ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ดี เนื่องจากใช้ไฟน้อยกว่าวิธีทำน้ำร้อนด้วยฮีทเตอร์ไฟฟ้า ฮีทปั๊ม (Heat Pump) ใช้พลังงานน้อยกว่า 3-4 เท่า ฮีทปั๊ม (Heat Pump) หรือปั๊มความร้อนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม – ฮีทปั๊ม (Heat Pump) รุ่นมาตรฐาน ใช้สารทำความเย็น R134A ซึ่งเป็นสารทำความเย็นในอนาคตไม่ก่อให้เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อมไม่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก มีความปลอดภัยจากไฟฟ้ารั่วและช็อตในขณะใช้น้ำร้อน –เนื่องจากผู้ใช้น้ำร้อนไม่ได้สัมผัสกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยตรง ฮีทปั๊ม (Heat Pump) หรือปั๊มความร้อนค่าใช้จ่ายในการทำน้ำร้อนน้อยกว่าวิธีการทำน้ำร้อนแบบไฟฟ้า ทำไมถึงต้องเลือก Siam Green Engineer Heat Pump ไม่ทำลายชั้นโอโซนบรรยากาศ (ค่า GWP (Global Warming Potential) ต่ำ ,ODP เท่ากับ 0) มีระบบในการควบคุมการทำงานอัตโนมัติด้วยชุดควบคุมอุณหภูมิ ประหยัดไฟฟ้ากว่าฮีทเตอร์ 2-3 เท่า สามารถลดการใช้พลังงานได้ 50% เมื่อเทียบกับระบบที่ใช้เชื้อเพลิงหรือไอน้ำ สามารถควบคุมอัตราการจ่ายน้ำร้อนได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำไปใช้ในการควบคุมรักษาคุณภาพของสินค้าได้ (การอบแห้งที่อุณหภูมิไม่สูงเกิน 85°C โดยความชื้นที่ปล่อยออกมาจากฮีทปั๊ม (Heat Pump)จะมีลักษณะความชื้นต่ำ) สามารถควบคุมกระบวนการส่งน้ำร้อนออกจากเครื่องได้อย่างสม่ำเสมอ ทำอุณหภูมิสูงสุดได้ถึง 80-85 °C เหมาะสำหรับอบแห้งพืช สมุนไพร อบไม้ วัสดุก่อสร้าง อบพืชผลทางเกษตร อาหารทะเล ใบยาสูบ อุปกรณ์ผลิตพลาสติก ยางพารา เป็นต้น

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม สมุย ผลิตน้ำร้อนอุณหภูมิสูง

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม สมุย ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump ได้ความเย็นจากการเป่าทิ้งอุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส สามารถนำความเย็นที่ได้ไปใช้ในการ Pre-cool อากาศก่อนเข้าเครื่องทำความเย็นได้ ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม สมุยผลิตน้ำร้อนอุณหภูมิสูง อุปกรณ์ภายในของฮีทปั๊มหรือปั๊มความร้อนผลิตน้ำร้อนอุณหภูมิสูง (Product Detail of Heat Pump for Drier) การติดตั้งฮีทปั๊ม (Heat Pump) หรือปั๊มความร้อน ฮีทปั๊ม (Heat Pump) หรือปั๊มความร้อน ผลิตน้ำร้อนสำหรับอบแห้ง (Heat Pump Drier) ควรติดตั้งอยู่ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อประสิทธิภาพในการทำน้ำร้อน ไม่ควรมีสิ่งกีดขวางทางเข้า–ออกของอากาศ ลมเย็นที่ถูกปล่อยออกมาจากเครื่องควรปล่อยออกสู่บรรยากาศหรือต่อท่อลมเพื่อนำไปใช้ในการ Pre cool ของอากาศก่อนเข้าไปในเครื่องปรับอากาศ รับออกแบบติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนอุตสาหกรรม ระบบฮีทปั๊ม ครบวงจร (Hot water-heat pump system) เพราะระบบฮีทปั๊มคือการหมุนเวียนนำความร้อน-น้ำร้อนจากเครื่องจักรของโรงงานอุตสาหกรรมและความร้อนที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของธุรกิจบางประเภท นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยนำมาแลกเปลี่ยนความร้อน เพื่อให้กลายเป็นน้ำร้อนนำกลับมาใช้ใหม่และยังสามารถทำลมเย็นเพื่อไปใช้งานด้านอื่นได้อีกด้วย ช่วยลดการสูญเปล่าและประหยัดพลังงาน จึงเหมาะสำหรับ โรงงาน คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท โรงพยาบาล ธุรกิจที่ต้องใช้น้ำร้อนปริมาณมาก เครื่องทำน้ำร้อนอุตสาหกรรม ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม สมุยคือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทำน้ำร้อนสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม สมุย ลดค่าใช้จ่ายเห็นผลแตกต่าง คืนทุนเร็ว

ยินดีให้คำปรึกษาในการปรับเปลี่ยนการต้มน้ำร้อนด้วยบอยเลอร์ ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม สมุย ซ่อม ขายและติดตั้ง Hybrid Heat-Pump โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิงจาก น้ำมันเตา น้ำมันดีเซล แก๊สLPG และฮีตเตอร์มาใช้ทำน้ำร้อน โดยเปลี่ยนมาเป็นระบบฮีทปั๊ม ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากอย่างเห็นผลแตกต่างชัดเจน คืนทุนเร็ว เหมาะสำหรับ โรงแรม รีสอร์ท โรงพบาบาล สถานอาบอบนวด สโมสรกีฬา-ฟิตเนส โรงงานอุตสาหกรรม การใช้งาน ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม สมุย Siam Green Engineer คือผู้นำด้านเทคโนโลยีเครื่องทําน้ําร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ จำหน่าย ติดตั้ง และซ่อมเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ทุกชนิด สินค้าคุณภาพมาตรฐานสากลนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียรับประกันคุณภาพยาว 5 ปีเต็ม เราพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้สูงขึ้น แต่ทำให้ได้ต้นทุนการผลิตที่ถูกลง จึงสามารถเป็นเจ้าของเครื่องทําน้ำร้อนแสงอาทิตย์ SOLAHART ได้ง่ายๆ ลูกค้าสามารถโทรนัดไปหน้างานได้ เราพร้อมให้คำแนะนำโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ สนใจติดต่อ Siam Green Engineer